• csr
 • communication
 • written news

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Communications Arts, Journalism
 • 3 experience in Corporate Communications
 • Media Relations, Branding, Communication, CSR

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 3 ปี
 • องค์กรการกุศล/ไม่แสวงผลกำไรจะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Art-English or related fields,
 • Good personality and service –minded oriented
 • English Literacy and good communication skill

24-Mar-17

 

Applied
 • Male or Female, Age between 25-30 years old.
 • Prepare budget standard cost.
 • Good command of written and spoken English.

24-Mar-17

 

Applied
 • age not over 27 years old
 • Bachelor degree in Finance, Economics
 • Experience in Corporate Finance

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Legal work experience
 • BOI experience
 • English skill in Communication level

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Human Resources or any fields
 • 5 year experience in Corporate Culture,HR Branding
 • employee engagement, culture strategy, innovation

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท MBA, Finance or or Related Fields
 • ประสบการณ์ในการวางแผนเชิงธุรกิจ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ

23-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์
 • เข้าใจงานด้าน CSR เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี TOEIC 550

23-Mar-17

 

Applied
 • CSR experiences preferred
 • Strong communication skills
 • Able to travel (locally)

23-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female Age 23-28 years old.
 • At least 2 years’ experience in coordinator.
 • Able to be MC or speaker at public.

22-Mar-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • ดำเนินการงาน เกี่ยวกับนิติบุคคลบ้านจัดสรร
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวช - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any fields
 • At least 1 year work experience in sales field
 • Good command in English (TOEIC 600 up)

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any fields
 • Age not over 30 years
 • 1 years of sales experience in Trade Finance

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any fields
 • Age not over 30 years
 • 1 years of working experience in client service

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master Degree in Economic or others
 • 2-3 years working experience in Banking / Finance
 • Excellent communication and interpersonal skills

14-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.