• เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต/อุตสาหกรรม
 • สือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • มีลักษณะเป็นผู้นำและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Create and sustain change control management
 • Review the completeness for all requested PCN
 • Monitoring project progress and performance

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience with Schematic and PCB Layout
 • Experience with embedded hardware development
 • Knowledge of fundamental programming and hardward

8 hours ago

 

Applied
 • FPGA design experience using VHDL
 • Develop device driver, application
 • C Programming

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • IT Onsite Service
 • Experience in IT Service 3 years
 • Male Age not over 40

8 hours ago

 

Applied
 • Degree in Industrial / Mechanical engineering
 • min 3 years experience in Automotive field
 • Knowledge of product structure and design

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • .Net / Java / Scala Full Stack Engineer
 • eCommerce Web Development
 • Full SDLC and core coding

8 hours ago

 

Applied
 • .Net / Java / Scala Full Stack Engineer
 • eCommerce Web Development
 • Full SDLC and core coding

8 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Industrial Engineer
 • 3-5 years experiences in the assembly line
 • Project management skill is required

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • .Net / Java / Scala Full Stack Engineer
 • eCommerce Web Development
 • Full SDLC and core coding

8 hours ago

 

Applied
 • .Net / Java / Scala Full Stack Engineer
 • eCommerce Web Development
 • Full SDLC and core coding

8 hours ago

 

Applied
 • .Net / Java / Scala Full Stack Engineer
 • eCommerce Web Development
 • Full SDLC and core coding

8 hours ago

 

Applied
 • .Net / Java / Scala Full Stack Engineer
 • eCommerce Web Development
 • Full SDLC and core coding

8 hours ago

 

Applied
 • Quality , Engineer, CMM /PC-DMIS
 • Quality Engineer , Metrology , CMM,brown&Sharpe
 • QA

8 hours ago

 

Applied
 • Quality , Engineer, CMM /PC-DMIS
 • Quality Engineer , Metrology , CMM,brown&Sharpe
 • QA

8 hours ago

 

Applied
 • 3Y+ experiences in Sales from Motorcycle Industry
 • Good command in English
 • Strong interest in sales, project management

8 hours ago

 

Applied
 • Male / Female age 22-30, Bachelor in Engineering
 • Fresh also welcome / CATIA V5
 • Training in Japan (Long term education)

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-29 ปี
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะด้านการเจรจา และการสื่อสารที่ดี

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Civil Engineering
 • At least 0-2 years of experience.
 • Experience and strong background in power product

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ, วิศวเครื่องกล
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถอ่านแบบ เขียนแบบได้เป็นอย่างดี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปวส./ปริญญาตรี ในสายงานช่างไฟฟ้า
 • มีรถยนต์ส่วนตัว, มีใบขับขี่เป็นของตนเอง

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, male, aged not over 30 years old
 • degree in Automation Engineering, Electrical
 • 2 years of experience in automation and robotics

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7+ years of experience with optical devices.
 • Experience with active lens alignment in optical
 • Degree in Materials Science, Chemical/EE/ME

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering or plastic
 • 1 year experience in Plastic Injection
 • Age between 23 – 25 years old.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย, หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกร
 • ประสบการณ์มากกว่า 1 ปี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ในงานเลขานุการโครงการวิศวกรรม
 • สามารถพูด และฟังภาษาอังกฤษได้ดี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • support ทางฝ่ายขาย Comply spec TOR
 • เพศหญิง/ชาย อายุ25-35ปี
 • พบลูกค้าทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years' experience in Production Engineering
 • Design Jig, Tooling to support Production
 • Auto CAD, Inventor 3D, Pneumatic and Hydraulic

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย3 ปีขึ้นไป

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 3 – 5 ปี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Supervising to production to meet the target
 • Enhancement the QC tool for aid control
 • Ensuring all process parameters are well respect

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To be an administer for computer network
 • To be responsible for Windows Server for daily
 • To perform data backup and disaster recovery

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work in high competency team
 • Opportunity to work in global scale and industry
 • Opportunity to develop your skills

8 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work in Taiwan’s long history
 • Utilize your sale and engineering skill
 • Opportunity to join the big well known company

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Able to work in challenge of various things
 • Able to work in company whose profit rate is high
 • Able to work in company that do business

8 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work with one of top optical prod
 • Opportunity to work in highly stabilized and sys
 • Opportunity to utilize your engineering skill

8 hours ago

 

Applied
 • Industrial Sales Engineer
 • Degree holder in Mechanical Engineer
 • Good communication in English

8 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการพนักงานภายในแผนก และกำกับดูแลการทำงาน
 • ปวส., ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
 • ดูแล รักษา ระบบน้ำไฟและเครื่องจักรต่างๆภายในโรงแรม

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Industrial Sales Engineer
 • Degree holder in Mechanical Engineer
 • Good communication in English

8 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-40
 • 2 - 5 years working experience as Sales
 • Good command of English

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge and Sales experience in Chemical
 • Strong experience in Sales
 • Work with one of the well-known and large company

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบ กว. ใช้โปรแกรม Auto Cad, Microsoft Office ได้

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรโยธา เท่านั้น
 • คุมงานด้านโยธา เช่นงานเขื่อน งานสร้างถนน
 • จัดคนงานหรือผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง

8 hours ago

 

Applied
 • Age between 27-35 years old.
 • Bachelor Degree of Environmental Engineering
 • Experience 3-5 years or over

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์
 • สามารถใช้โปรแกรม NX ได้

8 hours ago

 

Applied
 • Thai citizen,English Skill,Can work overtime
 • Can query SQL, PL/SQL
 • Have basic knowledge of oracle database/Linux

8 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาTelecom / ไฟฟ้า / electronic
 • Knowledge in Mobile network GSM
 • 0-3 years in site Telecom Implementation

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.