• Be responsible for Manufacturing process, machine
 • Support production in order to achieve manufacture
 • Maintain and monitor for machine capability

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เคลียร์ Spec ที่เกี่ยวกับการออกแบบกับฝ่ายผลิต
 • สามารถคำนวนวงจรสตาร์ทมอเตอร์
 • ออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า รวมถึงการทำ Shop Drawing

8 hours ago

 

Applied
 • ออกซ่อมบำรุง รถโฟคลิฟท์ ตามใบสั่งงาน
 • เพศชาย
 • มีความขยัน อดทน

8 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปี ทางด้านงานซ่อมบำรุง
 • ซ่อมบำรุง,ตัดต่อระบบไฟฟ้า
 • งานอะไหล่เครื่องจักรต่างๆ ของบริษัท

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • เพศ ชาย/หญิง ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบจัดเตรียม ออกแบบ ประมาณการ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree in Electrical Engineering
 • Good technical computer skills
 • 2+ years’ experience in Electrical Engineering

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 24 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า พร้อมด้วยใบ กว.
 • มีใบรับรองการผ่านงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • วางแผนการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
 • วางแผนการซ่อมเครื่องจักร

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • work for one of the biggest Japanese companies
 • opportunity to brash up your Electrical Engineer
 • degree in Electrical Engineering or other related

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้น

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป จบระดับ ปวช. - ปวส.
 • ประสบการณ์ทำงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ปิดงานซ่อมและแจ้งหน่วยงานที่แจ้งซ่อม

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Electrical related fields
 • Thai National
 • 5 years experience in packaging production

8 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality
 • degree in Mechanical & Electrical Engineering
 • 10 year experience in the field

8 hours ago

 

Applied
 • ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า
 • เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีใบ กว.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22-32 ปี
 • ออกแบบรายละเอียดวงจรควบคุมทางไฟฟ้า
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Wiring diagram และ โปรแกรม PLC

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPI
 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมวัดควบคุม
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Wiring diagram และ โปรแกรม PLC

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in higher in Electrical Engineering
 • Electrical knowledge of production machines
 • Understanding of work safety

8 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor's degree in Electrical Engineering
 • Good command of English

8 hours ago

 

Applied
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • ามารถใช้โปรแกรม PLC , Auto Cad ได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

8 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • to grow up with new business in global IT
 • Opportunity to enhance your technical skills
 • Convenient location

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Ensure project complies with engineering standards
 • Control budget for sub-projects/sub tasks
 • 3 years experiences in Project engineer

8 hours ago

 

Applied
 • สามารถเชื่อมไฟฟ้า – อาร์กอนได้
 • ใช้เครื่องมือ เครื่องวัดได้คล่องทั้งไฟฟ้า และกล
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นกะได้ ทำโอทีได้

8 hours ago

 

Applied
 • อ่านแบบ ถอดแบบปริมาณพื้นที่ วัสดุ สอบราคา
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า ระบบประปา

8 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-5 ปี
 • ดูแลและรับผิดชอบงานระบบวิศวกรรมของโครงการ
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • สามารถควบคุมและตรวจสอบงานระบบทั้งหมดของโครงการได้
 • สามารถประมาณราคาและตรวจสอบแบบ Shop Drawing ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้

8 hours ago

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว.(ถ้ามี)
 • งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงาน ,ดูแลระบบแรงสูง
 • มีความรู้เรื่องช่างไฟฟ้า

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Electrical Engineering
 • At least 2-3 year intensive working experiences
 • Good command of English and good computer skills

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering.
 • 0-2 years of experience in Electrical maintenance.
 • Good command of English and computer literacy.

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • PROJECT ENGINEER
 • IN CONSTRUCTION WORKS
 • EXPERIENCE 5-10 YEARS

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Mechatronics
 • Design and develop HW for Automation
 • Good command in English

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้ากำลัง
 • อายุงาน 1-3 ปี
 • สามารถปฎิบัติงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

23-Mar-17

 

Applied
 • to work with one of the leading Turnkey Solution
 • to work and coordinate with local team and expat
 • Convenient location and good working environment

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี-โท สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์คุมงานระบบไฟฟ้า
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

23-Mar-17

 

Applied
 • 0-3 Years experience.
 • Negotiate salary upon your experience
 • มีห้องพักใกล้บริษัทให้เช่าราคาพนักงาน

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering, major in Electrical
 • 8 Exps in the design of Electrical systems
 • Good spoken and written English

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี / สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ของขวัญวันเกิด, ค่าทำฟัน
 • สวัสดิการ โบนัสประจำปี

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering,30-35K
 • 5 years exp as electrical engineer@Engineering Co
 • Thai Nationality,Male,Female,27-35 years old

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical engineering
 • Computer C++ ,VB ,Scada ,PLC and other program
 • Proficient in programmable logic controllers (PLC)

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบงานระบบเครื่่องกล/ไฟฟ้าภายในอาคาร
 • ควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้าง
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ จ.เชียงรายได้

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ช่างซ่อมเครื่องจักร
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส-ป.ตรี ไฟฟ้า

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • Good in English both spoken and written

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปวช./ปวส.ช่างไฟฟ้า
 • งานระบบไฟฟ้า

23-Mar-17

 

Applied
 • Maintanence/Shutdown/Install/Study electrical work
 • M/F, Age 27 up, 5 yr exp., Electrical major
 • hold license (ใบกว.),AutoCAD, English skills

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Construction,ก่อสร้าง,Consults
 • Site Engineer,บริหารงานก่อสร้าง
 • วิศวกรควบคุมงาน

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years in Engineering Design
 • Bachelor’s Degree in Electrical or Electronic Eng
 • Create and design the prototypes

23-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.