• เพศชาย อายุ 28 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ ออกแบบไฟฟ้าระบบไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้

2 hours ago

 

Applied
 • Line capability improvement
 • Manpower management base on Budget Control
 • Toeic Score 500 up

10 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถทำงานวันเสาร์เดือนละ 1 ครั้งได้
 • มีประสบการณ์ในสายงาน หรือที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ แม็คคาทรอนิคส์
 • สามารถเขียนแบบวิศวกรรมได้ (กรณีมีประสบการณ์)
 • พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร อุปกรณ์

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Implement timely and effective corrective actions.
 • Be responsible for leading equipment, utilities

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • To be Thai nationality (male)
 • 5 years’ experience plus
 • To start working asap.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิป.ตรี - โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
 • มีทัศนคติเชิงบวก (positive thinking)

16 hours ago

 

Applied

Sales Engineer

ABB Limited

Bangkok Area - Samutprakarn

 • 2-4 years of experience in sales of engineering
 • Provide pre-sales technical assistance and product
 • Support marketing activities by attending trade

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai national and Age not over 35 years
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineering
 • Experience in process improvement

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in solid modeling & creating 2D drawing
 • Mechanical Engineer
 • Good English

16 hours ago

 

Applied
 • Acheive sales for chemical construction
 • Develop relationship within business segment
 • Actively promote company product

16 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวะเครื่องกล อุตสาหการ หรืออื่นๆ
 • เพศชาย
 • ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, 25-35 years old.
 • Bachelor Degree in Industrial Engineer
 • Work experience 1-5 years in production

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai National, 30 – 40 years old
 • Bachelors / Masters Degree in an Engineering
 • Minimum of 3 years’ experience

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Glassware production
 • Glass Molding
 • metallic-press-molding, plastic-injection-molding

23-Jun-17

 

Applied
 • Experience in CNC manufacturing and statistical.
 • Experience in manufacturing of micromechanical.
 • Fluent spoken and written English.

23-Jun-17

 

Applied
 • ออกซ่อมบำรุง รถโฟคลิฟท์ ตามใบสั่งงาน
 • เพศชาย
 • มีความขยัน อดทน

23-Jun-17

 

Applied
 • Prepare and provide necessary assembly
 • Bachelor’s degree or higher of Engineering
 • Experiences in Paint automotive Manufacturing

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering : IE or ME or EE
 • Min 3 years’ experience in maintenance
 • Understand hydraulic system/pneumatics system

23-Jun-17

 

Applied
 • Planning
 • Engineer
 • Project coordination

23-Jun-17

 

Applied
 • วิศวกรแม่พิมพ์
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ
 • สามารถใช้โปรแกรม Work NC/Master Cam ได้ดี

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering field.
 • 1 or 2 year experiences in process engineering.
 • Good command of English and Computer literacy.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Setting and Development Material, Warehouse
 • Ensure parts supply to right POU
 • Maintain Material Handling Parameter and flows

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied

Quality Engineer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Bachelor’s degree in Industrial or Mechanical
 • Knowledge of Quality Management System, ISO
 • Good command of English

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • installtion, engineer, civil, structural, CAD
 • English, documentation, construction, shower
 • wall, stone, material

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22- 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้ความเข้าในระบบ ISO

22-Jun-17

 

Applied
 • Extrusion, Lean, Six Sigma, TPS, ISO9001, ISO14001
 • Packing Plastic, Printing, Dry Lamination,
 • bachelor, GMP, HACCP

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or related
 • Male/female 23-35 years old
 • Good command in English and Computer liberate

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Quality engineer or Customer Quality Engineer
 • Strong knowledge in technical of vehicle
 • Field Quality Improvement

22-Jun-17

 

Applied
 • Process Engineer
 • analyze production process costing
 • Stamping or Injection process engineer

22-Jun-17

 

Applied
 • Male/Female age 20-35 years old
 • Bachelor's Degree of Engineer
 • Able to communication in English

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • Minimum 2 years in Production, Method
 • Electrical Engineering or Production Engineering

22-Jun-17

 

Applied
 • Parts Purchasing
 • Supplier Sourcing
 • Price Negotiation ,Cost Reduction

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • ปวส. ช่างกลโรงงาน / ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม
 • มีความรู้ด้าน Machine Design, Jig & Fixture

21-Jun-17

 

Applied
 • เพศชายอายุ30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เรื่องซ่อมบำรุงเครื่องจักร5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกลไฟฟ้า/สาขาอิเล็กทรอนิกส์

21-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

21-Jun-17

 

Applied

Senior Sales Engineer

ABB Limited

Bangkok Area - Samutprakarn

 • degree in Electrical Engineering
 • 4 years of experience in power quality
 • excellent communication and presentation skills

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 5 years engineering experience
 • Proven leadership capacity
 • PDM (SmarTeam) and ERP system experience

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • จบวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง,อิเล็คโทรนิค
 • เพศชาย อายุ 22-40 ปี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด,สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาผู้ขายรายใหม่
 • พัฒนาผู้ขาย
 • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • รับข้อร้องเรียนของลูกค้า
 • ตอบข้อร้องเรียนลูกค้า
 • จัดทำเอกสารสนับสนุนงานทางด้าน newmodel

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Engineer
 • Have experience in production planning in FMCG
 • Have experience Project Management

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Industrial and/or Mechanical
 • 3 years experience in Silicone Keypad, Electronics
 • Good management skill in project management

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Automotive, Mechanic, Electric,Industrial Material
 • Engineer experience in R&D, Value engineering
 • Familiar with automotive, Good command of English

20-Jun-17

 

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ
 • สามารถใช้โปรแกรมการออกแบบ Compress, Solid Word ได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age between 22-26 years old.
 • Knowledge in automobile production processes
 • written and spoken English, TOEIC 450 up

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย (สัญชาติไทย) ,Thai nationality only
 • วางแผน ควบคุม ปรับแผนการผลิตประกอบงาน
 • ควบคุมพนักงาน อบรม ตรวจสอบ

15-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.