• เงินเดือน - ตามประสบการณ์และความสามารถ
 • ปริญญาตรีด้านการสื่อสาร หรือ สาขาอื่นๆ
 • มีความรับผิดชอบในเนื้องานที่หลากหลาย

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Digital Optimization
 • e-Commerce
 • Digital Analytics

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project (ดูแลและวางแผนสื่อ Offline และ Online)
 • มีความรู้ด้านสื่อดิจิตอล / มีความคิดสร้างสรรค์
 • สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in marketing, Communications.
 • Creative thinker, digital marketing, e-commerce
 • Minimum 2 years’ in-house agency digital.

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • General understanding of direct marketing
 • Responsible for all digital marketing efforts
 • Develop a Social Media strategy

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Increase the organization’s profile across media
 • Contribute to the development of new online
 • At least two years in public relations, marketing

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-5 years of experience in digital marketing
 • Experience from e-commerce business is a plus
 • Manage traffic in social media / e-commerce web

18-Jan-17

 

Applied
 • digital marketing, SEO, SEM, PPC, Google Adwords
 • facebook, linkedin, creative, content, ROI, banner
 • social media, graphic designer, event, seminar, ad

18-Jan-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Social media
 • Online ads
 • SEM/SEO and Website management

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Plan Google AdWords advertising campaigns
 • Daily use of reporting, analytics, and trend tools
 • Internship | ฝึกงาน

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience planning and buying Google AdWords
 • Capability to perform reporting
 • งาน Full-time | เต็มเวลา

16-Jan-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Devises strategies for Interactive media plans
 • Skilled with syndicated research
 • Internship | ฝึกงาน

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Conduct keyword research with CPC estimates
 • Analyze and report click rates, conversion, etc.
 • งาน Full-time | เต็มเวลา

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop and execute strategies to grow performance
 • Keyword research, discover and expansion
 • Internship | ฝึกงาน

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Effectively manage clients pay-per-click (PPC)
 • Create SEM strategies and techniques
 • Internship | ฝึกงาน

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Create 360 degree of marketing plan
 • Monitor and control media production
 • Internship | ฝึกงาน

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong digital marketing background
 • Social Media Savvy
 • Able to relocate to Chonburi

14-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.