• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนและติดตามการดำเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถเจรจาต่อรอง และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or related
 • IRCA certificated is preferable
 • Good communication skills in English -: listening

22-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Civil Engineer, Age 30 - 45
 • 5 years exp in construction & civil engineer
 • Good command of English both Speaking and Writing

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • experience in a Japanese general contractor
 • More than a few years of working experience
 • translated from Thai to English (or Japanese)

21-Jun-17

 

Applied
 • 3-5 yrs. with ISO9001, ISO14001, OHSAS
 • risk management
 • IRCA certificated

19-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Civil engineer
 • 5 years’ experience in Japanese Construction
 • Residential, Reinforced Concrete, Construction

15-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.