• เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ขับขี่รถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

15 hours ago

 

Applied
 • Strong interpersonal communication skill
 • Bachelor degree in any related field
 • Has experiences within Shipping and Logistics

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
 • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

27-Jun-17

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
 • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

27-Jun-17

 

Applied
 • Thai Nationality only
 • Good command of English
 • Service minded and have good personality

27-Jun-17

 

Applied
 • บริการลูกค้า
 • วุฒิ ม.6/ ปวช - ป ตรี
 • สามารถพูดจาสื่อสารกับลูกค้าได้ดี

26-Jun-17

 

Applied
 • รับสายและรับข้อมูลพร้อมตอบคำถามจากลูกค้า
 • ให้ข้อมูลของบริการภายในบริษัทได้เบื้องต้น
 • วุฒิ ปวส.หรือปริญญาตรี ทุกสาขา

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Business Administration,Marketing
 • At least 2 years’ experience in marketing
 • Strong in communication and interpersonal skills

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี-ดีมาก
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00 - 18:00 น.

25-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีใจรักบริการ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาส
 • มีประสบการณ์ด้านงานในสายงานหลักทรัพย์
 • ตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Internet

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 30-35 ปี
 • ประสบการณ์ 5- 10 ปี
 • สามารถเดินทางได้

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age 23 up
 • Bachelor's degree in any related fields
 • Good communication skills in English

22-Jun-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ25-35ปี
 • วุฒิการศึกษปวช.ปวส. หรือปริญญาตรี
 • ตรวจสอบคุณภาพด้านงานบริการ

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • โทรติดตามลูกค้าหลังรับบริการ, รับเรื่องร้องเรียน
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • รับโทรศัพท์และให้ข้อมูลกับลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถาม
 • ติดต่อประสานงานกับทางสาขาและลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

22-Jun-17

 

Applied
 • รับโทรศัพท์และให้ข้อมูลกับลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถาม
 • ติดต่อประสานงานกับทางสาขาและลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

22-Jun-17

 

Applied
 • โทรสอบถามความพึงพอใจลูกค้า
 • รับข้อร้องเรียน และตอบข้อซักถามลูกค้า
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป (เท่านั้น)

20-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.