• เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, aged 22-35 years old
 • Degree in Electronics, Electrical or Instrument
 • Ability to work rotating shift hours

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age not over 40 years old
 • 5-15yrs in Preventative and Corrective Maintenance
 • Degree of Electrical Engineering or equivalent

06-Dec-16

 

Applied
 • Electrical Engineer
 • 1-5 years of experience
 • TOEIC 550

05-Dec-16

 

Applied
 • Troubleshoot and establish robust process
 • Experience 5 years+ in Testing Engineer Background
 • Knowledge of manufacturing Testing concepts

05-Dec-16

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Developing and enhancing process flow
 • Implementing test processes in line with company
 • Troubleshooting and repairing circuit board test

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in Testing Engineer Background
 • Knowledge of Electrical backgroud
 • Knowledge of Testing and process in manufacturing

04-Dec-16

 

Applied
 • Male Age 25-30 years up
 • Degree in Mechanical or Electrical Engineering
 • 3 years experienced control electrical

29-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.