• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • มีความสามารถในการออกแบบวงจร,ฮาร์ดแวร์
 • มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Altium ,Designer

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female age 27-35,Bachelor in Electronics
 • Some exp in Technical Sales, Technical Support
 • 23,000- 30,000 THB + OT + Provident Fund

15 hours ago

 

Applied
 • Source and request for quotation
 • Define sourcing strategy and allocation
 • Co-operation in new part approval with team

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female/Male age 25 -30 years old.
 • BE of Electronics and has skill in QA.
 • Knowlageable of Air conditioner or compressor.

15 hours ago

 

Applied
 • Leading material sourcing activities
 • Working closely with cross-functional teams
 • Increasing company revenue by sourcing

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical & Electrical
 • EPS/ABS/VSA development
 • Electric Engine device development

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop firmware for assisting in Power Converter
 • Develop firmware for Power Electronic systems
 • Execute software development to project schedule

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years experience
 • Source of clients preferred
 • Technical knowledge preferred

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจเช็ค แก้ไข ปรับปรุง ระบบ CCTV
 • อ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการบริหารศูนย์บริการ
 • ดูแลซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร และ เครื่องพิมพ์ 2ปี

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ป. ตรี ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อีเคทรอนิคส์
 • ออกแบบวงจร analog, digital,MCU

24-Feb-17

 

Applied
 • ป. ตรี สาขาไฟฟ้า อีเคทรอนิคส์หรือสาขาใกล้เคียง
 • ซ่อม สร้าง แก้ไข ทดสอบ เครื่องมือ/
 • ติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูล

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Electronic Engineering
 • hold on experience in PCBA factory 0 – 3 years
 • Good computer skill for MS Office

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้า Control อย่างน้อย 1 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า

23-Feb-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั่วไปได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

23-Feb-17

 

Applied
 • Male/ Female age 27-35,Bachelor in Electronics
 • Some exp in Technical Sales, Technical Support
 • 23,000- 30,000 THB + OT + Provident Fund

23-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, age 23-30 years old
 • Bachelor’s degree in Electronics Engineering only
 • Knowledge in Electrical Circuit, PCB, PCBA

22-Feb-17

 

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Electronic, Electrical
 • Experience in electronic circuit design
 • Minimum 1 year experience in similar position

22-Feb-17

 

Applied
 • To responsible for short and long term budget plan
 • To management for maintenance division
 • To maintain the good relationship with internal

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Electronics engineer
 • experience in support manufacturing
 • Design and implement circuit design

22-Feb-17

 

Applied
 • Selling components & machines for the electronics
 • Ensuring sales targets are achieved or exceeded
 • Managing & growing sales of existing customer base

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.