• มีความรู้พื้นฐานด้านการตลาด
  • มีความเป็นผู้นำ,ทำงานเป็นทีมได้
  • มีใจรักบริการ

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการควบคุม ประสานงานลูกค้า
  • มีความสามารถรับผิดชอบดูแลงานเกมภายในบริษัท

22-Feb-17

 

Applied
  • Manage export channel sales performance
  • Develop & formulate Annual Channel Execution Plan
  • 5 years of experience in sales management

21-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.