• ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบริการธุรกิจ หรือการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านบริการลูกค้าอย่างน้อย 5 ปี
 • ทำงานเป็นทีมได้ดีมีทักษะการสื่ื่อสาร ทำงานเชิงรุก

11 hours ago

 

Applied
 • 3 years of experience in customer service
 • Male or female, not over 35 years old
 • Dealing with overseas customers

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or Higher in Any field
 • 3-5 yrs exp as Sales/ Customer Service - Retail
 • Able to work 6 days/ week/ Good English Skill

28-Apr-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Male or Female , age between 28-35 years old
 • Graduated with bachelor degree in Marketing
 • At least 3 years of Sales or Marketing

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience with SAP or any other ERP systems
 • Strong communication and problem solving skills
 • Strong computer skills including MS Office

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 Years Work Experience
 • Good command of Spoken and Written English
 • Good Time Management Skill and Good Work With Team

27-Apr-17

 

Applied
 • Import, Export
 • Logistics
 • Shipping

27-Apr-17

 

Applied
 • Increase customer satisfaction and develop custo
 • Providing marketing and sales information
 • Build and manage relationship with key clients

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

26-Apr-17

 

Applied
 • To take care free zone documentation
 • To handle of all rules and regulations for Import
 • To contact customs clearance

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Goods Skill in MS Excel and have knowledge in SAP
 • Goods Communication & interpersonal skill
 • at least 3-5 years’ experience in Supply chain

25-Apr-17

THB35k - 70k /month

Applied
 • 5+ years experience in customer service
 • Strong project management skills
 • Facilitating timely solutions and resolutions

27-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.