• ปริญญาตรี สาขา การเงิน เศรษฐศาสตร์ วิศวอุตสาหการ
  • ใช้โปรแกรม Microsoft / ERP
  • อายุระหว่าง 26-35 ปี

25-Apr-17

 

Applied
  • Costing
  • Business Control
  • Financial & Accounting

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • Food Allowance, Service Charge, Group Insurance
  • 5 Working day
  • Bachelor degree

21-Apr-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.