• มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.