• วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า
 • อายุไม่เกิน 45 ปี มีประสบการณ์ด้านงานเครื่องจักร 2
 • เพศชาย

3 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to improve expertise as electrical
 • Opportunity to work in stable company
 • Opportunity to have career path to be manager

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree/higher in Electronics/Electrical
 • Experience on SMT process is preferable
 • Good command in English

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering related field
 • Male, age 23-28 years old
 • 1-2 years experience in Purchasing, Sourcing

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 23-30 years old
 • Bachelor’s degree in Electronics Engineering only
 • Knowledge in Electrical Circuit, PCB, PCBA

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Process instruction for manufacturing
 • Process improvement, yield, quality
 • Engineering change and Evaluation

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • work in the world's number one tire and rubber
 • work with colleagues who are prompt for better
 • utilize knowledge of Mechatronics Engineering

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in the engineering field.
 • 5 years’ experience in quality assurance.
 • Very good command of English.

25-Oct-16

 

Applied
 • CQE and Engneering background
 • knowledge in fiber-optics products
 • Fluent in English

25-Oct-16

 

Applied
 • Optical communication industry
 • Product engineering background
 • Fluent in English

25-Oct-16

 

Applied
 • Minimum of 1 year experience in QA/QC.
 • Energetic personality, service minded.
 • Good command of both spoken and written English.

24-Oct-16

 

Applied
 • Be responsible for enhancing sales and marketing.
 • Good command of English or Japanese.
 • Own car with driving license.

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Min 5 years working experience
 • Work in ASME certified workshop environment
 • Talented international candidates are welcomed

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขา คอมพิวเตอร์ / ซอฟต์แวร์ / สารสนเทศ
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2-4 ปี
 • ปฏิบัติงานประจำ ณ สวทช.(รังสิต) จ.ปทุมธานี

21-Oct-16

 

Applied
 • Opportunity to work in leading manufacturer
 • Able to obtain a deep knowledge of plastics
 • Able to work in specialized Technology Company

21-Oct-16

 

Applied
 • BOM Engineer
 • bill of material
 • product prototype

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age 22– 28 years old
 • Bachelor’s degree in Mechanical / Electronics
 • Good command of English Language

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์ 0-2 ปี
 • ดูแลงาน System Administration และ Network

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Automotive,TS16949 background would be preferred
 • Min 1 year experience in Production line field
 • Bachelor's degree in Engineering

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย, หญิง

21-Oct-16

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ดูแลหน้างานโครงการต่างๆ
 • จัดทำ BOQ เสนองาน

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • พูดภาษาอังกฤษได้คล่อง
 • ต้องมีรถส่วนตัว

21-Oct-16

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ทำงานในระดับผู้จัดการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ หรือแปรรูปอาหาร

20-Oct-16

 

Applied
 • Develop and maintain cost models
 • Lead the quarterly cost/ time reduction proje
 • Sourcing the best pricing value for new product

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age 21-30 years old
 • Degree in Electrical, Electronics Engineering
 • 0-3 years of experience in process engineer

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • sales targets
 • coordinating sales projects
 • Analyzing costs and sales

13-Oct-16

THB20k - 35k /month

Applied
 • Technical support,
 • CSAM, Dye & Pry, Thermal Stress Test results
 • ISO standard

11-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.