• เพศหญิงอายุ 27 - 32 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาบัญชีต้นทุน
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ด้านบัญชีต้นทุน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 6 years of working experience
 • 2 years in cost accounting.
 • Degree in Accounting, Financial

13 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า
 • ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายสินค้าและวัตถุดิบ
 • ตรวจสอบรายการสินค้าและการตรวจนับสินค้าที่เข้าจริง

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทางค้านบัญชีต้นทุน
 • มีความตั้งใจ และเข้าใจในงานบัญชีต้นทุน
 • มีความพยายาม และอดทนในการเรียนรู้งานใหม่ทั้งหมด

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีความรู้ มีประสบการณ์ ด้านระบบบัญชีต้นทุน
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทางค้านบัญชีต้นทุน
 • มีความตั้งใจ และเข้าใจในงานบัญชีต้นทุน
 • มีความพยายาม และอดทนในการเรียนรู้งานใหม่ทั้งหมด

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีความรู้ มีประสบการณ์ ด้านระบบบัญชีต้นทุน
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 24-28 ปี จบบัญชีเท่านั้น
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อยสองปี
 • เคยทำงานบัญชีต้นทุนมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • คำนวณต้นทุนการผลิตการปันส่วนค่าใช้จ่าย
 • วางแผน จัดทำ ตรวจเช็ค บันทึกบัญชีวัตถุดิบต่างๆของโ
 • จัดทำรายงานและเคลมภาษีสรรพสามิตส่งหน่วยงานราชการ

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3-5 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, 30 years old and above
 • Bachelor Degree major in Accounting
 • Good command of English

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Finance, Accounting
 • Minimum 5 years of experience in Accounting
 • Broad knowledge of accounting principles

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age not over 35 years old
 • Degree or higher in Accounting
 • Good knowledge of Standard Cost

13 hours ago

 

Applied
 • Male / Female, age not over 35 years old
 • Degree or higher in Accounting
 • Good knowledge of Standard Cost

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Experience 5 years in BOI, Costing and Accounting
 • Have CPD License & Can Register CPD for Company

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Experience 5 years in BOI, Costing and Accounting
 • Have CPD License & Can Register CPD for Company

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors or higher degree in Accounting field.
 • Strong analytical costing, monthly closing finance
 • Ability to work well under pressure.

13 hours ago

 

Applied
 • Costing Accountant
 • Calculated cost of daily waste
 • Prepare daily waste report and analysis.

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีความรู้เรื่องด้านเจ้าหนี้ และต้นทุน

27-Oct-16

 

Applied
 • 5-10 years experiences in supervising accounting
 • Thai Nationality, aged between 35-45 years old
 • Accounting license is required

27-Oct-16

 

Applied
 • Experience in Cost Accounting in Manufacturing
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Strong cost system background and analytical skill

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 5Yrs experiences in each accounting area
 • Familiar with accounting software

27-Oct-16

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

27-Oct-16

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • cost accountant
 • japanese automotive business
 • lat krabang

26-Oct-16

THB30k - 45k /month

Applied
 • Cost accounting experience
 • Trading and retail business
 • Good English

26-Oct-16

 

Applied
 • Cost (Engineer) manager from Automotive parts MFG
 • Accounting from Rental construction equipments
 • Basic communication in English language is fine

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Create cost run and update std cost for material
 • Close work order by daily
 • Prepare document to support closing P/L

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • 6 years’ experience of cost accounting.
 • Good communication skills in English.

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

26-Oct-16

 

Applied
 • Maintain and monitor bill of materials
 • Monitor inventory and cost accounting transactions
 • Conduct period closing activity under cost account

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality Female age 25 -36 years old.
 • experience 2 years in direct Costing
 • Costing duty

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Exp in Accounting, Costing, and Business control
 • Exp working in the Factory, Manufacturing business
 • Sound knowledge of Accounting standard

25-Oct-16

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Costing officer
 • Automotive manufacturing
 • Japanese company

25-Oct-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีต้นทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2-3 ปี ในด้านบัญชีต้นทุน

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Ability of English communication skills
 • Ability of SAP application is a plus

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Experience in external audit preferred
 • Good command of English

25-Oct-16

 

Applied
 • Logistic, Business Administration, Finance
 • Procurment, Planning, Costing, Business Control
 • Good English skills, Work 5 days per week

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์จัดทำงบการเงินรวม
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความรู้ด้านภาษี และบัญชีเป็นอย่างดี

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Maintain and monitor bill of materials
 • Monitor inventory and cost accounting transactions
 • Conduct period closing activity

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชีต้นทุน
 • เดินทางระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาได้

24-Oct-16

 

Applied
 • สวัสดิการ:กองทุนประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุ, โบนัส, ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ..

24-Oct-16

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ เรียนรู้เร็ว มีทักษะในการเจรจา

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in accounting
 • Welcome fresh graduate in Accounting
 • Good excel with cost accounting knowledge

24-Oct-16

 

Applied
 • Cost Accounting Experience in real estate sector
 • Graduated from well known University
 • Strong cost accounting experience

24-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี หรือบัญชีต้นทุน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน Cost Accounting

22-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.