• Wiring control panel, แก้ไขระบบตู้คอนโทรล
 • มีประสบกาณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • Wiring control panel, แก้ไขระบบตู้คอนโทรล
 • สามารถอ่านและเขียนแบบไฟฟ้าได้
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

2 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมระบบไฟฟ้า เดินไฟภายในสำนักงานได้
 • ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เล็กๆน้อยๆ
 • ขับรถมอเตอร์ไซค์หรือรถกระบะได้

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร / โรงงาน
 • เพศ ชาย , หญิง 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี

15 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในบริษัทฯ
 • มีความรู้ทางด้านวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
 • มีความรู้ทางด้านโปรแกรม PLC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้และสามารถเดินสาย CCTV
 • ช่างไฟฟ้าประจำหน่วยงานก่อสร้าง

15 hours ago

 

Applied
 • บำรุงรักษาและตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • จัดทำแผนแก้ไขป้องกันและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง

15 hours ago

 

Applied
 • ชาย / อายุ 25-30 ปี
 • จบ ปวช ขึ้นไป ด้านช่าง
 • มีใบขับขึ่รถยนต์ ขับรถได้ทั้งเกียร์ธรรมดา

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • จบ ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • มีความขยันอดทน กระตือรือร้นในการทำงาน

15 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการซ่อมไฟ
 • ผ่านการเกฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ )

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม PLC
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี

29-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปวช ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง (มีประสบการณ์)
 • ซ่อมเครื่องต่าง ๆ ได้

29-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

29-Mar-17

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป ในสาขาไฟฟ้า, อิเลคโทรนิค
 • ประสบการณ์ด้านงานระบบ CCTV, Fire suppression
 • ทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานนอกสถานที่ได้

29-Mar-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ขยันและอดทน

29-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เพศชายอายุ 18-35 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

29-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ม.6-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ติดตั้ง/ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิต เครื่องดูดฝุน

29-Mar-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์
 • ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าเรือ
 • แก้ไข และป้องกันความเสียหายระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า

29-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • ควบคุมและตรวจเช็คเครื่องควบคุมไฟฟ้า

29-Mar-17

 

Applied
 • ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 ปี
 • ซ่อมรถ Forklift

29-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขา อิเล็คโทรนิค
 • ตรวจสอบ ดูแล ระบบไฟฟ้า-อิเล็คโทรนิค

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านงานก่อสร้าง 3 ปี ขึ้นไป

29-Mar-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 19 - 30 ปี
 • มีความรู้ความสามารถ ด้านระบบไฟฟ้ากำลัง
 • ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไข ระบบไฟฟ้า

28-Mar-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงแก้ไขเครื่องจักรเครื่องจักร
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • Motor – Relay , Magnetic Sensor Controller.

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวช.-ปวส. มีประสบการณ์งานช่าง
 • ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรเพื่อวางแผนการซ่อมบำรุง
 • ซ่อมแซมแก้ไขปัญหาเครื่องจักรทันที

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบงานด้านไฟฟ้าเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ
 • เพศชาย อายุ 21 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส.ไฟฟ้า

28-Mar-17

 

Applied
 • ปวส. สาขาไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • บำรุงรักษาและซ่อมแซมเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 • จัดทำรายงานเกี่ยวกับประวัติการซ่อมแซม

28-Mar-17

 

Applied
 • ซ้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน
 • เพศชาย
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

28-Mar-17

 

Applied
 • 5 more years of maintenance
 • experience in a drilling operation.
 • Electrician offshore experienced

28-Mar-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงรอกและเครน
 • ติดตั้งเดินระบบไฟฟ้าของเครน
 • มีประสบการณ์ด้านการเดินระบบวงจรไฟฟ้า

28-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • จบด้านนี้โดยตรง / ปวส./ปริญญาตรี
 • ซ่อมดูแลระบบไฟฟ้า

28-Mar-17

 

Applied
 • ความรู้ความเข้าใจในระบบงานไฟฟ้า
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจ ในงานไฟฟ้าโรงงาน

28-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน และสำนักงาน
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป

28-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้า

28-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์เครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนงาน

28-Mar-17

 

Applied
 • ปวส. ไฟฟ้ากำลัง
 • ช่างไฟฟ้า
 • นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบ AIS WIFI & Test Fiber Optic
 • เพศชาย อายุ :20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี

27-Mar-17

 

Applied
 • สามารถเชื่อมไฟฟ้า – อาร์กอนได้
 • ใช้เครื่องมือ เครื่องวัดได้คล่องทั้งไฟฟ้า และกล
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นกะได้ ทำโอทีได้

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ซ่อมแซมชิ้นส่วน อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้ได้

27-Mar-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิ ปวช , ปวส ไฟฟ้ากำลัง พิจารณาพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

27-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ดูแลระบบงานไฟฟ้า ซ่อมแซมปัญหาไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์ดูแลงานระบบไฟฟ้า

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า
 • สามารถทำงานเป็นกะ และหมุนเวียนวันหยุดได้

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 20-30 ปี วุฒิ ปวช. - ปวส. อิเล็คฯ , ไฟฟ้า
 • ขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่) พิจารณาพิเศษ
 • ขยัน , กระตือรือร้น

27-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิค

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-40 ปี
 • ดูแลงานไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

27-Mar-17

 

Applied
 • Basic knowledge on Electricity
 • M.4-Vocational Level or higher in Technical Field
 • Perform the tasks as being assigned

27-Mar-17

 

Applied
 • อายุ 18-35 ปี เพศ ชาย
 • วุฒิตั้งเเต่ ปวช. ปวส. ป.ตรี จบสาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ทำงานได้สัปดาห์ละ 6 วัน และทำงานเป็นกะได้

27-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.