• ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านเครื่องมือแพทย์, ชีวะอุปกรณ์การแพทย์
 • สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Electrical Power Products
 • Measure Power system & analyze data measurement
 • Recommend and provide technical solution

4 hours ago

 

Applied
 • จบสาขาวิศวกรรมโยธา อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานหรือวิศวกรสำนักงาน
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • facility engineer
 • management solutions
 • maintenance

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Global Business
 • Exciting Project Work
 • Good Remuneration Package

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Proficient knowledge of a PHP, Python and MySQL
 • Understanding of MVC design patterns
 • Understanding of jQuery/Javascript, HTML5, and CSS

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Food Processing, Food Sciences, Service Engineer
 • Thermal Process, Food Technology
 • Food Canned

8 hours ago

 

Applied
 • Application knowledge
 • C/C++, J2EE, Oracle Tuxedo, Oracle WebLogic,
 • IBM WebSphere, and RedHat JBoss implementation.

8 hours ago

 

Applied
 • Develop , new circuit , PCB , Electronic , design
 • Mechatronics
 • CAD and allium

14 hours ago

 

Applied
 • Car Interior, Body, Chassis, Electrical Component
 • Drawing issue (2D+3D) using CATIA program
 • Strong human relations & communication skill

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in building construction
 • Good English written and oral communications
 • Minimum 4 years of experience in MEP construction

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leasing
 • Machine & Electronics
 • Japanese Company

19 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานโครงการวิศวกรรม
 • ประสบการณ์ด้านวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล 2 ปี
 • ปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท วิศวกรรม

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Engineering
 • Design Network Solution and Troubleshooting WAN
 • 3 year experience in LAN/WAN networking

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Java, JavaScript, programming
 • Database, SQL, Oracle
 • Software

20 hours ago

 

Applied
 • Degree or diploma in Engineering
 • Experience in beverage production machineries
 • Attractive salary for the right applicant

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • The candidate should be curious, proactive
 • 5 years' experience working in a similar role.
 • WAN Technology (OSPF, VPN, MPLS, IPLC, VLAN

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineering
 • Good mechanical plumbing knowledge preferred.
 • Selling Heat Pump, HVAC, SOLAR products

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree from Engineering
 • Selling Solar Cell, Solar Rooftops to customers
 • Plan sales forecast and monitoring by monthly

20 hours ago

 

Applied
 • Civil Engineering background will be an advantage.
 • 2-3 years’ sales experience in direct sales.
 • Local residential person is preferred.

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-7 years’ process engineering experience
 • Experience in semiconductor or IC manufacturing
 • Knowledge in SPC, FMEA, DOE and MSA an advantage

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5+ Oracle DBA experience managing Oracle RAC dat
 • Deep understanding of IT architectures
 • Experience working with and troubleshooting Orac

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Deep understanding of grid computing design
 • enterprise-level Linux deployments
 • Hadoop ecosystem for at least 2 years

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree
 • Good compensation
 • Welcome new graduate

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 24-30 ปี สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี

20 hours ago

 

Applied
 • Male only, age not over 30 years old
 • 0-4 years experience in Service Engineer
 • Able to work in Oversea

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • WebSphere Application Server, Enterprise Service
 • SOA, HTTP/HTTPS, WebSphere, TomCat, J2EE, UNIX, OS
 • firewalls, web browsers, TCP/IP, SSL, AIX/ Solaris

20 hours ago

 

Applied
 • Degree in Electronics, Telecommunication
 • Experience in Transportation Railway project
 • Strong background of telecommunication

20 hours ago

 

Applied
 • Develop website: Java, JSP, servlets, MySQL, PHP
 • 0-5 yr in develop websites,social network,HTML/CSS
 • iOS/ Android Dev,OOP concept,Portal CRM,SQL

20 hours ago

 

Applied
 • Fresh graduates with passion in Sales
 • Technical support for customer
 • Excellent negotiation, and highly service-minded

20 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบเครื่องกล
 • บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต
 • วุฒิการศึกษา วิศวกรรมสาขาเครื่องกล

20 hours ago

 

Applied
 • ให้คำแนะนำปรึกษาในด้านผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล

20 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมการตรวจสอบ
 • ติดต่อประสานงาน
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบ

20 hours ago

 

Applied
 • Developing cutting edge websites, applications
 • Great salary and benefits, flexible hours
 • Join dynamic team in success-based environment

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Award-winning fibre optics and IT company
 • Competitive salary package
 • High-performance multinational team

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in PHP frameworks
 • Good Command in English.
 • Experience in online payments

20 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • Understanding the company products
 • Good command in English

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Firmware Engineer , microcontroller , UART,I2C,SPI
 • Electronics,Electrical,Mechatronics
 • Embedded ,software, tools ICE, JTAG, Embedded C

24-May-17

 

Applied
 • Female or male, Thai nationality, aged 28- 32
 • 5 years of experience in mechanical design
 • Bachelor or higher in Mechanical Engineering

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • antivirus
 • firewall, IPS
 • Malware: Tronjan, Backdoor

24-May-17

 

Applied
 • Latest digital printing technology
 • Factory training overseas
 • Partnership possibility

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • good network and system skill
 • logical thinking idea
 • hard working

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • สั่งวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

24-May-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานคำนวณ
 • ออกแบบงานโครงการ
 • ควบคุมดูแลสั่ง Past Equipment

24-May-17

 

Applied
 • รับผิดชอบในการประเมินราคา
 • จัดทำงบประมาณในการทำงาน
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

24-May-17

 

Applied
 • At least Bachelor’s Degree in Packaging
 • At least 3 years’ experience
 • High level analytical problems solving skills

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Construction Railway
 • Communication Systems design
 • installation, testing, Operation

24-May-17

 

Applied
 • full stack
 • C# Java .net scala
 • Node.js javascript html css react.js

24-May-17

 

Applied
 • Male, aged 25 – 35 years old
 • At least 2 years of experience
 • Must have own car

24-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.