• บัญชีต้นทุน, Cost, ต้นทุน
 • บัญชีสต๊อค, Stock, สต๊อค
 • ปิดบัญชีต้นทุน

15 hours ago

 

Applied
 • 5-7+ experiences in manufacturing environment
 • 5-7+ years’ experience of costing/controlling
 • Experience with SAP is a plus

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน: 30,000-60,000 บาท
 • ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน
 • จัดทำรายงานด้านต้นทุน

27-Jul-17

THB45k - 70k /month

Applied
 • ทำงานวันเสาร์ หยุดเว้นเสาร์
 • มีเงินรางวัลพิเศษ และปรับเงินประจำปีตามผลงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีะและอื่นๆอีกมากมาย

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in manufacturing fields
 • Costing from Manufacturing
 • Be able to work in Bangsaothong areas

26-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance and Account.
 • At least 5 years experience in Costing
 • Good speaking and writing skills in English.

26-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา การบัญชี การเงิน บัญชี
 • ประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการระบบบัญชีการเงิน

26-Jul-17

 

Applied
 • Experience in pricing, forecasting, sales analysis
 • Strong business, financial & analytical acumen
 • Good skill in BOM, pricing, costing software

25-Jul-17

THB90k - 120k /month

Applied
 • Cost Accounting
 • Manufacturing Accounting
 • Assistant Accounting Manager

25-Jul-17

 

Applied
 • Verifying and controlling project costs
 • Summarizing profits and losses of company projects
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Costing Manager
 • Oracle ERP system
 • Classify production costs

25-Jul-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.