• ประสานงานกับนักเขียนภายใน เพื่อออกบทความบนเว็บ
 • ดูแลcontent เกี่ยวกับเรื่องการออมเงิน การลงทุน ฯลฯ
 • ใช้เครื่องมือการทำตลาดออนไลน์ต่างๆได้

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Design artworks for all web and print collaterals
 • Create and Edit all video components
 • Using After Effects, 3D, Photoshop and Illustrator

2 hours ago

 

Applied
 • Excellent written Thai & understanding of English
 • Min 2 years experience in translation E-T
 • Short working hours and 5-day week

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Collecting content, writing & editting proposal
 • Good Communication
 • Researcher

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Write Slogans, scripts and Internet content
 • Produce content combined with promotional material
 • Work closely with marketing department

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male/Female, Thai nationality
 • Age not over 35 years
 • Basic - good skills in graphic program

2 hours ago

 

Applied
 • ทำงานละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ
 • ใช้โปรแกรม Premiere Pro, Final Cut, Adobe premiere
 • มีความสนใจในเรื่องเพลง อาหาร และสื่อบันเทิงต่างๆ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำสื่อ online
 • มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน
 • สนใจเรื่องอาหารทั้งในเชิงความรู้และวัฒนธรรม

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานในงานสายบรรณาธิการ
 • มีความรู้ความสามารถในการสร้าง online content
 • มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานเขียนหลากหลาย
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop , Lightroo, Illustrator

2 hours ago

 

Applied
 • Creative Video Editor
 • Marketing
 • Marketing Manager

8 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • Opportunity in top health media portal
 • Competitive salary and health insurance
 • Central location 1 minute away from BTS Nana

12 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Remind and follow up contents from writers.
 • Source qualified comic contents
 • Monitor & supervise editorial team in proofreading

14 hours ago

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการต่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการต่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการต่างประเทศ

14 hours ago

 

Applied
 • Degree in Translation, English
 • Ability to work in shifts and under tight schedule
 • Excellent proofreading and writing skill in Thai

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Optimize website for traditional search engines
 • Keyword research and analysis
 • Implementing strategy for increasing site traffic

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วารสารศาสตร์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

29-May-17

 

Applied
 • ดูแลการผลิตต้นฉบับหนังสือตำราเรียนและคู่มือสอบ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์, วิทยาศาสตร์
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง

29-May-17

 

Applied
 • ดูแลการผลิตต้นฉบับหนังสือตำราเรียนและคู่มือสอบ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์, วิทยาศาสตร์
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง

29-May-17

 

Applied
 • เขียนบทความ ทดลองโครงสร้าง เพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิก
 • มีความรู้ด้านช่างต่างๆ เช่น การสร้าง,ซ่อม,แก้ไข

29-May-17

 

Applied
 • ตรวจแก้ไขต้นฉบับ ดูแลกระบวนการผลิต
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้

29-May-17

 

Applied
 • Graphic Design and Content Editor
 • Excellent English communication
 • Base in Phuket

29-May-17

 

Applied
 • รายได้ดี แล้วแต่ตกลง
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์ หยุด เสาร์-อาทิตย์
 • เปิดกว้างสำหรับทุกความคิดเห็น

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • สามารถเขียนข่าว รีวิว บทความ หรือ บทความเชิงโฆษณา
 • มีความสามารถในการถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้าน Media / Film / Communication Art
 • 1 – 7 ปี ด้านสื่อทางวิดีโอ โทรทัศน์ ภาพยนตร์
 • มีความเข้าใจในงานตัดต่อ และการทำ 3D Animation

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 17K ขึ้นไป ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • สถานที่ทำงานสุขุมวิท ติด BTS

28-May-17

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • รักงานเขียน สามารถเขียนบทความ แปล
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสาร
 • แปลและเรียบเรียงบทความได้เป็นอย่างดี

27-May-17

 

Applied
 • ร่วมพัฒนา Contents ของสื่อสิ่งพิมพ์
 • มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2 ปี
 • รับผิดชอบงานด้านบรรณาธิการในส่วนของ บทความ

27-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสาร สื่อสารมวลชน
 • รักงานเขียน สามารถเขียนบทความ แปลหรือเรียบเรียง

27-May-17

 

Applied
 • ชอบหาที่มาที่ไปของสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นในสื่อ
 • สนุกกับการใช้คำเพื่อถ่ายทอดสารอย่างมีศิลปะ
 • มีทักษะทางภาษาเป็นเลิศ

26-May-17

 

Applied
 • Good English writing skills
 • Bachelor degree. Marketing major is an advantage
 • Full time applicants only

26-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในการตัดต่อรายการโทรทัศน์
 • ใช้โปรแกรม Adobe Premiere, After Effect,Final Cut
 • มีความคิดสร้างสรรค์

26-May-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ตรวจแก้ไขงานแปล ที่จะพิมพ์ออกเป็นหนังสือ
 • ประสานงานกับนักแปลเพื่อสร้างสรรค์งานที่ดีที่สุด
 • คิดชื่อหนังสือและคำโปรย

26-May-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย หญิง
 • มีความตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์
 • มีความอดทน และ ไม่เกี่ยงงาน

26-May-17

 

Applied
 • 3 years of experience with background
 • Excellent analytical, problem solving
 • eam player and self-starter

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Creative Marketing
 • Assisting Creative Director
 • Work with multinational collesgues

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Flexible working hours
 • Develop your skill & work in a english environment
 • 5 Days Work Week,Service Charge

26-May-17

 

Applied
 • Maintaining a WordPress website
 • Maintaining high industry awareness
 • Collaborating with other teams on the design

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Qualified to degree level in a related
 • 5+ years of Customer Service or Account Management
 • Strong commercial and relationship management

26-May-17

 

Applied
 • Excellent English writing/editing skills
 • Ability to cope with tight deadlines
 • Prior editing experience at least 2 years

26-May-17

 

Applied
 • Edit Plubication/content
 • Strong in business content
 • Excellent english written

25-May-17

 

Applied
 • To handle strategic planning on publishing
 • To Monitor & supervise editorial team proofreading
 • To find qualified comic contents by negotiating

25-May-17

 

Applied
 • digital marketing
 • web editor
 • writer

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • photo
 • video
 • media content

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการตัดต่อรายการโทรทัศน์

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00
 • ใกล้ MRT ห้วยขวาง
 • สิ่งแวดล้อมดี เดินทางสะดวก

25-May-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • Fluent in English and local language is a must
 • Good reading skills importance
 • Detail oriented

25-May-17

 

Applied
 • ค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลสำหรับการ์ตูนความรู้
 • ประสานงานการผลิตหนังสือเเละผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 • อ่านข้อมูลภาษาอังกฤษเเละเรียบเรียงได้ถูกต้อง

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูล
 • ประสานงานการผลิตหนังสือเเละผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 • อ่านข้อมูลภาษาอังกฤษเเละเรียบเรียงได้ถูกต้อง

24-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.