• จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • สั่งวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

28 mins ago

 

Applied
 • สามารถตรวจสอบความถูกต้องของแบบโครงสร้าง/สถาปัตย์ได
 • ควบคุม/ดูแลงาน ด้าน Shop Drawing
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

38 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจวัดสัญญาณของระบบโทรศัพท์มือถือ
 • ปวส. หรือระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่

8 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในด้าน RF
 • ปวส. ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 1
 • ทำการ Survey ระบบ 2G/3G ภายในอาคาร

8 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์มือถือ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • 23 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐาน ISO

8 hours ago

 

Applied
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิผล
 • การทำงานตัวอย่าง และร่วมทำชิ้นงานตัวอย่าง
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8 hours ago

 

Applied
 • five years sales experience
 • Excellent organization skills
 • Degree in Mechanical or Electrical Engineering

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Electronic Engineer
 • At least 3 years’ experience as a Service Engineer
 • Ability to travel in SEA countries.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

8 hours ago

 

Applied
 • Degree in Electrical / Electronic Engineering
 • Knowledge of Automation System
 • Experience with Consumer industry

8 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • Min 5 yrs exp. in Sales of industrial products
 • Sales exp. with Food, Oil&Gas, Industrial industry
 • Strong sales initiative and relationship building

8 hours ago

 

Applied
 • High vocational or higher in Engineering
 • work experiance 1-5 years
 • good command of English

8 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Experience in Integrated Circuit packaging design
 • Experience in semiconductor or integrated circuit
 • Knowledge in Thermol & Electrical Report

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in mechanical engineering
 • Issue Drawing and Engineering document.
 • Support production to solving the mechanical part

8 hours ago

 

Applied
 • Pre-Sales solution or related
 • Server, Storage, Virtualization, Software Solution
 • IT project and provide consulting

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี, สาขาเครื่องมือแพทย์, อุปกรณ์การแพทย์
 • มีประสบการณ์ทางด้านสายงานเครื่องอัลตร้าซาวด์
 • มีความอดทน มีความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบสูง

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

8 hours ago

 

Applied
 • Experience with ETL processes using ETL Tools
 • Support Data Scientist to develop data platform
 • Design database AR base on Customer Analytic Model

8 hours ago

 

Applied
 • Knowledge TCP/IP networking
 • Knowledge on DNS, DHCP, E-mail system
 • Strong service mind and team work skills

8 hours ago

 

Applied
 • Develop new markets and maintain with customers
 • Good English, 1-3 years of experiences
 • Good personality and presentation skills,

8 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years experience in chemical raw materials
 • experience Paper, textiles, Pharmaceuticals market
 • Bachelor's degree in Chemical science or engineer

8 hours ago

 

Applied
 • 5+ years of commercial software development
 • Experienced in designing large scale system
 • Deep experience in one or more of C#, C++

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineer (Civil Field )
 • At least 1 year working experience as engineer
 • Driver's license, Exp in Construction company

8 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป มีความคิดสร้างสรรค์
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมสาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุ

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้า
 • เพศชายหรือหญิง มีใจรักงานขาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • บุคลิกดี มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง

8 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการตาด/ลูกค้า รวมถึงคู่แข่ง
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด 1-2 ปี
 • ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ผ่านงาน Event /Roadshow

8 hours ago

 

Applied
 • Degree in Electrical / Power Engineering
 • Experience in Power System,
 • Experience in dealing with multi-cultural work.

8 hours ago

 

Applied
 • Degree in Electrical/Power Engineering.
 • 3-5 years of experience in Sales.
 • Sale of Solar inverter products.

8 hours ago

 

Applied
 • Degree in Electrical / Power / Automation.
 • 10 years of experience in sales or marketing.
 • Identify and develop sales opportunities.

8 hours ago

 

Applied
 • Degree in Electrical Engineering
 • 3 years of experience in Sales function.
 • Experience in Sales for Substation or Power System

8 hours ago

 

Applied
 • Microbiological validation of filling machines
 • Strong English communication skills
 • Food Engineering or Food Technology

8 hours ago

 

Applied
 • experience in Refrigerator, home appliance system
 • experience in technical service/project management
 • installation process, after service, maintenance

8 hours ago

 

Applied
 • five years sales experience
 • Excellent organization skills
 • Degree in Mechanical or Electrical Engineering

8 hours ago

 

Applied
 • To responsible for Assigned Geographical area
 • To take care of the sales interests of the company
 • To make proposal of the sales budget for market

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • UNIX/LINUX, Shell Script, Python, Unix Command
 • System Engineer, System Platform Engineer
 • Support, Troubleshoot,

8 hours ago

 

Applied
 • Degree in Electrical/Power/Automation/Control.
 • 3 years of experience in Automation/Controller.
 • Anticipate and solve unprecedented design related.

8 hours ago

 

Applied
 • Preferable in Engineering Major – Electrical Power
 • At least 3-5 years of Design, Application.
 • Good command in speaking & written English.

8 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
 • ให้คำแนะนำในการทำงานด้านงานคอนกรีตให้กลับลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวะกรรมศาสตร์ สาขาโยธาขึ้นไป

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำแผนการตรวจสอบ ทดสอบวัตถุดิบและคอนกรีต
 • กำหนดแผนการวิจัย การทดสอบ การสอบเทียบเครื่องมือวัด
 • วิเคราะห์ผลทดสอบและรายงานผลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทดลองส่วนผสมคอนกรีตให้ลูกค้า
 • จัดทำเอกสารผลการทดลอง
 • ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการลูกค้า

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop new markets and maintain with customers
 • Good English, 1-3 years of experiences
 • Good personality and presentation skills,

8 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in Electronic Engineering
 • Sales semiconductor, electric parts
 • 5 years in semiconductor manufacturing company

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Engineer
 • Overall IT support in the office (about 70 users)
 • Trouble shooting about IT network and system

19 hours ago

 

Applied
 • 3+ years working experience in MNC or related
 • Well organized, detail-minded
 • Strong team player, self-managed and proactive

20 hours ago

 

Applied
 • 3+ years working experience in MNC or related
 • Well organized, detail-minded
 • Strong team player, self-managed and proactive

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Telecommunication
 • 2years of experience in Computer Network
 • Coordinate with subcontractor and customer.

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree
 • More than 3 years experience
 • Have technical skill

23 hours ago

 

Applied
 • Test design, Implementation, and execution
 • 0 - 10 years exp. in software QA and testing
 • Basic microcontroller knowledge

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.