• เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25-35 ปี จบปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

4 mins ago

 

Applied
 • Male or Female aged 38-45 years old
 • Bachelor's or Master's degree in Computer Science
 • Proven working experience as an IT manager

26 mins ago

 

Applied
 • Graduate in Public Relations, Communication
 • Direct experience in jobs involving with multi-s
 • Media training, experience in handling public an

27 mins ago

 

Applied
 • Having lawyer license.
 • Experience of working with a leading law firm.
 • Ability to organize and prioritize work.

38 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Operations Manager for The Manhattan FISH MARKET
 • Based in Bangkok; Salary Negotiable
 • Experiences in F&B Operations in Mgt Position

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Control overall sales functions
 • Follow up closely delivery and make sales report
 • Coordinate with overseas customers by email

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35-48 ปี
 • จบวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

9 hours ago

 

Applied
 • Fluently in English is a must.
 • SAP program user.
 • Mature and self-motivated, hard-working.

9 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงิน
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์งานบัญชีและการเงิน

9 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การบริหารระบบการขาย
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาใดก็ได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งพูดและเขียนได้คล่อง

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกร Microsoft.office, ได้เป็นอย่างดีดี

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
 • จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนต่าง ๆ

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้านงานเหล็ก

9 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

9 hours ago

 

Applied
 • วางแผน ออเดอร์งาน เข้า/ ออก ขนส่ง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงาน
 • จัดสายงานรถขนส่ง ตามงานและเวลาที่กำหนด

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Finance, Accounting
 • Background in FMCG industry is preferred
 • Minimum 7 years working experience in financial

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum basic English level & passion for sports
 • Freedom to take descisions yourself, manage a team
 • Carreer opportunities - European company (French)

9 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality, Male 35 years old
 • Degree in mechanical engineering
 • In-depth understanding of the applications

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการประมูลงานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป
 • ยื่นซองประมูลงานก่อสร้าง

9 hours ago

 

Applied
 • Male or female, age 30 up
 • Bachelor 's degree in business or related field
 • Good command of English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, ศิลปศาสตร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือจีนได้ในระดับดี
 • จัดทำรายงานการขายสินค้ารวมถึงเอกสาร

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่ต่ำกว่า 32 ปีบริบูรณ์
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท วิศวกรรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานหัวหน้างาน/ผู้จัดการ 3-5 ปี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Head of construction
 • Planning and supervising construction project
 • Management project ,quality and budget controls

9 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขา IT หรือสาขาที่เกี่ย
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถดูแลรับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด

9 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • มีประสบการณ์ขายอย่างน้อย 5 ปี
 • ทำงานในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถทำงานที่สาขาพัทยา จังหวัดชลบุรี ได้

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ระดับบัญชีบริหารอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำงบการเงินรวม
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานวิเคราะห์ทางการเงิน

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ ทักษะเชิงวิเคราะห์
 • สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสถิติ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel เป็นอย่างดี

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส.- ปริญญาตรี
 • สามารถอ่านแบบ Drawing ได้

9 hours ago

 

Applied
 • CPD required
 • Good command of both written and spoken English
 • Five years of experience in the area of accounti

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประกันสังคม โบนัส ท่องเที่ยวประจำปี เบี้ยขยัน
 • เพศชาย เงินเดือน 18000-30000 บาท อายุ ไม่จำกัด
 • การศึกษาวุฒิ ปวส.ขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • Quality Management
 • Management Level
 • 6 years working experience in Quality / Document c

9 hours ago

 

Applied
 • Exp: Engineering
 • English command
 • พิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์บริหารจัดการ

9 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานสายแผนธุรกิจ 5 ปีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษดี
 • Microsoft office ดีมาก

9 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการโอนกรรมสิทธิ์

9 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การตลาดออนไลน์
 • มีบุคลิกภาพ และทักษะการใช้ภาษาที่ดี

9 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการ์ณทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการ์ณด้านแรงงานต่างด้าว

9 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลฝ่ายผลิต ควบคุณคุณภาพ
 • มีความรู้ด้านเครื่องจักรกลฉีด รองเท้าหรือพลาสติก
 • ควบคุมดูแลฝ่ายผลิต

9 hours ago

 

Applied
 • วางนโยบายและแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสานงานหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี

9 hours ago

 

Applied
 • ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการในการบริหารจัดการ
 • ควบคุมดูแลพนักงานปฏิบัติระดับต่าง ๆ
 • ต้องไปทำงานประจำที่สาขาพัทยา หรือสาขาอื่นๆ

9 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้งานด้านเลขา

9 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age 28-35 years old, Thai Natio
 • Bachelor Degree - Faculty of Pharmacy
 • Good command of spoken and written English in c

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การบริหารทีมขาย(ธุรกิจรถยนต์) 3 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผุ้นำ,ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

9 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • At least 5yrs experienced in Merchandising
 • Purchasing and Merchandising skill.
 • Manage, analyst and solving the related problems

9 hours ago

 

Applied
 • ชายหรือหญิง มีใจรักงานขาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ผ่านงานขายในระดับหัวหน้างาน/บริหารทีมงานขาย
 • ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้า

9 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ในทางกฎหมาย และสามารถปิดงบได้
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้ในทางกฎหมาย และสามารถปิดงบได้

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลหัวหน้าทีมฝ่ายขาย/พนักงานขาย ทั้งโชว์รูม
 • หญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 35 ปี วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Economic
 • Highly developed relationship management skills
 • Mature and self-confident

9 hours ago

 

Applied
 • Construction and Security Management
 • 10 years minimum experience from Community Mall
 • Shopping Mall or Retail Business Background

9 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.