• วางแผนการจัดการหลักสูตร และการจัดฝึกอบรมพนักงาน
 • จัดอบรมและพัฒนาบุคคลในองค์กร
 • จัดระบบ JD / KPI ในการประเมินพนักงานให้ได้มาตรฐาน

8 hours ago

 

Applied
 • Graduated from Engineering
 • Very good English
 • Industrial environment, marketing experience

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • management development and talent management
 • Creative and initiative
 • work with Executive and Management

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้ Program Auto CAD , 3D Max, Shetch Up ได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านงานสถาปัตย์ 2-5 ปี

13 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีความรู้ด้านการวิจัยพัฒนาบรรณจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ด้าน Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์

13 hours ago

 

Applied
 • จัดทำแบบกรมธรรม์และรายละเอียดส่งคปภ.
 • ออกแบบและจัดทำความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • จัดทำรายงานเปรียบเทียบความคุ้มครองของกรมธรรม์

13 hours ago

 

Applied
 • Support the development and execution of strategic
 • Bachelor degree or higher in Finance, Accounting
 • 1- 3 years’ experience as high performing analysts

27-Jul-17

 

Applied
 • 3 years’ experience in advertising
 • Enjoy challenges and demonstrate can-do attitude
 • Suggest team for new way of MKT approach

27-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Marketing, Finance, or relate
 • 20-27 years old
 • Good English

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / จีน
 • ความสามารถในการแปลภาษาจีน - ไทย, ไทย - จีน
 • ความรู้ภาษาจีนอยู่ในระดับ HSK Level 3 ขึ้นไป

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

27-Jul-17

 

Applied
 • Experience in BD and Operating MGT from Renewable
 • Good command of English
 • Salary up to 350K

26-Jul-17

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Collect trends related to the business operation
 • support the company investment decision
 • support the company's strategic planning process

26-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • สามารถวิเคราะห์แนวโน้มในการลงทุนได้
 • บริหารและจัดการสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้

26-Jul-17

 

Applied
 • HR Officer
 • Compensation & Benefit
 • Organization Development, HR OD

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • developing, accumulating and implementing project
 • Implement communication plans and activities
 • TOEIC Score requirement: 650

26-Jul-17

 

Applied
 • Guarantee bonus 2 months
 • Performance bonus average 2 months
 • Career development opportunities

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female Age 25 – 30 years old
 • degree in Finance, Economics, Accounting
 • 2-3 years’ work experience

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Having object-oriented perspective, familiar
 • Experience in RPA Tools or Automation Tools

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s degree
 • Experience in Sales/Marketing/Business Development
 • Plan,Analyst,Presentation,Negotiation,

26-Jul-17

 

Applied
 • analyst
 • finance,economic
 • feasibility study

25-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงด้านพัฒนาระบบงานและองค์กร
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์
 • ช่างสังเกตและมีความละเอียด

25-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนการทดลองเพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
 • วท.บ. สาขาวิชา เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีการอาหาร
 • ชาย,หญิง อายุ : 22-35 ปี

25-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการด้านการบิน
 • มีความรู้ด้าน Airport Management
 • สามารสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี TOEIC 550 up

25-Jul-17

 

Applied
 • 3 years in learning and development or HRD
 • To conduct in-house training program
 • To develop and maintain training material

25-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Business Admin, MIS
 • 0 - 5 years work experience
 • Support the development of strategic

25-Jul-17

 

Applied
 • Research and analyze new business/ investment
 • Perform due diligence and data collection
 • Conduct valuation of potential acquisitions

25-Jul-17

 

Applied
 • มองหาโอกาสและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า
 • สามารถติดต่อประสานงานกับผู้บริหารขององค์กรต่างๆ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์เป็นอย่างดี

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • good presentation, have experience in training 1-2
 • Good Communication

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • If you are proactive and energetic person
 • We ask you to join our new business expansion
 • To work with innnovative company

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Marketing, Information Technolo
 • 1 years of working experience in Product Developme
 • High energetic, proactive with good interpersonal

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/ โท ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • สามารถถ่าย Video, ภาพนิ่ง, ตัดต่อ Video
 • สามารถใช้งานโปรแกรมตัดต่อ และสร้าง Motion Graphic

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในงานทรัพยากรบุคคล
 • งานทรัพยากรบุคคล งานฝึกอบรม
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน ประกันสังคม แรงงานสัมพันธ์

24-Jul-17

 

Applied
 • จบป.ตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์การวิเคราะห์โครงการ ด้านการพัฒนาธุรกิจ
 • มีความเข้าใจในการทำงบประมาณ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

24-Jul-17

 

Applied
 • Planning, implementing and monitoring employee
 • Determining and recommending employee relations
 • Dealing with external and internal parties

21-Jul-17

 

Applied
 • business development officer
 • คนไทย ภาษาจีน
 • สามารถดูแลร้านค้าและแก้ปัญหาได้

21-Jul-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • MS/MA with at least 1 - 2 years of experience
 • 20 days of annual leave
 • Flexible working hours

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Assist in coordinating the overseas projects.
 • Communicate and coordinate with faculties.
 • Participate in the project meetings as required.

17-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.