• ชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาการไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์งานไฟฟ้า อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • ปวช,ปวส,ป.ตรี สาขางานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้มีความขยัน อดทน และไม่เป็นโรคติดต่อ

16 hours ago

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม autocad หรือ solidwork ได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

16 hours ago

THB13k - 16k /month

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานต่างๆ

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการ์ณในงานด้านไฟฟ้ามากกว่า 2 ปี
 • สามารถติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารบ้าน เดินสายไฟ
 • จบในวิชาสาขา ไฟฟ้า โดยตรง

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • งานไฟฟ้าโรงงานและเครื่องจักรไฟฟ้า
 • วุฒิ ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • วุฒิ ม.6 -ปวช.ต้องมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าโรงงาน

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. ช่างไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 20 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 1 - 3 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • ดูแลควบคุมงานระบบไฟฟ้าและซ่อมแซมระบบไฟ
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีประสบการณ์ในงานระบบไฟฟ้าในโรงงาน

16 hours ago

 

Applied
 • ปวส.ช่างไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์ มีประสบการณ์ 1- 5 ปี
 • มีความเข้าใจในการทำงาน เกี่ยวกับ Engineer
 • มีความรู้คอมพิวเตอร์ SAP และ PLC ระบบ Kaizen

17 hours ago

 

Applied
 • จบ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

17 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และทักษะในสายงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

24-Oct-16

 

Applied
 • ปวช. ปวส.ปริญญาตรี ช่างยนต์ ไฟฟ้า
 • สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ Off-shore,
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ไฝ่เรียนรู้ พัฒนาทักษะอยู่ตลอด

24-Oct-16

 

Applied
 • ปวช. ปวส.ปริญญาตรี ช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ Off-shore,
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ไฝ่เรียนรู้ พัฒนาทักษะอยู่ตลอด

24-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อม
 • สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ
 • Off-shore, On-shore, Petrochemical, Power plant

24-Oct-16

 

Applied
 • เดินสายไฟ ทั้งภายใน - นอก บริษัท ตามไซส์งาน
 • เพศชาย
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช.-ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีความอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 – 30 ปี วุฒิ ปวส. (สาขาวิชาไฟฟ้า)
 • มีความรู้เรื่องระบบไฟ,สายไฟ,สาย LAN
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง 25- 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

23-Oct-16

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ขอมีประสบการณ์
 • เพศชาย
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

22-Oct-16

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ขอมีประสบการณ์
 • เพศชาย
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

22-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or Electrical
 • 5 years field experience related to total maintena
 • Native English speaker or TOEIC score of 600

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or Electrical
 • 1 - 3 years’ experience with repairs and handling
 • Good command of spoken and written English

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้า และ ประปา
 • มีความอดทนต่องานที่หนัก

21-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานและระบบงานโรงแรม
 • ปวช.ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี

21-Oct-16

 

Applied
 • one year’s direct employment experience
 • Ability to drive and a local driver’s license
 • Ability to operate various hand tools

21-Oct-16

 

Applied
 • Electrician
 • Electrical power
 • Have ability to work with oil field industry

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-38 ปี
 • สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลและซ่อมแซมงานไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25 - 40 ปี
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Oct-16

 

Applied
 • Basic knowledge on Electricity
 • M.4-Vocational Level or higher in Technical Field
 • Perform the tasks as being assigned

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุ 22-30 ปี
 • ปวช. 3 ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์
 • เดินสายไฟของตู้ Control

20-Oct-16

 

Applied
 • บำรุงรักษางานไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • จบด้านการไฟฟ้า ปวช.ขึ้นไป

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานและระบบงานโรงแรม
 • ปวช.ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง / อายุ 20 - 35 ปี
 • ปวช.-ปวส. ในสาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์
 • มีความอดทนและตั้งใจในการทำงาน

19-Oct-16

 

Applied
 • ติดตั้งไฟ แอลอีดี ติดตั้งป้ายไฟวิ่ง เเละไฟฟ้า
 • ถนัดด้านไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19-Oct-16

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านไฟฟ้า
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่

19-Oct-16

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านไฟฟ้า
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-16

 

Applied
 • ปวส. หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิชา ไฟฟ้า
 • มีพาหนะส่วนตัวในการเดินทางมาทำงาน
 • ประจำโรงงานที่ลำลูกกา คลอง 14

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Mechanic, IVMS, Technician
 • Auto Electrician
 • Vehicle tracking, IVMS installer

12-Oct-16

THB20k - 30k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.