• งานพัฒนากระบวนการทำงาน
 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • experience in claims service
 • Good command of Business English Communication
 • Able to travel and work in up-country periodically

22-Jun-17

 

Applied
 • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ในสถาบันการเงิน
 • ประสบการณ์ด้าน IT Audit จะได้รับการพิจารณา

22-Jun-17

 

Applied
 • Male/Female, 35 years up
 • Bachelor or Master Degree
 • 10 years up supervisory level

22-Jun-17

 

Applied
 • Male, 35 years up
 • Bachelor or Master Degree in Electrical
 • Minimum 5-7 years’ supervisory

22-Jun-17

 

Applied
 • To work very famous group company in the world
 • To work in big organization with benefits
 • Manage Parts Procurement

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เป็นบริษัทฯ ที่มีความมั่นคง
 • มีสวัสดิการของพนักงานที่ดี
 • ทำเลที่ตั้งบริษัทฯ เดินทางสะดวก อยู่ในย่านธุรกิจ

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 7-years (min.) relevant professional experience
 • Support the Marketing Team
 • Comprehensive management of the performance

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • บริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
 • รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

21-Jun-17

 

Applied
 • To work with one of the Thai - Japanese firm
 • To utilize your skills to support company
 • To work in a company which have a good structure

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์บริหารงานด้านสินไหม (Non-Motor)
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจ Engineer Industry
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

20-Jun-17

 

Applied
 • การบริหารความเสี่ยง
 • การตรวจสอบภายใน
 • การปรับปรุงกระบวนการทำงาน

20-Jun-17

 

Applied
 • Japanese National
 • Experience in handle Tool&Die in automotive parts
 • Tier 1 experience is preferred

17-Jun-17

 

Applied
 • มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
 • นิติศาสตรบัณฑิต หรือเนติบัณฑิต
 • มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินของรัฐ

13-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.