• มีประสบการณ์การตลาดสินค้าอุปโภค บริโภค
 • มีภาวะเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์และทันสมัย
 • สามารถวางแผนในเชิงกลยุทธ์ มีทักษะการเจรจาต่อรอง

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 10ปี

11 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท ด้านการตลาด บริหาร
 • มีความรู้ในด้านการพิมพ์ หรือบรรจุภัณฑ์พื้นฐาน
 • มีวิสัยทัศน์ในเชิงการบริหารทีมขาย และบริหารข้อมูล

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในระดับผู้บังคับบัญชา
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีอย่างลึกซึ้ง

17 hours ago

 

Applied
 • ขายเหล็ก ขายสเตนเลส ขายอุปกรณ์ ขายอะไหล่
 • ค้าส่งและค้าปลีก นำเข้าสินค้า นำเข้าสินค้าจากจีน
 • ระบบsap sapsystem erp

17 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Passionate
 • Energetic
 • Smart

17 hours ago

THB20k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส.- ปริญญาตรี
 • สามารถอ่านแบบ Drawing ได้

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting / Finance
 • 3 years experience in corporate financial analyst
 • Fluent in English both written and spoken

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุ: ตั้งแต่ 40-45 ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ , จิตวิทยา
 • มีประสบการณ์งาน ระดับบริหาร ไม่น้อยกว่า 10 ปี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ

17 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้งานด้านเลขา

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • วางแผนในการสรรหาคัดเลือกบุคคลากร
 • จัดทำและติดตามการฝึกอบรม

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • จิตบริการ บุคลิกภาพและทัศนคติดี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Good command in English
 • At least 5 years experience

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Japanese National
 • Experience in handle Tool&Die in automotive parts
 • Tier 1 experience is preferred

17 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sell to local market and contact potential
 • Procure new and business report for the hotel
 • Establish and maintain on major hotel accounts

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Manager
 • 10 years of experience and 5 years in manager role
 • 5 working days with attractive compensation

26-May-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
 • กรุงเทพดุสิตเวชการ กรุงเทพ หัวหิน
 • มีประสบการณ์โรงพยาบาลหรือธุรกิจบริการ

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • HRM & HRD in Food/Beverage company
 • strong in food safety quality system
 • -

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Execute communication activities
 • Implement general PR communication
 • Work very closely with the Brand management team

26-May-17

 

Applied
 • 5-8 years Solid experience in accounting & finance
 • Strong in financial analysis, planning, budgeting
 • Prefer Leadership and management skill

26-May-17

 

Applied
 • Male or Female aged 38-45 years old
 • Bachelor's or Master's degree in Computer Science
 • Proven working experience as an IT manager

26-May-17

 

Applied
 • ป.ตรี จบวิศวอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมการผลิต
 • หากเป็นคนพื้นที่เดียวกับโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์งาน Precast -Tunnel from
 • มีประสบการณ์ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง 5 ปี
 • ต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานแนวราบอย่างน้อย 3 ปี

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 35 - 50 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรืออื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารอาคารและวิศวกรรม 3 ปีขึ้นไป

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • เจราจาต่อรองได้/โน้มน้าวจูงได้ดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความน่าเชื่อถือ

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Human Resouce Manager
 • ปฏิบัติงานที่เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
 • Age 35-45 Year

26-May-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, บริการ, บัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารงานสำนักงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจโทรคมนาคม 5-7 ปี
 • มีประสบการณ์ติดต่อกับหน่วยงานราชการ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การนำเสนองาน

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales Manager
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย
 • Sales

26-May-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or higher in Accounting
 • 5 years working experience in accounting
 • Ensure that all financial and accounting functions

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • หาแหล่งเงินกู้ให้เพียงพอกับการขยายตัวของธุรกิจ
 • บริหารรายรับ-จ่าย ให้เหมาะสมและเพียงพอ
 • มีความรู้ด้านการบริหารเงินและสภาพคล่อง

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • 5 - 10 years working experience in accounting
 • Hold CPD License

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Human Resources management
 • Experieces in Human Resources and hotel industry
 • Strong passion and service minded

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Management level experience preferred
 • Having experience in setting up new HR
 • Good interpersonal and communication skills

26-May-17

 

Applied
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรองสูง
 • มีภาวะผู้นำและจรรยาบรรณในการบริหาร
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality ONLY, Male or Female , Age 38-41
 • 10 years of experience in the technology field
 • Experience in System Development

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5yrs experienced in Merchandising
 • Purchasing and Merchandising skill.
 • Manage, analyst and solving the related problems

26-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานก่อสร้าง,อสังหา 5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการ์ตรงตำแหน่งงานระดับหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

26-May-17

THB45k - 90k /month

Applied
 • To grow with a Japanese leading company
 • To utilize your skills and talents
 • Attractive remuneration package

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบภายในธุรกิจธนาคารหรือสถาบันการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 7 ปี

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in Banking / Finance Company is a plus
 • Knowledge in Financial Products.
 • Can do a Feasibility Study.

26-May-17

 

Applied
 • Experienced in BOI is a plus.
 • Knowledge in Accounting Standard
 • Can make a Financial Annual Statement

26-May-17

 

Applied
 • ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและตรวจสอบระบบงาน
 • พัฒนาระบบสนับสนุนงานกลยุทธ์สำนักตรวจสอบภายใน
 • พัฒนาทีมงานให้มีขีดความสามารถในการตรวจสอบระบบ

26-May-17

 

Applied
 • 5 year experiences in Mobile application
 • Fluent in English
 • MS Office : Word , Excel , Power Point

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาดและบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการส่งเสริมการตลาด
 • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจได้ดี

26-May-17

 

Applied
 • Male or Female , Age 40 up
 • Bachelor or Master’s Degree in Education
 • More 10 of experience in HRD/HRM/GA

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง, อายุ 30-45 ปี, วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านงานขาย/เช่าพื้นที่ศูนย์การค้
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

26-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.