• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Optic Fiber
 • มีความรู้ความสามารถในการสรุปงาน

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่วยกับงาน
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านการคิดราคา
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

2 hours ago

 

Applied
 • Global Business
 • Exciting Project Work
 • Good Remuneration Package

2 hours ago

 

Applied
 • Strong experience in mechanics and electronics
 • Good command of English
 • Male or female, Thai nationality

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • System Engineer
 • Experience in Server and storage implementation
 • Experience Virtualized implementation

8 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Minimum 2 year experience in Networking
 • Knowledge in Network Infrastructure
 • Networking Equipment and Configuration

8 hours ago

 

Applied
 • Male only, age 22-27
 • 0-4 years experience in Service Engineer
 • Able to work in Oversea

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales Engineer Manager job
 • Industrial chemicals, gases
 • Build rich, rewarding career

8 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Strong connection with manufacturer or dealer
 • Sale industrial cleaning equipment
 • Build and maintain customer relationships

8 hours ago

 

Applied
 • Sales Commission
 • Performance Bouns
 • Opportunity for overseas training

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in Electrical or Instrument
 • experience in maintenance work 2 as least
 • Ability to writing and reading in English

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or Sciences
 • 4-5 years experience in selling industrial product
 • Having basic knowledge in Industrial gases

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Network Engineer, System Engineer, Infrastructure
 • Switch, Router, Firewall, Wifi, Window Server
 • UNIX/LINUX, Presale, Consult

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • Java, C# และ Database Programming (SQL)
 • มีประสบการณ์การทำงานพัฒนาโปรแกรม 2 – 3 ปี ขึ้นไป

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good skills in Auto CAD, Microstation
 • 6 months contracts
 • Can communication in English

8 hours ago

 

Applied
 • Age between 30 - 33 years old
 • Male only
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • facility engineer
 • management solutions
 • maintenance

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Service Mind and Responsibility
 • IT Solution and IT equipment knowhow
 • Negotiation Skill

8 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • 10 years in multinational retailer, FMCG
 • Category management experience.
 • Very good command in English

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Coordination & propose of IT Solution/ Application
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • At least 3 years experience in Software developmet

8 hours ago

 

Applied
 • Degree in Electronics, Telecommunication
 • Experience in Transportation Railway project
 • Strong background of AFC System

8 hours ago

 

Applied
 • Pre-Sales solution or related
 • Software Solution, consultant
 • IT project and provide consulting

8 hours ago

 

Applied
 • Data Center
 • Project Management
 • Telecommunication Projects

8 hours ago

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

8 hours ago

 

Applied
 • Senior application engineer
 • IC semiconductor industry
 • C, C++ programming skills

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีทักษะในการออกแบบและควบคุมงาน
 • มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่างๆ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age between 25-35 years old
 • Bachelor Degree in Computer Engineer, IT
 • Experiences 1-3 years

8 hours ago

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

23-Jul-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

23-Jul-17

 

Applied
 • จัดทำแผนงาน
 • สั่งงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งทีมงาน
 • ประสานงานกับเจ้าของโครงการ

23-Jul-17

 

Applied
 • ปริญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล สาขาที่เกี่
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านการคิดราคา
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

23-Jul-17

 

Applied
 • ปริญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านการคิดราคา
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

23-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรม หรือมากกว่า
 • มีความขยัน หมั่นเพียร

23-Jul-17

 

Applied
 • Bechelor's Degree Electrical Or Mechanical
 • Able to use AUTO CAD
 • Able to Carry out taking off and produce Bill

23-Jul-17

 

Applied
 • System Engineer,Network Engineer,Technical Support
 • VMWare,System Administrator,IT Support
 • Technical Analyst,Unix,Linux,Windows,Computer

23-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Solar Energy, Solar Farm/Rooftop, Renewable Energy
 • Knowledge in product and sales
 • Good in English (TOEIC 500-800)

23-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

23-Jul-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

23-Jul-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

23-Jul-17

 

Applied
 • ถอดแบบ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

22-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
 • สามารถทำงานตามหน่วยงานก่อสร้างได้

22-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1-3 ปี
 • วิศวกรสนาม ควบคุมงานที่ไซท์งาน

22-Jul-17

 

Applied
 • จัดทำรายการเสนอกรรมการ
 • ประมาณราคางานก่อสร้างโครงการ
 • จัดทำงานเพิ่มโครงการ

22-Jul-17

 

Applied
 • Develop website: Java, JSP, servlets, MySQL, PHP
 • 0-5 yr in develop websites,social network,HTML/CSS
 • iOS/ Android Dev,OOP concept,Portal CRM,SQL

22-Jul-17

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล,
 • มีรถยนต์
 • มีประสบการณ์ขายกลุ่มโรงงาน นิคมอุตาหกรรม

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Tech Startup
 • Opportunity to grow
 • Young energetic team

21-Jul-17

 

Applied
 • Can you code in Scala, Python or OO language?
 • Do you have 3+ years coding exp
 • Internet company background highly desired

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • sales engineer
 • engineer system
 • manufacturing

21-Jul-17

 

Applied
 • Male or female, Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • Minimum 3 years of experience

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age 25-35 years.
 • Bachelor’s degree in Civil Engineering
 • Good command of English.

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.