• ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Banking Industry)
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Banking and/or Finance
 • 3-5 years experience in banking industry
 • Strong knowledge of banking products and systems

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Corporate Banking
 • Solid background in banking
 • Fluent Command of English

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Economics,Law
 • Experience in the project management
 • Solid internal and external network

18-Jan-17

 

Applied
 • Male, Age 35-48 years up
 • Degree or Higher in Marketing and Public Relation
 • Good command of English communication

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Build relationship to corporate customer
 • 3-5 years relevant working experience
 • Competitive compensation

17-Jan-17

 

Applied
 • Relationship Manager
 • Corporate Banking
 • Make Relationship with current client and new clie

06-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.