• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีความรู้ทักษะการคำนวณตัวเลขเป็นอย่างดี
 • ผ่านงานควบคุมงานก่อสร้างมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Industrial Engineer
 • Moderate of basic forecasting skills.
 • Good computer knowledge on Microsoft office

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Process Engineer
 • analyze production process costing
 • Stamping or Injection process engineer

21 hours ago

 

Applied
 • Female or Male age 22-35 years old
 • Degree in Engineering field: Mechanical Engineer
 • Experience in purchasing / procurement function

23-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Mechanical or Industrial Engineer
 • Knowledge of design function and VA/VE thinking
 • Able to work under pressure

23-Jan-17

 

Applied
 • Key data price in system.
 • Can operate MS Excel, MRP system
 • To work as the following Cost Engineer target

23-Jan-17

 

Applied
 • อายุ 23-30 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • การคิดเชิงวิเคราะห์ (Bill of Material, “BOM”)
 • วิเคราะห์ต้นทุนของบริการ Cloud Service
 • มีความรู้ในการใช้งานระบบปฏิบัติการ (Windows)

22-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering.
 • Previous related experience in construction.
 • Good personality and positive attitude.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Civil, Architecture, Mechanical.
 • Experience in commercial building is advantage
 • Candidates at entry level will be considered.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ โท วิศวกรรมศาสตร์(โยธา)
 • ประสบการณ์ด้านประมาณราคามาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

20-Jan-17

 

Applied
 • ถอดแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล
 • มีความอดทนสูง ไหวพริบดี สามารถปรับตัว

20-Jan-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานเขตคลองสาม/ คลองหลวง
 • ประสบการณ์ในงาน 5 ปีขึ้นไป
 • งานผลิต Conveyer,เครื่องจักรและชิ้นส่วนงานกลต่างๆ

20-Jan-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Educational Background: Bachelor Degree in Engin
 • At least 2 years in purchasing, automotive.
 • Language Skills: Good Command in English

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering or Cost Control
 • Knowledge of estimating techniques
 • Ability to work well under pressure.

19-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาวิศวกรรมโยธาหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไปด้านประมาณราคา
 • เคยผ่านงานคำนวณ ออกแบบ งานประมูลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-17

 

Applied
 • จัดทำ Progress Claim
 • ตรวจสอบปริมาณงานและราคา
 • จัดทำงาน เพิ่ม - ลด

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Cost Engineer
 • Oil and Gas experience
 • Contract Condition

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.