• สัญชาติไทย อายุระหว่าง 24 - 27 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีในด้านทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยว
 • มีประสบการณ์ในงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 2 ปี

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • สาขานิติศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • สาขานิติศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Strong experience & knowledge in Labor union
 • Experience in field of productivity activity
 • Training program. Providing information

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Employee Relations
 • 6 year-experience in ER or related position
 • Disciplinary and company regulation enforcement

06-Dec-16

 

Applied
 • To be response of Employee Relation
 • Male, age between 27 - 35 year
 • 3-7 years work experience in ER & HRM

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • - Male or female age over 35 years.
 • Graduate Bachelor Degree laws.
 • Experience at least 3 years in labor relations.

06-Dec-16

THB25k - 35k /month

Applied
 • Responsible for employee relation activity align
 • 0-2 Years experienced in employee relation field
 • Have knowledge in Labor law is a plus

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • สาขานิติศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.