• เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามแบบที่ได้รับมอบหมาย

24-Feb-17

 

Applied
 • 2 years experience in sales Field
 • Excellent interpersonal skills
 • English skills (both verbal and written)

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • เขียนแบบงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน
 • ใช้โปรแกรม Autocad , SkethUp และ 3D ได้เป็นอย่างดี

24-Feb-17

 

Applied
 • เขียนแบบงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ตกแต่งห้องจัดProp
 • ใช้โปรแกรม SkethUp ได้เป็นอย่างดี
 • ใช้โปรแกรม AutoCad ได้เป็นอย่างดี

24-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีในสาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบภายใน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

23-Feb-17

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม Jewelry CAD, Rhinoceros และ Matrix
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

23-Feb-17

 

Applied
 • ทำหน้าที่สร้าง MODER ตามแบบที่กำหนด
 • แก้ไขแบบ เพื่อให้ได้ตามที่กำหนด
 • จบทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ เซรามิกส์โดยตรง

21-Feb-17

 

Applied
 • ทำหน้าที่สร้าง MODER ตามแบบที่กำหนด
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • จบทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ เซรามิกส์โดยตรง

21-Feb-17

 

Applied
 • Savvy webmaster able to code, master HTML & CSS
 • 3-5 yrs experience on ecommerce, UX & digital mkt
 • great start up environment, competitive benefits

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบด้านออกแบบผลิตภัณฑ์กิจกรรมประชาสัมพันธ์
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์งานสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ
 • ออกแบบและพัฒนาสื่อส่งเสริมการขาย

20-Feb-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in fashion design
 • Knowledge of fashion accessories materials
 • Knowledge of fashion accessories costing

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.