• วิเคราะห์ระบบการทำงานของเครื่องจักร
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ออกแบบและเขียนแบบวงจรไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร

1 hour ago

 

Applied
 • Facility Field
 • Knowledge in facilities system
 • Knowledge of Facilities machine and Maintenance

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ ชาย /หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง

7 hours ago

 

Applied
 • Degree in Electrical engineering
 • Good interpersonal skills
 • Strong command of English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี ทางด้านไฟฟ้ากำลัง โยธา และเครื่องกล
 • เพศชาย สัญชาติไทย
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิปริญญาตรี - วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 0 - 5 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Participate in project for technical discussion
 • Conduct Safety Testing, EMC testing
 • Fill-in test report forms and measurement sheets

7 hours ago

 

Applied
 • เชี่ยวชาญงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • มีใบกว.พิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • Male / Female, Thai nationality age 22 - 28 years
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineer
 • Minimum 0 - 2 years experience

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา
 • ออกแบบ ควบคุมการผลิตภายในโรงงาน
 • มีใบ (กว.) หรือมีคุณสมบัติในการสอบ (กว.)

7 hours ago

 

Applied
 • Managing all preventive maintenance , TPM.
 • Follow up activities of maintenance technicians.
 • Checking electrical units to comply with all Law.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี วิศวไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

7 hours ago

 

Applied
 • 8 years’ experience in electrical installation
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
 • Male, over 45 years old

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1 years’ experience
 • Annual Bonus
 • Development opportunities

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 25-35 year Thai Nationality
 • degree in Electrical Engineer and 2- 3 years
 • Knowledge of construction processes and practices

7 hours ago

 

Applied
 • ถอดแบบ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in Engineering of Electrical & Instrument
 • 0 - 2 years experience
 • Able to communicate in English

7 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานระบบไฟฟ้า
 • เพศ ชาย วุฒิปวช.-ปวส.
 • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical, with mechanical
 • Very good English speaking and writing
 • Adapting and responding to change

7 hours ago

 

Applied
 • Architecture / Building / Construction
 • THB55,000 - 70,000 /month (negotiable)
 • 1 year Contract

7 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • To work leading company in Japanese same industry
 • To utilize the capacity of the Engineer skills
 • To grow up your engineer mind and skills

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการในการออกแบบ และเขียนแบบไฟฟ้า

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher degree in Civil
 • Highly motivated and enthusiastic
 • Computer skill in MS Office, Auto Cad is a must

17 hours ago

 

Applied
 • Be responsible for Manufacturing process
 • Bachelor Degree in Engineering
 • 1-5 years Working Experience in Electronic

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for detail activities of project
 • Review & assisting Department Head all Electrical
 • Assisting Department Head for review

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Senior Sales Engineer/Assistant Sales Manager
 • Salary, fixed and variable bonus, petrol , mobile
 • insurance, provident funds and other benefits

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Power Electric
 • 2-3 years experience in Construction & Project Man
 • Have a Engineering the practice of the Associates

28-Jun-17

 

Applied
 • electrical engineer
 • ช่างไฟฟ้า
 • ช่างไฟ

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Electrical engineer
 • Age 22-30 years old
 • Bangbor, Samutprakan

28-Jun-17

 

Applied
 • Electrical/Mechanical/Mechatronics Engineer
 • At least 1 years experiences in project management
 • Fair English communication

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Graduate in field of Electrical, or Electronic.
 • Able to work up country and other countries
 • PLC and Automation knowledge (would be a plus )

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Equivalent to a Bachelor’s degree
 • Minimum 3-5 years experience in engineering
 • Perform Engineering design for wastewater

28-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ปวส.ป.ตรี ช่างไฟฟ้า เครื่องกล
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • เพศ ชาย.หญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป

28-Jun-17

 

Applied
 • product engineer, product, furniture, construction
 • engineering, wood, mechanical, civil, hardware
 • English, autocad, CAD, metal, BOM

28-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Engineering
 • Experience and knowledge of PLC Siemens
 • Experience in electro technical project management

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female age 29-35,Bachelor in Engineering
 • 6 years exp in Technical Sales, Technical Support
 • 40,000- 50,000 THB + OT + Provident Fund

28-Jun-17

 

Applied
 • ป.ตรี - ป.โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรไฟฟ้า
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC 550)
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

28-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคี
 • มีความรับผิดชอบสูง

28-Jun-17

 

Applied
 • Electrical Engineer Mechatronics Engineering
 • PLC Siemens – S7,RS logic 500 AB and Mitsubishi
 • Good command of both written and spoken in English

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
 • 3 – 5 year experience in Electrical maintenance
 • Available to work out of office hours

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, อิเล็ก, ไฟฟ้า
 • ชอบการค้นคว้า พัฒนาสิ่งใหม่ๆ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

27-Jun-17

 

Applied
 • wind energy
 • wind turbine
 • wind farm

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 year intensive working experiences
 • Bachelor degree in Electrical Engineering
 • Good command of English and good computer skills

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, 30 - 38 years old
 • Bachelor’s Degree in ELECTRICAL/ELECTRONIC
 • Experience of 5 years up, specialized

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Good skill to control construction at site
 • Good skill in presentation (meeting with client)
 • Good Coordination (Teamwork)

27-Jun-17

 

Applied
 • B. Degree in Electrical Engineering or any related
 • Min 4-7 years of experience on electrical Products
 • Fluent in English with TOEIC 540 up

27-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Electrical or Mechatronic Engineering
 • Min.10 years experience in Electrical, Electronics
 • Strong and solid experience in PLC programming

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical Engineering, Male
 • 2 years in Electrical drawing, good of English
 • AutoCAD 2D skill, SOLIDWORKS, INVENTOR and PLC

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.