• วุฒิป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ในทักษะการเขียนโปรแกรมด้วย .net
 • สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย SQL Server, Oracle.

19 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Knowledge and experience in C, C#
 • Responsible for support and maintenance
 • Have knowledge about HTML, XML

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 24-38 years old
 • Bachelor or Master degree in Computer Science
 • 2-7 years working experience in programming

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years in Software Development
 • Strong experience in C#.NET, PL/SQL and Oracle
 • Experience in C#.NET and .NET MVC Framework

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ภาษา C#, .NET
 • OS : Windows 7, และ/หรือ Linux
 • Database : SQL และหรือ ORACLE

19-Jul-17

 

Applied
 • มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมด้วย ASP.NET C#
 • สามารถใช้งานภาษาสคริปเช่น Javascript,jQuery
 • มีความรู้ ความเข้าใจ RDBMS โดยเฉพาะ MS SQL SERVER

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Computer skill Java, Hibernate, Spring, frame work
 • J2EE, Weblogics, C#.Net, PL/SQL
 • Minimum experience 2 years

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • C#.net or VB.NET
 • Develop Web Application
 • Experience in Project

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Programmer in Oversea
 • C#,VB6,C#.Net
 • SQL,Oracle,Software Engineer,Programmer

19-Jul-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • PHP / C# or mobile application programming
 • Basic system analysis and database design
 • Experience in mobile application will be a plus

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 6เดือน - 4ปี ด้านการเขียนโปรแกรม
 • ถนัดเขียน C#, VB.NET, web application, SQL server

18-Jul-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Coding/Programming and investigate systems.
 • Create and modify the system application.
 • Update Software documents and software developer

18-Jul-17

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • .Net, C, C#, C++, Sql, Python, or related
 • 0-2 years in programming field
 • Welcome new graduate students

18-Jul-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย /หญิง อายุ 25-40 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษา C#.net

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • A Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 3-5 years of relevant experience in developing
 • Strong technical knowledge in current web develop

17-Jul-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree or higher in Computer Science
 • Knowledge in ASP.NET or C#.NET
 • At least 3 year experience

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineering
 • Experience in ASP.NET with C#, MVC, JavaScript
 • Experience in Structured Query Language (SQL)

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • PHP, C#/.Net Programmer
 • Oracle PL/SQL Developer & DBA
 • Web-Services Developer

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนา Windows Desktop App, Android, IOS ด้วย C#
 • เคยพัฒนาด้าน Thread และ Database
 • ทำงานที่บ้านได้ กรณีติดต่อทาง line ได้รวดเร็ว

15-Jul-17

 

Applied
 • .NET framework (C#), SQL server, XML, OOP
 • 1-2 years experienced in related technology.
 • Report problems quickly and professionally.

15-Jul-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เงินเดือน 25-40k ต่อรองได้ พิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • อยากร่วมงานกับบริษัทฯไฟแรง เน้นทำงานเป็นทีม
 • หนึ่งใน startup ที่โตเร็วที่สุด ลูกค้ากว่า 700 ราย

14-Jul-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • C#.Net Programmer,C#.Net Developer,C#.Net System
 • System Analyst,Technical Analyst,Software Engineer
 • ASP.Net,C++,VB.Net,Application Developer,IT Relate

14-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • •Male/Female, Thai Nationality only.
 • •Bachelor’s degree or higher in computer Engineer
 • •Ability to work well independently and as part o

14-Jul-17

 

Applied
 • At least 3 year of experience in C# .NET
 • develop report with reporting service
 • Experience codeing store procedure

14-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experience in Coding, Programming
 • Knowledge in SQL, VB.Net and C#
 • Logical Thinking and Financial Business Knowledge

12-Jul-17

 

Applied
 • Male/Female/Thai nationality
 • Bachelor's or Master Degree in Computer Science
 • 2 years experience in ASP.NET, C#

12-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.