• Male, 30-45 years
 • A minimum of 3 years’ chauffeuring experience
 • driving license with clean records is essential

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • รู้เส้นทางสายชลบุรีเป็นอย่างดี
 • มีใบขับขี่ประเภท 1

11 hours ago

 

Applied
 • ส่งสินค้าให้ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
 • ผู้ชาย มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์ขับรถส่งสินค้า

11 hours ago

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้า
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • เพศ : ชาย , หญิง 25 - 35 ปี

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ขับรถ รับ - ส่งผู้บริหาร
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • เพศ ชาย , หญิง 28 - 35 ปีขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
 • สามารถขับขี่รถยนต์ รถตู้
 • มีใจรักงานบริการ ขยัน

11 hours ago

 

Applied
 • ขับรถให้ผู้บริหารในกรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัด
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • ขับรถรับ - ส่งพนักงาน โรงแรมฮอลิเดย์อิน
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 มีใบขับขี่ชนิดที่ 2

11 hours ago

 

Applied
 • ขับรถให้กับผู้บริหารรอบๆ กทม. และต่างจังหวัด
 • รับส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

11 hours ago

 

Applied
 • ขับรถเข้าตามสถานที่ติดตั้งกล้อง
 • ทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นเป็นทีม

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน
 • ตรงต่อเวลา

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ขับรถรับส่งสินค้าตามแผนงานระบบจัดส่ง
 • ดูแลสินค้าและควบคุมสินค้าในระหว่างเดินทาง
 • มีใจรักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย ร่างกายแข็งแรง
 • มีใบขับขี่ขับรถ 6 ล้อ
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

11 hours ago

 

Applied
 • ขับรถผู้บริหาร
 • รู้เส้นทางใน กทม. และ ปริมณฑณ.เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-45 ปี
 • มีประสบการณ์ในการขับรถให้ผู้บริหาร
 • มีใบขับขี่ส่วนบุคคล ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ ไม่เกิน 40 ปี
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
 • ความรู้ด้านการส่งสินค้าห้าง/ร้านต่างๆ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

11 hours ago

 

Applied
 • ขับรถกระบะ รับ-ส่งคนงาน หรือรับสินค้าจากร้านค้า
 • เพศชาย สัญชาติไทย 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทางด้านการขับรถ มีใบขับขี่รถยนต์

11 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถอย่างน้อย 3 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขับขี่ ท. 3
 • ขับรถบรรทุกน้ำเข้าไลน์ผลิต

11 hours ago

 

Applied
 • มีใบขับขี่รถโฟคลิฟท์ หรือ เอกสารยืนยันการขับรถโฟคล
 • ขับรถโฟคลิฟท์เพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของ
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ม.6
 • อายุ 25-30 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี

11 hours ago

 

Applied
 • ขับรถให้พนักงานไปทำงานทั้งต่างจังหวัดและกทม.
 • อายุ 28-40 ปี เพศชาย
 • มีใบขับขี่รถ 6 ล้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

 

Applied
 • ขับขนส่งสินค้าตามออเดอร์
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ถูกต้องตามกฏหมาย

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย 20 ปี ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท ท.2, ท.3, ท.4
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • ขับรถส่งน้ำแข็งตามจุดกระจายสินค้า
 • สามารถขับรถได้ (ต้องมีใบขับขี่)
 • สามารถเรียนรู้เส้นทางใหม่ๆ

11 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร ตามสถานที่ที่ผู้บริหารกำหนด
 • ปวช. - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 24 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
 • มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ขับรถ รับ-ส่งนายและครอบครัวตามเส้นทาง
 • ดูแลรักษาความสะอาดของรถส่งซ่อมบำรุง
 • ดูแลงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงานขับรถตามที่ได้รับมอบ

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไปขับรถยนต์ได้
 • ขับรถส่งสินค้า

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีมารยาทในการขับขี่บนถนน
 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • มีใบขับขี่ถูกต้องตามกฏหมาย

11 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • มีความขยันอดทน

22-Mar-17

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้า
 • ตรวจเช็คสินค้าตรงกับใบส่งของ
 • ส่งสินค้าตามที่ได้หมอบหมาย

22-Mar-17

 

Applied
 • ขับรถผู้บริหารระดับสูง อย่างน้อย 7 ปี
 • ชำนาญพื้นที่เขตกรุงเทพฯ
 • มีใจรักบริการ สุภาพ บุคลิกภาพดี

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 20-40ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิสามารถอ่านออกเขียนได้
 • มีความรับผิดชอบสูง

22-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์
 • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
 • หากมีใบขับขี่ประเภท 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
 • ขับรถขนส่งสินค้า

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 - 45 ปี
 • ไม่สูบบุหรี่และดื่มเหล้า
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี

22-Mar-17

THB13k - 16k /month

Applied
 • ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 45 ปี
 • เป็นพนักงานขับรถยนต์ประจำส่วนตัวผู้บริหาร
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ/ชาย
 • อายุ 23- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี

22-Mar-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 – 45 ปี บุคลิกภาพดี
 • สามาถทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์
 • ทำงานล่วงเวลา หรือ ในวันหยุดได้

22-Mar-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

 

Applied
 • รับ-ส่งเอกสาร รับ-ส่ง ผู้บริหาร / พนักงาน
 • เพศ : ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์

22-Mar-17

 

Applied
 • ขับรถเก๋ง หรือ รถตู้เพื่อบริการนักท่องเที่ยว
 • พูดภาษาอังกฤษที่พอจะสื่อสารได้
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถบรรทุก

22-Mar-17

 

Applied
 • ขับรถสิบล้อ พ่วง ทุก หิน ดิน ทราย ยางมะตอย
 • เพศชาย ไม่จำกัดอายุ
 • มีใบขับขี่ ประเภท รถสิบล้อ

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.