• รักการบริการและการอยู่ท่ามกลางผู้คน
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • ต้องการพัฒนาตนเองอย่างก้าวกระโดด

15 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Customer Service Representative
 • Food and Beverage
 • Able to work in Malaysia. Supporting Thai Market

23 hours ago

THB25k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมตกแต่งภาพและมีพื้นฐานด้านกราฟฟิค
 • มีทักษะด้านการประสานงาน
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

26-May-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • Join innovative global industry leader
 • Join innovative global industry leader
 • Join innovative global industry leader

26-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Provide customers with accurate information
 • New graduates are also welcomed
 • Have good communication and problem solving skills

26-May-17

 

Applied
 • Age between 22-30
 • degree or higher in Computer Science, Telecom
 • Knowledge of relevant internet connection

26-May-17

 

Applied
 • To update delivery schedule to customers
 • To update delivery schedule to customers
 • Good command of English

25-May-17

 

Applied
 • Opportunity to work in Global scale company
 • Attractive numeration package
 • Utilize your customer service and language skill

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in any related field
 • 2 years of experience in customer service
 • Experience in communicating with different culture

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Female age not over 35 yrs old
 • Service mind ,Coordination skill
 • Good command of English

25-May-17

 

Applied
 • CSR activity
 • Happy Workplace program
 • Employee relation

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration.
 • Experience in customer services.
 • Fluent in English & Cantonese / Mandarin.

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Handle complaints from customer from time to time
 • Process order placement through from system
 • Answer telephone calls from customers

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree at least in general business
 • Experience at least 2-3 years in Sales Coordinatio
 • Age between 23 - 30 years old.

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักในงานบริการ

24-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • Building relationships
 • Networking and activities
 • PR strategies

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 15 years’ experience working in public relations
 • Develop strategic and creative CSR campaigns
 • Manage updated company’s CSR

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • มีสายสัมพันธ์กับสื่อต่างๆ
 • มีประสบการณ์ในการเขียนข่าว การประชาสัมพันธ์

23-May-17

 

Applied
 • Supporting our SME Partners / Loyalty Merchants
 • Fluent in written and oral English.
 • 2 years experience.

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Business administration degree or related degree
 • 2 year’s experience as a customer service represen
 • Fluent written and oral skills in both German and

23-May-17

 

Applied
 • Business administration degree or related degree
 • 2 year’s experience as a customer service represen
 • Fluent written and oral skills in both Japanese

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

23-May-17

 

Applied
 • After sales service, Sales
 • Customer service, Client service
 • Sales, spare parts, warranty service

22-May-17

 

Applied
 • Male/female ,Thai Nationality
 • 2 years of working experience in call centre
 • Good in listening and Speaking English

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Creative, ambitious and flexible
 • Degree in Marketing or a related field
 • 5 years’ experience in marketing communication, PR

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree from reputable university.
 • 1-2 years relevant working experiences
 • Excellent telephone manner and interpersonal skill

17-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Communication
 • ุ5 years experiences in PR and CSR
 • PR and CSR strategie

11-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.