• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และทำงานเป็นกะได้

18 hours ago

 

Applied
  • Check the timely handing of all customer services
  • Monitor CS Agent contacting with customers
  • Supporting all daily routine tasks

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.