• ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานเขียนแบบ
  • ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

19-Jan-17

 

Applied
  • ใช้โปรแกรม Jewelry CAD, Rhinoceros และ Matrix
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

17-Jan-17

 

Applied
  • Strong experience in Design with Adobe Photoshop
  • Design and creation of Marketing Campaigns
  • Good level of English

06-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.