• ออกแบบและบริหารการจัดการฐานข้อมูล
  • กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในระบบ
  • การดึงข้อมูล เพื่อออก Report สนับสนุนผู้บริหารฝ่าย

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.