• มีประสบการณ์เขียนแบบเครื่องจักรระบบสายพาน
 • จบการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์เขียนแบบ คำนวณเครื่องจักร

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาสถาปัตย์ / ใช้โปรแกรม AutoCAD
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์งานด้านสถาปัตย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

21-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,สถาปัตย์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

21-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง,สถาปัตย์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

21-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s degree in Telecommunication
 • Strong experience in Autocad for M&E works
 • Support System Engineer for the drawing

20-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมภายหรือสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม sketchup, AutoCAD
 • คุณสมบัติ ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

20-Jan-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ช อายุ 20 ขึ้นไป
 • ปวช - ป ตรี สาขา ก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา
 • เขียนแบบงานโดยใช้ โปรแกรม AutoCad

20-Jan-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรมเขียนแบบได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน รักความก้าวหน้า

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีสวัสดิการ
 • วุฒิการศึกษา
 • ประสบการณ์ทำงาน

20-Jan-17

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเคหะภัณฑ์ไม้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี และสามารถออกต่างจังหวัด
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Sketcup, Autocad

20-Jan-17

 

Applied
 • พนักงานเขียนแบบอาคาร Autocad
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • วิศวกรออกแบบเขียนแบบโครงสร้าง

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ในการเขียนแบบไฟฟ้า และตรวจสอบ
 • สามารถใช้ProgramAUTO CAD 2D, 3D Sketch up

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย / ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมการทำงานตามขั้นตอนระบบการบริหารโครงการ
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้างที่สมบูรณ์ได้คุณภาพ

20-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

20-Jan-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเขียนแบบ
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Autocad , 3D max

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป
 • เพศ : ชาย , หญิง

19-Jan-17

 

Applied
 • ออกแบบตกแต่งภายใน / ออกแบบ
 • ประสานงานกับลูกค้า โดย สรุปรูปแบบ คัดเลือก วัสดุ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ พร้อมมีใบขับขี่

19-Jan-17

 

Applied
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • คำนวณการถอดแบบ bar cut list

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบ Shop Drawing (แบบใช้ในการก่อสร้าง)
 • รับผิดชอบงานเขียนแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
 • เขียนและอ่านแบบ ได้

19-Jan-17

 

Applied
 • Model and document large to medium size projects
 • Able to work in a team to produce high quality
 • Vocational Certificate, Diploma or Bachelor Degree

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำแบบจำลอง 3 มิติ โดยใช้เทคโนโลยี
 • BIM (Building Information Modeling) ไม่น้อยกว่า1ปี
 • ประสบการณ์การเขียนแบบโดยใช้AutoCADไม่น้อยกว่า3ปี

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา หรือสถาปัตย์กรรม
 • สามารถเข้าใจเรื่องแบบโครงสร้าง
 • ยินดีเรียนรู้โปรแกรม ArchiCad

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30ปี
 • วุฒิ ปวช-ปริญาตรี สาขาที่เกียวข้อง
 • สามารถอ่าน drawing ได้

18-Jan-17

 

Applied
 • Design and Delvelop machine
 • Benefit Health Insurance , Yearly bonus
 • Good Command in English

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สามารถเขียนแบบสถาปัตย์ แบบก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-3 ปี

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 year' experience of M&E engineering
 • Vocational certificate or degree in Mechanical
 • Good knowledge of M&E drawing, assembly drawing

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Sketch Up ได้ดี
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม AUTOCAD 2D 3D ได้

18-Jan-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปวส. (ก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม หรือโยธา)
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบ งานระบบ
 • ตรวจสอบเพื่อความสอดคล้องของการติดตั้ง งานระบบ
 • ติดต่อสั่งซื้อ ประมาณราคา งานระบบ ฯลฯ

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบแสดงรายละเอียดงานหลังคาเหล็ก
 • เขียนแบบรายละเอียดงานแปลน
 • มีประสบการณ์กับงานหลังคาเหล็กอย่างน้อย 1 ปี

18-Jan-17

 

Applied
 • Shop Drawing งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

18-Jan-17

 

Applied
 • เขียนแบบบ้าน แบบโครงสร้าง
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม

18-Jan-17

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส. สาขาก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม
 • เพศหญิง- ชาย อายุไม่เกิน 29 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้

18-Jan-17

 

Applied
 • เขียนแบบบ้าน แบบโครงสร้าง+สถาป้ตย์, Shop Dwg
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)
 • ใบประกอบวิชาชีพ ภาคีวิศวกร หรือ กำลังดำเนินการสอบ

18-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
 • สามารถเขียนแบบ Shop Drawing , As built drawing

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้

18-Jan-17

 

Applied
 • Structural Auto CAD/Revit Operator
 • พนักงานเขียนแบบ / BIM
 • ประสบการณ์เขียนแบบงานโครงสร้าง 2 ปี

17-Jan-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • เขียนแบบ แก้ไขแบบ
 • ใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการเขียนแบบออกแบบได้ดี
 • ประสานงานระหว่างลูกค้ากับช่าง

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ไม่จำกัด
 • อายุ 26-40 ปี
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Autocad และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

17-Jan-17

 

Applied
 • สามารถเขียนแบบ (Autocad)
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้
 • มีประสบการณ์จากบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

17-Jan-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการเขียนแบบ (Interior) 1-3 ปี
 • มีประสบการณ์เขียนแบบออฟฟิศ หรือเคยเขียนงานระบบ
 • เงินเดือนพิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวสหรือมากกว่า สาขาสถาปัตย์และอื่นๆ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad, SketchUp
 • มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางาน

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานเขียนแบบ จะพิจารณาพิเศษ
 • เป็นผู้พิการที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
 • มีบัตรประจำตัวผู้พิการ

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขา เขียนแบบ
 • สามารถถอดแบบ ประมาณราคา จัดทำ BOQ
 • ถอดแบบและประเมินราคาตามที่ได้รับหมอบหมาย

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • • Minimum 3 years experience in mechanical or elec
 • •Proficient in using AutoCAD program for designin
 • Driving license

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานเขียนแบบระบบปรับอากาศ(HVAC.)

17-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.