• ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Banking Industry)
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Banking
 • Relationship Manager
 • Credit Analyst

25-Oct-16

 

Applied
 • Support Senior Credit Marketing
 • To do credit operation
 • Good command of both spoken and written English

24-Oct-16

 

Applied
 • Build relationship to corporate customer
 • 3-5 years relevant working experience
 • Competitive compensation

24-Oct-16

 

Applied
 • Experience in Corporate Banking
 • Solid background in banking
 • Fluent Command of English

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

21-Oct-16

 

Applied
 • Experience in Corporate Banking
 • Solid background in banking
 • Fluent Command of English

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male, Age 35-48 years up
 • Degree or Higher in Marketing and Public Relation
 • Good command of English communication

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • company secretary and investor relation
 • English proficiency
 • CSR

19-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s / Master’s degree in Finance, Economi
 • Minimum 5 years direct experience as Relationship
 • Having background in Investment banking Corporate

19-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s / Master’s degree in Finance, Economi
 • Minimum 5 years direct experience as Relationship
 • Having background in Investment banking Corporate

19-Oct-16

 

Applied
 • credit loan, debt restructuring
 • credit analysis
 • compliance, legal

03-Oct-16

 

Applied
 • analytical skills and knowledge of Financial
 • At least 3 years of commercial banking experience
 • Good selling and client relationship skills

03-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.