• อนุปริญญา - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบงานไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายขององค์กร
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณลักษณะที่ถูกต้องตามหลัก

17 hours ago

 

Applied
 • อนุปริญญา - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบงานไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายขององค์กร
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณลักษณะที่ถูกต้องตามหลัก

17 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ตรวจรายละเอียดบัญชี
 • ปิดบัญชี

17 hours ago

 

Applied
 • salary 16,000-20,000 Baht
 • อายุ 23- 30 ปี
 • sales & admin

17 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Japanese speaking sale experienced
 • Background in automotive industry
 • Conversational japanese skill

29-Mar-17

THB55k - 70k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree or higher in Computer Science, MIS
 • 2 - 5 years experience in ERP Application
 • Highly skill in ERP Support, System Analysis

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-38 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน Project Management 3-5ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Generate sales to meet annual sales target.
 • 2-5 years’ experience in Industrial Export sales.
 • Fluent in Japanese, Chinese, Korean, English.

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Generate sales to meet annual sales target.
 • 2-5 years’ experience in Industrial Export sales.
 • Fluent in Japanese, Chinese, Korean, English.

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริการ 3-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

28-Mar-17

 

Applied
 • ผู้ช่วยฝ่ายขาย ไม่ต้องพบลูกค้า มีค่าคอมมิชชั้นให้
 • ผ่านงานTELE-SALES พิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์2ปี/นศ.เพิ่งจบ สื่อสารเก่ง ติดต่อได้

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้านการบัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน

28-Mar-17

 

Applied
 • Challenging opportunity on new exciting projects
 • Savviness in information system and development
 • Earn a great opportunity on a rewarding career

28-Mar-17

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachalor' degree in related field of logistics.
 • At least 5 years experienced in a Air Brokerage.
 • Excellent in English with toeic score

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่สมัคร)
 • วุฒิการศึกษา ปวช , ปวส และ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

27-Mar-17

 

Applied
 • เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินในเรื่องการวางแผนการ
 • จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน
 • ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินปิดบัญชีสิ้นเดือน

27-Mar-17

 

Applied
 • เสนอขายอุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา

27-Mar-17

 

Applied
 • Experience in corporate non-life insurance
 • Experience in Professions&Financial Risks insuranc
 • Good command of English communication

27-Mar-17

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ทำงานและใช้ชีวิตอย่างสมดุลย์
 • ประกันสังคม

24-Mar-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • Bachelor or Master Degree in any related fields
 • 3-5 years’ experience in retail business.
 • Proven experience in Merchandise, Project and Spac

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in any related fields.
 • At least 3 years experience in retail business
 • Experience in Merchandise, Marketing and Space

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • วางแผนจัดซื้อ

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ที่เกี่ยวกับการตลาด
 • วางแผนการตลาดให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักของตลาด

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree
 • Good command of spoken and written English
 • Good computer skills.

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Fresh graduates are highly encouraged
 • Good interpersonal skill
 • MUST able to converse and write in Mandarin

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.