• ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์งานด้านการออกแบบบ้าน,อาคารสูง 15 ปี
 • กำกับดูแล วางระบบการทำงาน , ออกแบบ

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Familiarity with fabric merchandise or textile.
 • Experience in product design.
 • Development for bags and accessories, fashion.

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Electrical Engineer.
 • Technical knowledge in cable design is preferable.
 • Good command of spoken and written English.

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Programming and Web Development - Team Leader
 • Open to both Thai and Foreign Nationals
 • 60-120k Monthly Salary + 2 Year WP and Visa

17-Jan-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Agile design and development methodologies
 • Translating visual designs into code
 • html5, css3, jQuery, Angular.js, node.js

15-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering, Mechanical.
 • 0-5 years of experience in Semiconductor.
 • Good command of English.

14-Jan-17

 

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Software & Hardware development projects
 • Latest technology in high-end electronics products

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors in Fashion Design or related fields
 • 8 years experience in Fashion and Design
 • Strong management experience

04-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.