• ปริญญาตรี/ โท ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • สามารถถ่าย Video, ภาพนิ่ง, ตัดต่อ Video
 • สามารถใช้งานโปรแกรมตัดต่อ และสร้าง Motion Graphic

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 2+ years experience business process improvement
 • Excellent understanding of engineering services
 • Strong analytical and systematic thinking

23-Jun-17

 

Applied
 • to learn the business with world-famous product
 • able to grow up as sales under the strong
 • to work for the company which has share in market

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • CUSTOMER DEVELOPMENT MANAGER JOB
 • Retail Business - Thailand
 • Attractive Package + Incentive

22-Jun-17

 

Applied
 • Graduated in Mechanical Engineering
 • 5 years of sales experience for heavy industry
 • Good command of English

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • At least two year of working experience in Sales
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Admin
 • Good analytical and negotiation skill

21-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.