• อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส.-ป.ตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • เขียนแบบงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน
 • ใช้โปรแกรม Autocad , SkethUp และ 3D ได้เป็นอย่างดี

22-Apr-17

 

Applied
 • เขียนแบบงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ตกแต่งห้องจัดProp
 • ใช้โปรแกรม SkethUp ได้เป็นอย่างดี
 • ใช้โปรแกรม AutoCad ได้เป็นอย่างดี

22-Apr-17

 

Applied
 • Native speaker or excellent command of English
 • Bachelor's Degree or Higher in a relevant field
 • Minimum of 5 years

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop the concept and design
 • Bachelor's degree preferably in Graphic Design
 • Photo taking skills would be a plus

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in fashion design
 • Knowledge of fashion accessories materials
 • Knowledge of fashion accessories costing

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Interior Design Sales Consultant
 • Maximize sales to meet Sales Target
 • Generate sales opportunities for Sales Team.

19-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • ใช้โปรแกรม Photoshop หรือ Illustrator ได้คล่อง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • มีความคิดสร้างสรรค์

18-Apr-17

 

Applied
 • ใช้ jewel CAD ได้หรือมีพื้นฐานโปรแกรม CAD อื่น
 • รักความก้าวหน้า และพัฒนาตนเอง
 • สามารถใช้เครื่องปริ้นของ Solidscape ได้

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามแบบที่ได้รับมอบหมาย

18-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.