• เคลียร์ Spec ที่เกี่ยวกับการออกแบบกับฝ่ายผลิต
 • สามารถคำนวนวงจรสตาร์ทมอเตอร์
 • ออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า รวมถึงการทำ Shop Drawing

3 hours ago

 

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ไฟฟ้า

3 hours ago

 

Applied
 • ตรวจเช็ค แก้ไข ปรับปรุง ระบบ CCTV
 • อ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • Electrical power system maintenance
 • Bachelor's degree in Electrical Engineering
 • Experience 2 years Electrical system maintenance

3 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 30-39 years old
 • Bachelor degree in Electrical Engineering
 • 3-7 years working experience

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • work for one of the biggest Japanese companies
 • opportunity to brash up your Electrical Engineer
 • degree in Electrical Engineering or other related

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in PLC Program Mitsubishi, Omron, Seimen
 • Can Design/Drawing electrical circuits in Machine
 • B.E. of Mechatronics, Electrical or related

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกซ่อมบำรุง รถโฟคลิฟท์ ตามใบสั่งงาน
 • เพศชาย
 • มีความขยัน อดทน

3 hours ago

 

Applied
 • สามารถควบคุมและตรวจสอบงานระบบทั้งหมดของโครงการได้
 • สามารถประมาณราคาและตรวจสอบแบบ Shop Drawing ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้

3 hours ago

 

Applied
 • คิดคำนวณดูแลในเรื่องราคา จัดทำใบเสนอราคา
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • ติดต่อประสานงานทั้งในและนอกองค์กร

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 24 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า พร้อมด้วยใบ กว.
 • มีใบรับรองการผ่านงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม Auto Cad ได้

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า ก่อสร้า
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อง 2 ปีขึ้นไป
 • วางแผน, ควบคุมงานในแผนกให้ได้ตามแผนงาน

3 hours ago

 

Applied
 • To provide after sales service to customer
 • To be responsible for servicing entire FoodTech
 • To install the upcoming projects and proceed

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี
 • มีความรู้ทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • ขับขี่รถยนต์และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

3 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • maintenance
 • electrical
 • PLC

3 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และมีประสบการณ์ มากกว่า 1 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • Electrical Engineer
 • 50K-80K
 • Installation Solar Cell

3 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree or higher degree in Civil
 • Highly motivated and enthusiastic
 • Computer skill in MS Office, Auto Cad is a must

3 hours ago

 

Applied
 • งานประจำ
 • วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถออกแบบงานระบบไฟฟ้าได้

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้า การซ่อมบำรุงทั่วไปในอาคารโรงแรม
 • เพศชายอายุตั้งเเต่ 20-35 ปี
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า

10 hours ago

 

Applied
 • Selling chemical, electrical, electronics products
 • Pushing products into customer listing.
 • Providing service support to customer.

11 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor or Master degree in Mechatronics
 • Design and develop HW for Automation
 • Good command in English

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Electrical Engineering
 • Engineering system
 • Bidding

21 hours ago

 

Applied
 • สามารถเชื่อมไฟฟ้า – อาร์กอนได้
 • ใช้เครื่องมือ เครื่องวัดได้คล่องทั้งไฟฟ้า และกล
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นกะได้ ทำโอทีได้

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป จบระดับ ปวช. - ปวส.
 • ประสบการณ์ทำงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ปิดงานซ่อมและแจ้งหน่วยงานที่แจ้งซ่อม

27-Apr-17

 

Applied
 • วิเคราะห์ระบบการทำงานของเครื่องจักร
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ออกแบบและเขียนแบบวงจรไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร

27-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality, Male or Female
 • Age between 30 - 40 years old
 • degree or higher in Electrical of Engineering

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Age between 25-35 years old
 • More than 5 years experience in related field
 • Good Computer Skill and good command of English

27-Apr-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in building construction
 • Good English written and oral communications
 • Minimum 4 years of experience in MEP construction

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 25-35 years old.
 • Bachelor's degree in Electrical Engineer
 • Experience in related field at least 1 years.

27-Apr-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปวช ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง (มีประสบการณ์)
 • ซ่อมเครื่องต่าง ๆ ได้

27-Apr-17

 

Applied
 • Managing, executing and controlling annual CAPEXs
 • Electrical and process control capital projects
 • Control device calibration and provide supports

27-Apr-17

 

Applied
 • สารมารถออกแบบวงจรไฟฟ้าได้
 • เขียนวงจรควบคุมทางไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้าควบคุม อย่างน้อย 5 ปี

27-Apr-17

 

Applied
 • Wiring control panel, แก้ไขระบบตู้คอนโทรล
 • มีประสบกาณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor of Chemical / Mechanical or Electrical
 • Good command in English (TOEIC 700++)
 • Able to work at Sriracha, Chonburi

27-Apr-17

 

Applied
 • Wiring control panel, แก้ไขระบบตู้คอนโทรล
 • สามารถอ่านและเขียนแบบไฟฟ้าได้
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

27-Apr-17

 

Applied
 • Service Engineer
 • Electrical Engineer
 • Press Machine

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Electrical Power
 • Electrical Maintenance
 • Electrical Engineer

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปวช./ปวส.ช่างไฟฟ้า
 • งานระบบไฟฟ้า

26-Apr-17

 

Applied
 • Development and execution of electrical projects.
 • Electrical systems design.
 • Construction phase inspection and equipment

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี - ป.โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรไฟฟ้า
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC 550)
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

26-Apr-17

 

Applied

Electrical Engineer

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • 10 yrs.exp in Electrical maintenance, installation
 • Good command in PLC, Automation, Drawing review
 • Practical of English

26-Apr-17

 

Applied
 • Good Benefits and Welfare
 • Salary Rate 40,000 - 50,000
 • PLC Knowledge and Experience are preferred

26-Apr-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.