• มีประสบการณ์ในงานควบคุมคุณภาพไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • สนับสนุนระบบจัดการคุณภาพและดำเนินการแก้ไขป้องกัน
 • ทักษะการจัดการและคิดวิเคราะดี แก้ปัญหา เชิกรุก

11 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • Product Development (Non-Motor)
 • non-life insurance business
 • products specification

12 hours ago

 

Applied
 • บริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
 • รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

22 hours ago

 

Applied
 • New Product Development
 • อายุ 18-30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Computer literacy
 • major in accounting
 • prepare voucher and tax

20-May-17

 

Applied
 • To work very famous group company in the world
 • To work in big organization with benefits
 • Manage Parts Procurement

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Control all issues regarding to safety environment
 • Implement safety regulation/ standard environment
 • Create safety culture by conduct the training

19-May-17

 

Applied
 • To work with one of the Thai - Japanese firm
 • To utilize your skills to support company
 • To work in a company which have a good structure

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Logitsics / shipping
 • Assistant
 • Administration

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in IT or Telecommunication
 • Have experience in IT / Telecommunication Business
 • Age not less than 35 years old

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์บริหารงานด้านสินไหม (Non-Motor)
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจ Engineer Industry
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

18-May-17

 

Applied
 • Minimum Bachelor Degree in Accounting
 • Minimum 2 Years experiences at least
 • Thai citizenship (both Male and Female welcome)

17-May-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 7-years (min.) relevant professional experience
 • Support the Marketing Team
 • Comprehensive management of the performance

16-May-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years experience in Insurance Business
 • Good command of Business English Communication
 • Able to travel and work in up-country periodically

16-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.