• วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • ต้องมีประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์
  • ต้องมีประสบการณ์งานวิชาการ 3 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
  • Develop in depth understanding of the Thai economy
  • Analyze current and long-term issues
  • Guide and mentor analysts to conduct research

18-Oct-16

 

Applied
  • มีความรู้ด้าน Macroeconomic เป็นอย่างดี
  • วิเคราะห์ข้อมูลด้านวัตถุดิบทางการเกษตร
  • สรุปแนวโน้มและทิศทางราคาของวัตถุดิบได้

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.