• ขายในประเทศ
 • Domestic Sales
 • ขาย Modern Trade

02-Dec-16

THB35k - 55k /month

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • Male/Female, age not over 30 years old
 • Sound Knowledge in Domestic operation

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส/ปริญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการขายข้าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : 23 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

30-Nov-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • มีความรู้เรื่อง ISO หรือประสพการณ์งาน TQM
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.