• ผู้จัดการฝ่ายขาย
 • Sale representative
 • high salary

1 hour ago

THB20k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • 5 Days Work
 • Degree, 5-10 years experience in F&A
 • Good command of written and spoken English.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

13 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เข้าใจหลักการตลาดเป็นอย่างดี ในการเช่า-ขายอสังหา
 • ทำการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า เพื่อสื่อสารองค์กร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถทำงานด้านการตลาด โฆษณา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด
 • มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางได้

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถทำงานด้านการตลาด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด การขายอสังหา
 • มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางได้

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 28ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การบริหารระบบบัญชีและการเงินในองค์กร
 • ดูแลงานบัญชีและการเงินของบริษัท
 • วางระบบงบประมาณของบริษัท

03-Dec-16

 

Applied
 • COMPANY FROM USA
 • IMPORT PERFORMANCE AND LIFESTYLE SHOES
 • GOOD OPPORTUNITY NOW

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Can work at Nongbualumphu province
 • 8 years experiences in internal audit
 • Degree or higher in Accountancy or Finance

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม ดูแลยอดขายให้ได้ตามยอดที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สามารถคุมทีมงานขายได้

03-Dec-16

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 25 - 37 ปีขึ้นไป ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่
 • โน้มน้าวจิตใจผู้เรียนได้ดี

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การโฆษณา บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะการบริหารงานเชิงวิเคราะห์ด้านการตลาด

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม และรับผิดชอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • ประเมิน และหากลยุทธ์ในการขายโครงการของบริษัทฯ
 • หาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25- 37 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านวางแผนโครงการ การตลาดอสังหาริมทรัพย์

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้าน HR มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขามนุษย์ศาสตร์
 • สวัสดิการ: โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รถรับส่ง

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of Human Resource Development
 • Good communication of both spoken & written Eng
 • Good communication and interpersonal skills

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, more than 40 years old.
 • More than 10 year experience in OD, HRD and HRM
 • Have experience in working with Japanese company.

02-Dec-16

THB90k - 120k /month

Applied
 • Female, age 27-35 years old
 • 3 years experiences in HR or related field
 • Japanese Speaking (JLPT N2 - N3)

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 40-45
 • Bachelor Degree in any related fields
 • 5 - 8 years working experience in Business Admin

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานด้านระบบ ISO 9000:2015
 • วางแผนการตรวจคุณภาพในองค์กร ให้ได้มาตรฐานตามระบบ
 • ควบคุม ให้มีการประยุกต์ใช้ระบบ,ทบทวนของฝ่ายบริหาร

02-Dec-16

 

Applied
 • Excellent in spoken & written English
 • At least 3-5 years experiences
 • working in marketing field and brand management

02-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์งาน PR&Event ,Promotion,Communication
 • หากเคยทำงานด้านธุรกิจจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ จะพิจารณา
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี ถึงดีมาก

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Handle job both Human Resources and General Affair
 • Support award contest such as Safety
 • Support labor relations such as labor law

02-Dec-16

 

Applied
 • At least 3 years of relevant experience
 • Degree in Business Administration or Marketing
 • Excellent English communication skills

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขาประมง สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขาประมง สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 8-15 ปี
 • Purchasing ฝ่ายจัดซื้อ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป

02-Dec-16

 

Applied
 • การศึกษา ปวช ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดูแลยอดขาย

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor or master degree in MBA.,marketing
 • Age 35 up,strong background and at least 3 years
 • Strong leadership and interpersonal

02-Dec-16

 

Applied
 • sales and marketing
 • 3 years of Sales experience
 • better in Banking Industry

02-Dec-16

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุอยู่ระหว่าง 30 ปี ถึง 36 ปี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • างแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี
 • วางแผนภาษี ตรวจสอบงบกำไรขาดทุน
 • ปิดบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน

02-Dec-16

 

Applied
 • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการขายทั้งระยะสั้น
 • วิเคราะห์ประมวลผลการขายของกลุ่มลูกค้า
 • สำรวจตลาดและเยี่ยมลูกค้า และดูแลบริหารจัดการ

02-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุม และรับผิดชอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • ประเมิน และหากลยุทธ์ในการขายโครงการของบริษัทฯ
 • หาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5-8 years experiences in in GA and ADMIN
 • Good command in English communication
 • Willing to learn, hardworking

02-Dec-16

 

Applied
 • COMMUNICATION SKILLS IN THAI AND ENGLISH
 • ABILITY TO MANAGE A TEAM OF 3 – 5 SALES REPRESEN
 • DRIVES SALES PERFORMANCE OF THE SALES TEAM THROU

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any field
 • 1 - 5 years career in marketing, PR, Ad etc
 • Grow up with a promising and fast growing company

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและพัฒนาระบบคุณภาพให้เป็นไปตาม GMPและ HACCP
 • บริหารงานด้านระบบคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
 • วางแผน ควบคุมและติดตามผลการทำงานให้สอดคล้องกับระบบ

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-45 ปี
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 - 5 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง

02-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ดำเนินงานต่างๆตามมติที่ประชุม
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

 

Applied
 • วางแผนและจัดเตรียมข้อมูลทางบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงิ
 • จัดทำกระดาษทำการ
 • ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชี

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมระบบคุณภาพทั้งองค์กร
 • ประเมินผลและติดตามผลการทำงานของทุกแผนก
 • ควบคุม ประเมิน KPI

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านเครื่องจักรระบบลม น้ำมัน
 • ทักษะด้านการบริหารองค์กรและคน จำเป็นอย่างยิ่ง

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.