• อายุ 32-43 ปี
 • การศึกษาป.ตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านสื่อสารไม่น้อยกว่า 5-7 ปี

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female Age 34-50
 • Bachelor or Master Degree in Architecture
 • Experience in architectural management

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญตรี สาขาบัญชีขึ้นไป
 • ปิดงบบริษัทได้

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขา วิศวกรรมการผลิต
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมการบริหารงานด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree in Accounting, Business, Economics
 • Experience in the Accounting, Consulting
 • Communicates well verbally in Thai and English

18 hours ago

 

Applied
 • Thai with Master’s degree in Business Admin
 • Experience in the back office and operation area
 • Excellent command of both written & spoken English

18 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality Male - Female , age 38-42 years
 • Degree in Computer Science, IT
 • Good command in English

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • จบการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวโยธา ขึ้นไป
 • ประสบการณ์สายงานด้านวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 10 ปี

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า/สโตร์/ขนส่งและซ่อมบำรุง
 • ไม่จำกัดเพศ/จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี/อายุ 28
 • ประสบการณ์ด้านธุรกิจก่อสร้างจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บันทึกบัญชีตั้งหนี้
 • จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สำหรับตำแหน่งพนักงานปัญชี

18 hours ago

THB13k - 30k /month

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หรือโท สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึนไป

19 hours ago

 

Applied
 • 7+ years experience investor relations
 • relationship-building skills in the investment
 • excellent written and verbal skills

20 hours ago

 

Applied
 • At least Bachelor’s Degree in Political Sciences
 • At least 8 years of experiences in HR function
 • Familiar with HR processes

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาการบัญชี)
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี / ใช้ระบบ EXPRESS

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • พูด, อ่าน, เขียน ภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้ดี
 • เคยผ่านงานด้าน Import และ Export มาอย่างน้อย 1 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมวางแผนด้านบุคลากร ทรัพยากร
 • มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมต่าง ๆ
 • มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมที่ทำงานบนระบบ Network

20-Jan-17

 

Applied
 • Having lawyer license.
 • Experience of working with a leading law firm.
 • Ability to organize and prioritize work.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วศบ. (อุตสาหการ) หรือสถิติประยุกต์
 • ประสบการณ์การทำงานในระดับบังคับบัญชา
 • มีความรู้ความสามารถใช้ EXCEL, Power point

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี
 • ประสบการณ์ด้านคลังสินค้า 3 ปีขึ้นไป

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • To work for one of the biggest Japanese companies
 • To brash up your Administration skills
 • To be in charge of all the HR and Admin processes

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Strong knowledge of accounting standards
 • Good command of English

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jan-17

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Knowledge of the product offering
 • If you have experience in jewelry is an advantage
 • Flucent in English both spoken and written as well

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย/บริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced Sales Manager and managed teams 3 year
 • able to evaluate results
 • psychology of selling goods!

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Creative and Entrepreneurial approach
 • Understanding of the global financial market
 • Commercial acumen

20-Jan-17

THB30k - 70k /month (includes high commission)

Applied
 • Production experience at management level 10 yrs.
 • Good English and Thai communication skills
 • Mass products production experience

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ในการทำงานโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความรู้ และเข้าใจ ในระบบคุณภาพ GMP

20-Jan-17

 

Applied
 • Engineering - Mechanical or Electrical
 • Minimum 10-15years experience
 • Basic knowledge of TQM approaches

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • มีความเป็นผู้นำ , มีความรับผิดชอบ
 • บุคลิกภาพดี

20-Jan-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 10 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานบริหารอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ อ.บ้านนา จ.นครนายก ได้

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบริหารงานบัญชีและการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การบัญชีกับธุรกิจการฝากขาย

20-Jan-17

 

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, Health Ins, PVD Fund, Gratuity
 • Top Quality Construction Material Manufacturing
 • At least 8 year exp. in HR (Labor Union)

20-Jan-17

 

Applied
 • At least 5-10 years experienced in HR
 • Good command of spoken and written English
 • Familiar in engineering industry would be plus

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี- โท ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านอสังหาริมทรัพย์ 5 ปีขึ้นไป
 • จัดกิจกรรมและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ

20-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้และทักษะด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร

20-Jan-17

 

Applied
 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์การบริหารงานด้านวิศวกรรมศาสตร์

20-Jan-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Japanese, Department, Manager
 • R&D, Research, Development
 • Managerial, Research, Design

20-Jan-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • At least 10 years of experience
 • Have experiences in Manufacturing fields.
 • Ability to maintain strict confidentiality in all

20-Jan-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • ดูแลทีมงาน ติดตามและปิดการขาย
 • จัดทำสรุปรายงานและเอกสารการขาย

20-Jan-17

 

Applied
 • Manage and monitor the activities of QA/QC
 • Represent the company to vendors, customer
 • Provide training to staff

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Recruiting staff
 • Take care about employees living
 • Develop employees abilities and performances

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality only , age 40 years old up.
 • Bachelor or Master Degree in Food Science,
 • 15 years experience in food industry

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Well compensated monthly salary
 • We need you to be a Thai citizen
 • Are you the U in the word SUCCESS?

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินไม่ต่ำกว่า 15 ปี
 • มีทักษะ และความสามารถในด้านภาษีอากร

20-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.