• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Solid work ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถออก Site งานได้

9 hours ago

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, 25-30 years old
 • 2-5 years working experience in Civil engineer
 • Have driving license

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22- 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้ความเข้าในระบบ ISO

15 hours ago

 

Applied
 • Degree in a Chemical Engineering
 • experience in a Process / Validation Engineer
 • 8 years’ experience

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องกล
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • มีผลตอบแทนจากยอดขาย

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • SMT
 • EMS Business
 • BOM/Revised/Control Production Plan

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or related
 • Male/female 23-35 years old
 • Good command in English and Computer liberate

15 hours ago

Salary negotiable

Applied

Quality Engineer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Bachelor’s degree in Industrial or Mechanical
 • Knowledge of Quality Management System, ISO
 • Good command of English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาด้านวิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถใช้โปรแกรม Solid work ได้เป็นอย่างดี

15 hours ago

 

Applied
 • engineer
 • Design product
 • samutparkran

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Automotive background would be advantage
 • Able to work as contract employee
 • Min. 4 years direct experiences

15 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Provide technical assistance for various customer.
 • Ensure sales, collections and gross margin targets
 • Readiness to travel upcountry and bangkok area

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวะเครื่องกล อุตสาหการ หรืออื่นๆ
 • เพศชาย
 • ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied

Service Engineer

ABB Limited

Bangkok Area - Samutprakarn

 • degree in Electrical Engineering
 • 7 years of experience in LV/MV switchgear
 • sound knowledge in measurement usage, safety

24-Jul-17

 

Applied

Test Engineer

ABB Limited

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • 0-3 years of experience in a manufacturing
 • Execute testing according to schedule

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ ออกแบบไฟฟ้าระบบไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้

24-Jul-17

 

Applied
 • Develop firmware for assisting in Power Converter
 • Develop firmware for Power Electronic systems
 • Execute software development to project schedule

23-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Senior Process Engineer, Electronics
 • Wave Soldering
 • Vision Auto inspection, Vision builder

22-Jul-17

 

Applied
 • An opportunity to be part of leading manufacturer
 • Very attractive remuneration package
 • An opportunity to learn and grow with the company

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • วางแผนซ่อมบำรุง, การตัดสินใจแก้ไขปัญหา

22-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • ปวส. ช่างกลโรงงาน / ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม
 • มีความรู้ด้าน Machine Design, Jig & Fixture

21-Jul-17

 

Applied
 • Petroleum Department
 • Technical, Maintenance, Engineering
 • Home appliances

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิป.ตรี - โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
 • มีทัศนคติเชิงบวก (positive thinking)

20-Jul-17

 

Applied
 • Design Automotive Embedded system
 • Expertise in Embedded Software development
 • Global and Asia Pacific operation

20-Jul-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Set and develop KD pick and pack process flow
 • Ensure pick and pack process working effectively
 • Maintain and develop Work Instruction for KD pick

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Planning
 • Engineer
 • Project coordination

20-Jul-17

 

Applied
 • Automation
 • Control Engineer
 • PLC Allen-Bradley

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Working in conjunction with other Mechanical
 • Bachelors / Masters Degree in a Mechanical
 • Minimum of 5 years’ experience a relevant design

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Reviewing customer specifications and requests
 • Bachelors / Masters Degree in an Electrical
 • Minimum of 3 years’ relevant experience in a Cost

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied

Electrical Engineer

BASF - Asia Pacific

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Develop preventive maintenance & calibration prog.
 • Ensure repair tasks are conducted at root cause
 • Monthly review work order analysis

20-Jul-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Project engineering experienced in whole process
 • Degree in mechanical/Electrical/Chemical engineer
 • Knows Plant construction/ Industrial machinery

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Achieve agreed sales target
 • Develop relationship within business community
 • Actively promote company product & service

20-Jul-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรอุตสาหการ วิศวกรการผลิต
 • มีประสบการณ์ด้านสายการผลิต 5 ปี

19-Jul-17

 

Applied
 • R&D
 • Power Supply Design
 • Power Converter Research

19-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนการผลิต
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิตอย่างน้อย 1 ปี

19-Jul-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนตามที่ตกลง,รายได้อื่น,สวัสดิการตามกฎหมาย
 • หยุดเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

19-Jul-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • BS Engineering with min 5 years experience
 • Have knowledge of industrial instruments
 • Fluent Japanese Speaking / Writing N2 Level

19-Jul-17

 

Applied
 • Work as Engineering design for interior
 • Bachelor or Higher degree in Engineering
 • Competitive compensation, Full package of welfare

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี

19-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.