• เพศหญิง , เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความเป็นผู้นำ, มนุษยสัมพันธ์ดี

3 hours ago

 

Applied
 • ชาย , หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์ 2 ปี
 • ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ระบบบัญชีของบริษัททั้งหมด

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • •Bachelor Degree in Law
 • •At least 7 years’ experience in legal field, pre
 • •Good command in English, both written and spoken

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์การบริหาร
 • มีทักษะสื่อสารและนำเสนอ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านโรงภาพยนตร์
 • พัฒนากระบวนการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า
 • วางแผนและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • หน้าที่ ทำ Pay roll สวัสดิการสังคม
 • มีประสบการณ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 5 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางไปยังสาขาในกรุงเทพฯ

9 hours ago

 

Applied
 • Male / Female
 • Diploma/Bachelor in Accounting
 • At least 5 years experiences in Accounting

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female
 • Bachelor in management, marketing, sales
 • At least 5 years relevant experience in retail

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ / อิเลคโทรนิคส์
 • มีความรู้ด้านการวางแผนระบบการซ่อมบำรุงอุปกรณ์
 • มีความสามารถในการบริหารและถ่ายทอดความรู้

9 hours ago

 

Applied
 • งานธุรการ
 • งานบริหารสำนักงาน
 • งานะุรการทั่วไป

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแล พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรมโยธา, MBA
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ก.ว. สามัญ

9 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • 3 years experience in Electronic, Electrical Role
 • 5 years experience in Management Function
 • Have experience in Sale Project field or Bidding

9 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การบริหารบัญชี 10 ปีขึ้นไป
 • ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,ศูนย์การค้า 5 ปีขึ้นไป
 • วางระบบ ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงาน วิเคราะห์งบ

9 hours ago

 

Applied
 • 2-3 yrs experience in Retail (Fashion is preferred
 • Good command of English & Thai, Listen & Spoken
 • Strong Leadership, Delegation & Follow up

9 hours ago

 

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุุกร์
 • เริ่มงานทันทีพิจารณาพิเศษ
 • ยึดหยุ่นวันทำงานได้

9 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • EXPORT AND IMPORT
 • EXPORT AND IMPORT MANAGER
 • ผู้จัดการฝ่ายส่งออกและนำเข้า

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์การตลาดผ่าน Dealer

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รักสัตว์
 • รักการบริการ
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • บุคลิกดี อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • Male or female, age 30 up
 • Bachelor 's degree in business or related field
 • Good command of English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ผลิตสินค้า นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
 • เข้าใจพิธีการนำเข้า และการส่งออกเป็นอย่างดี
 • มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 5 ปีขึ้นไ
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in HRM , Political Science
 • Minimum 10 years in all HRM functions
 • Experience in retail business would be advantage

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 37-48 ปี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่ต่ำกว่า 32 ปีบริบูรณ์
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท วิศวกรรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานหัวหน้างาน/ผู้จัดการ 3-5 ปี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Calculate product cost
 • Responsible for physical inventory counts
 • Performing cost analysis and variances analysis

9 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เน้นหนักการตลาดภาค modern trade
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • สามารถบุกเบิกตลาดต่างประเทศได้

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7 years of direct experience in finance
 • Have knowledge of generally accepted of accepted
 • Attention to details with data accuracy

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of BOI & Logistics functions BOI,FTA
 • Age 40-45 years old
 • Fluent communication in English

9 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องกรมธรรม์และเงื่อนไขสัญญาประกันภัย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • เจรจาเรียกร้องหรือชดใช้ค่าสินไหมแก่บุคคลและบริษัท

9 hours ago

 

Applied
 • office management, office admin, service mind,
 • 5 years experience in office management
 • good planning, good coordination, general affairs

9 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลทีมขายประกัน PA และรถยนต์
 • วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาของทีมได้
 • สามารถสร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมงานได้เป็นอย่างดี

9 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี

9 hours ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี-โท มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านและเขียน

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female / 40 years up to 45 years
 • Good experience in TT Business
 • Experience in FMCG

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Accounting
 • 5 years working experience in accounting
 • Ensure that all financial and accounting functions

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience on Catering Sales is a MUST
 • experience in restaurant industry
 • Good command of English both written and spoken

9 hours ago

THB25k - 45k /month

Applied
 • Sale Manager
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย
 • 10 year experience in wheat flour Industry

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน วิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ในการคิดราคางาน ID หรือ QS

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.