• วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม Auto cad ได้ดี

1 hour ago

 

Applied
 • Master/Bachelor Degree of mechanical or electrical
 • Obtain at least 5 years in managerial experience
 • Possess customer services-minded.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Machinery
 • Parking System
 • Industrial Machinery

1 hour ago

 

Applied
 • Male / Female, Thai Nationality
 • Co-operate with engineers
 • At least 3 years’ support

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineer (Civil Field )
 • At least 1 year working experience as engineer
 • Driver's license, Exp in Construction company

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ IT
 • เฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยคุกคามสารสนเทศ
 • ทำงานเป็นทีมในสภาวะกดดันได้ดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • experienced working/ training IBM data solutions
 • Friendly and can-do attitude, international-style
 • data mining, integration, modelling, engineer

1 hour ago

 

Applied
 • Male or female, Thai Nationality only
 • 2 years experience in Chemical and Plastic regardi
 • Ability to multi-task and working dependently

1 hour ago

 

Applied
 • Amazon Web Services experience required
 • Good command of English
 • Great salary and benefits

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Technical support operation Domestic / Overseas
 • Factory Automation, Machine vision and control
 • Technical advising, troubleshooting and training

1 hour ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสาธารณูปโภค
 • เพศชาย
 • ป.ตรี สาขาไฟฟ้า

1 hour ago

 

Applied
 • Manufacturing improvement, process engineer
 • 5-10 years in Automotive Manufacturing
 • suchat@kensington.co.th

1 hour ago

 

Applied
 • Trouble shooting, Network LAN, WAN
 • Onsite IT Support
 • Outlook, Excel, Word, Power Point

1 hour ago

 

Applied
 • Pre Sales and Post Sales support of the Company
 • Provide technical service and hands on support
 • Promote and coordinate with factory, R&D and sales

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • BS/BA degree in related field
 • 1-3 years related sales, sales and service
 • Prefer Sales in Chemicals/ Hospitality/ Service

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales experience - valves and pneumatic components
 • Oil & Gas, Petrochemical, Chemical Market
 • 70k-85k (Negotiable) + Car Allowance + Commission

1 hour ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Male Thai nationality, age 30-40 years old
 • 5 years experiences in Project
 • Degree in Engineering, Electrical Engineering

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Any degree in Mechanical Engineering
 • Experience as a Process / Industrialization
 • Good command of English

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work for stable company
 • Opportunity to use your skill for support JP Staff
 • Opportunity to work under high standard

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering,30-35K
 • 5 years exp as electrical engineer@Engineering Co
 • Thai Nationality,Male,Female,27-35 years old

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 21 - 35
 • ม.6 - ปวส.
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

1 hour ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ดำเนินการติดตั้งและก่อสร้างงานระบบให้ได้คุณภาพ
 • ดำเนินการติดตั้งตามกระบวนการ

1 hour ago

 

Applied
 • ควบคุมและจัดทำแผนงงานก่อสร้าง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา มีใบกว.
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

1 hour ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษา วศบ.โยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม AutoCad ได้

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา มีใบกว.
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

1 hour ago

 

Applied
 • Co-ordinate with Owner and Client
 • Responsible in doing quality document
 • Material Control and Planning

1 hour ago

 

Applied
 • Design & Develop
 • QC / Testing Software products
 • Network Programming

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงาน Office Engineer ทั้งหมดของภาคสนาม
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรมดี และมีภาวะผู้นำ
 • เคลียร์แบบ Shop Drawing, Payment และอื่นๆ

1 hour ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานก่อสร้าง 2-3 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • ให้คำแนะนำปรึกษาในด้านผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล

1 hour ago

 

Applied
 • ควบคุมการตรวจสอบ
 • ติดต่อประสานงาน
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบ

1 hour ago

 

Applied
 • ออกแบบเครื่องกล
 • บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต
 • วุฒิการศึกษา วิศวกรรมสาขาเครื่องกล

1 hour ago

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • degree in Computer Engineering or Computer Science
 • 3 years experiences in Software Engineer

1 hour ago

 

Applied
 • Degree in Engineering; prefer in Mechanical
 • 3-5 years experienced in technical products
 • Skillful in Auto CAD

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Degree in Computer Science, Electrical Engineering
 • 7 years of experience in software development

1 hour ago

 

Applied
 • Minimum 5 years industrial experience
 • Familiar and hands-on with other PLC,DCS and SCADA
 • Good command of English

1 hour ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย2 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาตร์ สาขาโยธา/ก่อสร้าง/สำรวจ
 • ประสบการณ์ในการควบคุม วางแผนงานก่อสร้าง บ้านจัดสรร

1 hour ago

 

Applied
 • Degree in Engineer(Telecom, Elec, Computer) , IT
 • สามารถปฏิบติงานเป็นกะ และหมุนเวียนวันหยุดได้
 • พิจารณานักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์

1 hour ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ก่อสร้างอาคารสูง

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • งานระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสาร
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • อ่านแบบ ถอดแบบงานก่อสร้างอาคารได้
 • ประสบการณ์ในการถอดแบบประมาณราคางานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 ปีขึ้นไป

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีหรือสามัญ
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีหรือสามัญ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • งานระบบเครื่องกลของโครงสร้างอาคารสูง
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.