• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ทำงานด้านเครื่องจักรกลอย่างน้อย 1 ปี
 • วิเคราะห์ระบบการทำงานของเครื่องจักร

27-Apr-17

 

Applied
 • UNIX/LINUX, Window Server, Active Directory
 • Exchange Server, Data center, H/S, Cloud
 • AWS, Google cloud, Shell Script, Power Shell

26-Apr-17

 

Applied
 • ออกแบบโครงสร้างอาคารหรือสะพาน
 • แก้ไขแบบตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เขียนแบบ

26-Apr-17

 

Applied
 • + 3 Years experience
 • Proficient with AutoCAD and/or ePlan
 • Exp in dealing with fabricators and supplier

26-Apr-17

 

Applied
 • Diploma or Bachelor degree in Environmental
 • 1-3 years up in Mechanical design
 • Male or Female Age 20-30 Year old

26-Apr-17

 

Applied
 • ออกแบบงานระบบสุขาภิบาล+ประปา
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล/สิ่งแวดล้อม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม REVIT ได้

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า

25-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานคำนวณ
 • ออกแบบงานโครงการ
 • ควบคุมดูแลสั่ง Past Equipment

25-Apr-17

 

Applied
 • Top EPC contractor- Specialist in Power plants
 • Respectful, International working environment
 • Market competitive package and benefits

20-Apr-17

 

Applied
 • Graduate in Mechanical Engineer or related field
 • good communication in English and Thai
 • good at CAD, AutoCAD, Solidworks, etc.

19-Apr-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Top EPC contractor, Specialist in power plants EPC
 • Vibrant, multi cultural working environment
 • Competitive Package and Benefits

18-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.