• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ,ZW Cad ,Solid Works ได้

27-May-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์2 ปี ในงานเขียนแบบ
 • มีใบขับขี่ และสามารถขับรถเกียร์กระปุกได้
 • มีค่าคอมมิชชั่น

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D, AUTO CAD

26-May-17

 

Applied
 • จัดทำ Cutting Plan ,Shop Drawing
 • ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ
 • Control drawing และจ่ายแจกไปยังหน่วยงาน

26-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto-Cad ได้คล่อง

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ดี

26-May-17

 

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
 • สามารถใช้ AUTO CAD ได้

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical Drawing
 • Design Engineer
 • AutoCAD / Solid Works

26-May-17

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD หรือ REVIT ได้
 • รับผิดชอบด้านการเขียนแบบงานวิศวกรรมงานระบบ
 • ปวช-ปวส-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า เครื่องกล โยธา

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • DESIGN ARCHITECTS, LANDSCAPE & INTERIOR DESIGNERS
 • Attractive Salary Fast promotion
 • hotel or condominium design

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ 3D ได้

25-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน
 • วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี

25-May-17

 

Applied
 • HVAC, ventilation system, poultry house
 • Auto Cad, Draftsman, Farm machinery ,
 • construction, layout drawing

25-May-17

THB30k - 35k /month

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • ใช้แปรแกรม REVIT ขึ้น Model โครงสร้างของอาคาร
 • ใช้โปรแกรม REVIT ถอดจำนวนอุปกรณ์ต่างๆในโมเดล

25-May-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า
 • ประสบการณ์0-3 ปี ในสายงานเขียนแบบ

25-May-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาโยธา, ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสายงานเขียนแบบ
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบอาคารสำนักงาน เช่น Office

25-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาสถาปัตย์ / ใช้โปรแกรม AutoCAD
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์งานด้านสถาปัตย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

25-May-17

 

Applied
 • เขียนแบบ-ออกแบบ ถอดแบบ ประเมินราคา
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขา ช่างก่อสร้าง โยธา
 • ประสบการณ์การเขียนแบบ 1-5 ปี งานก่อสร้าง

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย เพศหญิง อายุ24 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาวุฒิปวช ปวส. สาขาเทคนิคการเขียนแบบ
 • ใช้โปรแกรม Auto cad /CD3 Max / Phototshop/Sketchup

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • Auto Cad 2D, 3D / Solid work / Inventor

24-May-17

 

Applied
 • 3 or more years of work experience in design
 • Skill of AutoCad or 2D & 3D Microstation
 • High Vocational Associate or Higher

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส. - ป.ตรี
 • ใช้ Program ACAD / Revit พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

24-May-17

 

Applied
 • Professional training as a technical draftsman
 • Experiences with metal working
 • Good command in English

24-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรีสาขาโยธา
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

24-May-17

 

Applied
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • สั่งวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

24-May-17

 

Applied
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • สั่งวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

24-May-17

 

Applied
 • ปรับเงินเดือนประจำปี / โบนัส / โอที
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ ( จันทร์ - ศุกร์)
 • ลักษณะงานมีความท้าทายต่อประสบการณ์ที่จะได้รับ

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล,
 • มีประสบการณ์เขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto Cad, Inventor
 • เข้าใจภาพฉาย, ดูแบบเป็น, คำนวณพื้นฐานได้ จะได้รับพ

24-May-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิปวช.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า,โยธา
 • สามารถทำงานภายใน กทม. และต่างจังหวัดได้

24-May-17

 

Applied
 • เขียนแบบก่อสร้าง, Shop Drawing
 • มีประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบ
 • สามารถใช้ AutoCad หรือ โปรแกรม อื่นๆ ได้

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประปา
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีที่พักใกล้บริษัทฯ มีรถส่วนตัว พิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงานหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

24-May-17

 

Applied
 • ปวส.-ป.ตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบตกแต่งภายใน
 • เขียนแบบ SHOP DRAWING เพื่อส่งไปตามหน่วยงาน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-May-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปีขึ้นไป
 • ยินดีต้อนรับนิสิต นักศึกษา จบใหม่
 • เขียนแบบงานสถาปัตย์กรรม

24-May-17

 

Applied
 • Draftman,Product,Refrigeration
 • CATIA and V5 and 2D,3D
 • PLASTIC PRODUCT

24-May-17

 

Applied
 • สามารถเขียนแบบสถาปัตย์/ก่อสร้าง ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์เขียนแบบด้านอลูมิเนียมกระจกและ
 • งานเฟอร์นิเจอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
 • Drafting fabrication drawings (Autocad 2010)
 • Estimation of material quantities for projects
 • Experiences 2 years in production oriented autocad

24-May-17

 

Applied
 • เขียนแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้างได้
 • ปวส. ขึ้นไป ทางด้านก่อสร้าง โยธา สถาปัตย์ สำรวจ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้

23-May-17

 

Applied
 • สามารถเขียนแบบได้
 • เขียนแบบ AutoCAD 2D หรือ 3D เกี่ยวกับระบบดูดฝุ่น
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

23-May-17

 

Applied
 • ควบคุมการการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • ฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ในงานอย่างถูกว

23-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานออกแบบอาคาร สถาปัตยกรรม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

23-May-17

 

Applied
 • Auto cad เขียนแบบงานระบบ ไฟฟ้า ประปา แอร์
 • ปวส. - ปริญญาตรี เพศ ชาย
 • สามารถออก site งานต่างจังหวัดได้

23-May-17

 

Applied
 • สามารถเขียนแบบ และใช้โปรแกรม AUTO-CAD ได้ดี
 • อ่านแบบ INTERIOR ได้ดี
 • ประสบการณ์การทำงาน INTERIOR หรือ Upholstery

23-May-17

 

Applied
 • At leash 5 MS and C&S Detailing experience
 • Vocational Cert or Bachelor Degree Holder
 • 3-D or MEP Modeling, Structural & MEP Design Know

23-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปวช - ปริญญาตรี. สาขาสถาปัตยกรรมหรือโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบงานก่อสร้าง 2-5 ปี

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Civil/structure or related
 • 3-5 years experience
 • Knowledge of method,Auto CAD, Revit. formwork

23-May-17

THB25k - 30k /month

Applied
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ออกแบบและเขียนแบบควบคุมงาน
 • ออกแบบควบคุมงาน

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ออกแบบและเขียนแบบควบคุมงาน
 • ออกแบบควบคุมงาน

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.