• เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ2ปีขึ้น
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นอย่าง

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai National, male or Female, Age 25-40
 • 3 years experiences in Corporate Banking
 • Good English language skills

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Credit balance
 • Stock margin, equities, derivatives
 • KYC

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in banking or consulting firm
 • Strong analytical and conceptual skills
 • Entrepreneurship with P&L responsibility

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To manage data entry for billing system
 • Computer literacy in Microsoft Office
 • To post vouchers and invoices to the system

19-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ที่่เกี่ยวข้อง 1-5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาโท
 • สามารถขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • สินเชื่อจำนองบ้านที่ดิน โรงงาน SMEs
 • FACTORING

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • สามารถขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
 • ปวส. - ปริญญาโท

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • สินเชื่อจำนองบ้านที่ดิน โรงงาน SMEs
 • รถยนต์ รถจักรยานต์ยนต์

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ , การเขียน
 • มีประสบการณ์วิเคราะห์สินเชื่อจะได้รับการพิจารณา

18-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์การทำงานงานการเงิน

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor/ Master Degree in Business Management
 • 2-3 years of credit control experience
 • Perform credit evaluation and regular credit

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Master's Degree in accounting, Finance.
 • Experience in Credit Analyst related, Underwriter.
 • Familiar with rules and regulations of banking.

16-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด
 • อายุไม่เกิน 35 ปีมีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการขาย
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.