• ปริญญาตรี/ โท ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • สามารถถ่าย Video, ภาพนิ่ง, ตัดต่อ Video
 • สามารถใช้งานโปรแกรมตัดต่อ และสร้าง Motion Graphic

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Marketing, Business Management
 • Great English skills - TOEIC score minimum at 850
 • Global mobility and an interest in a global career

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Prospect for potential new clients
 • Cold call as appropriate within your geographic
 • Identify potential clients, and the decision

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Strong leadership
 • Able to work and travel to up-country
 • strong English skill

17-Oct-16

 

Applied
 • Master graduates in any related fields
 • 0 - 5 years of working experience
 • Passion to work in a dynamic consumer

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.