• จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

2 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • SAP Module
 • Project Management
 • ERp operation

3 hours ago

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

22-Jan-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์การบริหารงานด้านวิศวกรรมศาสตร์

20-Jan-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Team leader with people management skills
 • Creative and innovative
 • Fluent in English and Thai

20-Jan-17

 

Applied
 • EXPERIENCE: 08-YEAR UPWARDS
 • GOOD COMMAND IN ENGLISH LANGUAGE
 • WATCH DIALS/ ELECTRONICS / MEDICAL / JEWELLERY

20-Jan-17

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • An opportunity to work in one of the Japanese
 • An opportunity to work in high position of company
 • An opportunity to contribute technical skills

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านงานกำกับดูแล (Compliance)
 • ติดตาม ควบคุมกำกับดูแลงานด้านต่างๆ

19-Jan-17

 

Applied
 • Packaging, multinational company, FIFO principal
 • Operational Excellence & Lean Management
 • QMS, EHS & Environmental regulation

19-Jan-17

 

Applied
 • 1 - 5 years working experience as Interpreter
 • Bachelor Degree in Japanese or any related fields
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 22-27

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Engineering
 • Experience in quality development tools
 • Fluent in English to communicate

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age not over 40 years old
 • 6 years of related working experiences
 • Strong knowledge of GMP, HACCP. Knowledge in relia

19-Jan-17

 

Applied
 • Quality Management
 • Management Level
 • 6 years working experience in Quality / Document c

19-Jan-17

 

Applied
 • HR Compensation & Benefit
 • Compensation & Benefit
 • Minimum of 3-5 years’ experience in C&B

18-Jan-17

 

Applied
 • 10 years in construction
 • 5 years in offshore installation
 • civil or mechanical engineering

18-Jan-17

 

Applied
 • Male, Age 35-48 years up
 • Degree or Higher in Marketing and Public Relation
 • Good command of English communication

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Business Management
 • Experience 7-10 years in import-export
 • Deal with shipping broker for customs clearance

17-Jan-17

 

Applied
 • Retail management position
 • Ability to lead shopkeeper team
 • Strong English skill

17-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, age 40 years old up
 • Exp. in Finance, Trading company is preferable
 • Fluent in English

17-Jan-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • Investment Banking
 • Investment Banking
 • Investment Banking

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Warehouse
 • Logistics
 • Inventory

17-Jan-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Assistant Sales Manager
 • Deputy Sales Manager
 • Sales

17-Jan-17

THB45k - 70k /month

Applied
 • Bachelor’s degree in law
 • At least 5 year-experience in corporate legal work
 • TOEIC 730 or above, Lawyer license of Thailand

17-Jan-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Experience 7-10 years in import-export and BOI
 • Be Mature with high leadership
 • Good command of English and computer literacy

17-Jan-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.