• พิจารณาสินเชื่อและบัตรเครดิต
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

22 hours ago

 

Applied
 • Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 years experience in Secretarial, Admin tasks
 • Good command of English, good computer literacy
 • Good in PowerPoint & Excel (doing MIS reports)

19-May-17

 

Applied
 • Credit balance
 • Stock margin, equities, derivatives
 • KYC

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • รับวุฒิปวช-ป.ตรี มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประกาศรับสมัครหลายตำแหน่งสนใจสอบถามได้ทันที
 • บริษัทกำลังเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

18-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

18-May-17

 

Applied
 • digital marketing, mis, crm, coordinator
 • digital marketing, mis, crm, coordinator
 • digital marketing, mis, crm, coordinator

18-May-17

 

Applied
 • BTS Chong-nonsi, Bangkok
 • Monday - Friday (8:30 - 17:00)
 • New Graduates are also welcome.

18-May-17

 

Applied
 • New Graduates are also welcome.
 • BTS Chong-nonsi, Bangkok
 • Monday - Friday (8:30 - 17:00)

18-May-17

 

Applied
 • Measure, analyze, control, recommend credit risk
 • Customer performance review, perform credit analys
 • Calculation for trouble debt restructure (TDR)

18-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ2ปีขึ้น
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นอย่าง

17-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, Thai nationality only.
 • Bachelor’s degree in any field.
 • Experience of at least 1 year working

16-May-17

 

Applied
 • 1-5 years working experience in credit analysis
 • Bachelor degree in Finance
 • Male/Female, Thai Nationality, 24-34 years old

16-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

16-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

16-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถขับรถได้

16-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถขับรถได้

16-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย
 • อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

16-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Credit Risk Management in Finance and Banking
 • Experience in lending or credit risk
 • Initiative and good personality

16-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด
 • อายุไม่เกิน 35 ปีมีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการขาย
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง

09-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.