• เพศชาย อายุ 30-35 ปีขึ้นไป
 • ปวส ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • ควบคุม-ดูแลเรื่องการผลิตอะไหล่
 • เพศชาย อายุ30-35ปี วุฒิการศึกษา ปวส.ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย5ปี

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ36ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานบัญชี Payroll

5 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • เข้าใจระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์
 • มุ่งเน้นผลงาน มีทักษะการนำเสนอ

5 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสรรหาบุคลากร
 • จัดเตรียมเอกสารประวัติบัญชีรายการพนักงาน
 • ติดต่อสำนักงานประกันสังคมและหน่วยงานราชการอื่น

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท วิศวกรรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานระดับผู้บริหาร 5-7 ปี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักงานบริการด้านการขาย

7 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • ชายหรือหญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญาตรี หรือโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

7 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ชายหรือหญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญาตรี หรือโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

7 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป / วุฒิ ป.ตรี สาขาช่างอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ ด้านเครื่ื่องจักรและไฟฟ้า 3 ปี
 • รู้และเข้าใจการจัดระบบงาน Spare Part / TPM

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree of chemical engineer
 • Min.Experience 10 years in chemical industrial
 • Age: 35-45 years

9 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแลการทำงานของทีมวิจัยตลาด สำรวจข้อมูล
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด
 • วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป, ปริญญาตรีด้านการตลาด
 • ประสบการ์ด้านการตลาดต่างประเทศ 1-3 ปี ภาษาอังกฤษดี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

9 hours ago

 

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงานเงิน
 • ประสบการณ์ตรง 5 ปี
 • ธุรกิจเครื่องจักรในอุตสาหกรรม ธุรกิจอุปกรณ์เครื่อง

11 hours ago

 

Applied
 • Having lawyer license.
 • Experience of working with a leading law firm.
 • Ability to organize and prioritize work.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Good command in English
 • At least 5 years experience

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in Sales (Automative Parts)
 • Must be a Japanese Speaking person
 • Good connection background with our customers

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Male, age over 30 years old
 • Experience is Import / Export & Management.

16 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Direct experienced in both TT&MT (3 years+)
 • Motivated, good speaker
 • Good at financial and numbers

16 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Achieve sales targets by building strong custome
 • Bachelor degree in Mechanical/Electrical enginee
 • Minimum 5-year experience in sales

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป,วุฒิปริญญาตรี หรือโท ในสาขา
 • มีประสบการณ์ IT และ Marketing online
 • บริหารงานตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านบัญชี
 • จัดทำรายงานการเงิน
 • สื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษได้

19 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ Management 3 ปีขึ้นไป

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ขายด้านอสังหาริมทรัพย์ 5-10 ปี
 • ปริญญาตรีหรือโท อายุ 30-40 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดปราจีนบุรี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

19 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ขายด้านอสังหาริมทรัพย์ 5-10 ปี
 • ปริญญาตรีหรือโท อายุ 30-40 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดปราจีนบุรี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

19 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

19 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ขายด้านอสังหาริมทรัพย์ 5-10 ปี
 • ปริญญาตรีหรือโท อายุ 30-40 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดปราจีนบุรี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ Management 3 ปีขึ้นไป

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ขายด้านอสังหาริมทรัพย์ 5-10 ปี
 • ปริญญาตรีหรือโท อายุ 30-40 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดปราจีนบุรี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ Management 3 ปีขึ้นไป

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ขายด้านอสังหาริมทรัพย์ 5-10 ปี
 • ปริญญาตรีหรือโท อายุ 30-40 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดปราจีนบุรี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้างานหรือบริหารจัดการ 3 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง  อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี -โท ด้านคอมพิวเตอร์
 • สายงานที่เกี่ยวข้อง

22 hours ago

 

Applied
 • Experienced Sales Manager and managed teams 3 year
 • able to evaluate results
 • psychology of selling goods!

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • More than 3 years experience in sales
 • Salary 40,000 - 60,000 THB + Commission
 • Good communication in English

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 5 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว เดินทางในภาคตะวันตกได้

22 hours ago

 

Applied
 • วางนโยบายและแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสานงานหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี

22 hours ago

 

Applied
 • ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการในการบริหารจัดการ
 • ควบคุมดูแลพนักงานปฏิบัติระดับต่าง ๆ
 • ต้องไปทำงานประจำที่สาขาพัทยา หรือสาขาอื่นๆ

22 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Business Administration
 • Experiences in Marketing communication
 • Possess a good command of English

22 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขา การขาย การตลาด
 • หากมีประสบการณ์ด้านน้ำหอม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์และใบขับขี่ สามารถออกต่างจังหวัดได้

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Application and Infrastructure
 • Age 35-38
 • Bachelor degree in Computer Science/Computer ENG.

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min. 10 yrs. experience in service product sales.
 • Able to control sale teams
 • Able to work under pressure and targets.

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years experience in the technology field
 • Excellent command in English
 • Familiarity with IT control and daily management

22 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.