• ปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ, การจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านต้นทุนโรงงานประมาณ 3 ปี
 • มีความสามารถใน Excel, Microsoft office

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years Cost in manufacturing field
 • SAP, US GAAP and Thai GAAP
 • Cost Accounting, Standard Cost , Inventory

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female only - Age 32-36 years old
 • Bachelor's degree Accounting
 • Can Closing / Able to work under pressure as well.

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female 28 years up
 • Have experience 3-4 years
 • Bachelor Degree or higher in Accounting/ Costing

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.