• ปริญญาตรี สาขาพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • สามารถวิเคราะห์แนวโน้มในการลงทุนได้
 • บริหารและจัดการสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้

6 hours ago

 

Applied
 • Sales Administration
 • Sales Coordinator
 • Business Development

17 hours ago

 

Applied
 • business development officer BD
 • คนไทย ภาษาจีน
 • ภาษาอังกฤษ

17 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's or higher in HRD, HRM , Administration.
 • 5 years of experience in Training and Development
 • Maturity with Good human relationship

17 hours ago

 

Applied
 • Good communication, negotiation and presentation
 • Good analytical skill, creative thinking
 • Good command of English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • age not over 28 years old
 • 2-5 years’ experience in Project Management
 • Good command in English both speaking and writing

17 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการทดลองเพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
 • วท.บ. สาขาวิชา เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีการอาหาร
 • ชาย,หญิง อายุ : 22-35 ปี

26-Jun-17

 

Applied
 • Trainer
 • Trainning
 • จนท.ฝึกอบรม

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Business Admin.
 • At least 3 years working experience in development
 • Traditional trade experience

26-Jun-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • If you are proactive and energetic person
 • We ask you to join our new business expansion
 • To work with innnovative company

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มองหาโอกาสและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า
 • สามารถติดต่อประสานงานกับผู้บริหารขององค์กรต่างๆ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์เป็นอย่างดี

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Training & Development Officer / Sr.Officer
 • Learning & Development / Organizational Developmen
 • 2 years experiences of Training & Development

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Business Development
 • Digital Marketing
 • Game Business

26-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Marketing, Finance, or relate
 • 20-27 years old
 • Good English

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Training and Development
 • Develops learning activities
 • Reviews evaluations of training courses

26-Jun-17

 

Applied
 • จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

24-Jun-17

 

Applied
 • HRD and HROD
 • BangkokOffice and Nakornpathom
 • เงินเดือน N/A

24-Jun-17

 

Applied
 • Male or Female, 25 - 35 years old
 • BBA or MBA in Marketing, Business Administration
 • 3 years experienced in business development

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • good presentation, have experience in training 1-2
 • Good Communication

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/ โท ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • สามารถถ่าย Video, ภาพนิ่ง, ตัดต่อ Video
 • สามารถใช้งานโปรแกรมตัดต่อ และสร้าง Motion Graphic

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงด้านพัฒนาระบบงานและองค์กร
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์
 • ช่างสังเกตและมีความละเอียด

23-Jun-17

 

Applied
 • Male or Female, age between 24-30 years
 • Bachelor’s degree in any field
 • At least 2 years experience in Sales

22-Jun-17

 

Applied
 • Experience in Biscuits and snacks industry
 • GMP, HACCP, ISO 9001 , ISO14001 , ISO22000
 • โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำฟัน

22-Jun-17

 

Applied
 • Research and Development วิจัยและพัฒนา
 • ตรวจสอบและออกแบบงานทาง
 • เก็บตัวอย่าง ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

22-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

22-Jun-17

 

Applied
 • analyst
 • finance,economic
 • feasibility study

21-Jun-17

 

Applied
 • Responsible for full scope of recruitment
 • Experiences in recruitment, OD, training
 • Female Only

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in related field
 • 2 years experience in Training and HRD parts
 • Good Communication Skill

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในงานทรัพยากรบุคคล
 • งานทรัพยากรบุคคล งานฝึกอบรม
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน ประกันสังคม แรงงานสัมพันธ์

21-Jun-17

 

Applied
 • วางแผนการจัดการหลักสูตร และการจัดฝึกอบรมพนักงาน
 • จัดอบรมและพัฒนาบุคคลในองค์กร
 • จัดระบบ JD / KPI ในการประเมินพนักงานให้ได้มาตรฐาน

21-Jun-17

 

Applied
 • จบป.ตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์การวิเคราะห์โครงการ ด้านการพัฒนาธุรกิจ
 • มีความเข้าใจในการทำงบประมาณ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

21-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

21-Jun-17

 

Applied
 • developing, accumulating and implementing project
 • Implement communication plans and activities
 • TOEIC Score requirement: 650

21-Jun-17

 

Applied
 • ประกันกลุ่ม
 • มียานพาหนะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ค่าน้ำมัน

21-Jun-17

 

Applied
 • development, planning, training, sales, aftersales
 • development, planning, training, sales, aftersales
 • development, planning, training, sales, aftersales

21-Jun-17

 

Applied
 • มีความก้าวหน้าในอาชีพ
 • ความมั่นคงในงาน
 • สวัสดิการครบครัน หอพัก รถรับส่ง อาหารฟรี

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience in a related job field
 • Experience in the automotive industry
 • Good analytical and strategic planning skills

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in R&D with paper technology field
 • Familiar processes in paper manufacturer
 • English communication, computer literacy

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.