• นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 • สื่อสารองค์กร ภาพลักษณ์องค์กร ประชาสัมพันธ์ โฆษณา
 • สื่อสารมวลชน ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร กิจกรรมองค์กร

5 hours ago

 

Applied
 • Corporate Branding, Strategic Commutations
 • Corporate Social Responsibility,Crisis Management
 • Total staff under supervision of over 50 staff

5 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารสื่อ Website, Social Media
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนสื่อสารออนไลน์
 • รับผิดชอบการบริหารภาพลักษณ์ขององค์กร

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 30 - 40 years
 • Minimum of 5 years experience in marketing
 • 3 years at management level

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • B.A. in Marketing Comm./ Comm. Arts
 • 2-5 yrs work exp. in media or PR Agency
 • Excellent command of written and spoken English

5 hours ago

 

Applied
 • Base Salary 60,000 - 65,000 Baht
 • Arrange event or exhibition for Medical and Safety
 • Opportunity to travel aboard

08-Dec-16

THB55k - 70k /month

Applied
 • csr
 • communication
 • written news

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's or Master of Public Communications
 • 5 years experience in PR and management
 • Public relations, internal and external

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการประชาสัมพันธ์
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

07-Dec-16

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศ วารสาร ประชาสัมพันธ์
 • มีทักษะ การเขียนบทความ ด้านการศึกษาได้

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • สามารถเขียนบทความและข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • รับผิดชอบการจัดทำเนื้อหา (Content)
 • ประสานงานกับสื่อมวลชน จัดเก็บคลังภาพ และคลิปข่าว

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Communication
 • Corporate Design
 • Marketing Strategy

06-Dec-16

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Settle Company Brand and Product Brand to targeted
 • Corporate or Marketing communication
 • Brand Building Process and Communication Strategy

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Mass Communication
 • 5 experience in Corporate Communications
 • Media Relations, Branding

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or Master Degree in HR
 • 5 year experience in Corporate Culture
 • employee engagement, culture strategy, HR Branding

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Corporate Marketing/Social Media
 • Good command of English/ good personality
 • Knowledge in Photoshop

02-Dec-16

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีทักษะทางการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 • มีความกระตือรือร้น ความสุขุมละเอียดรอบคอบ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

02-Dec-16

 

Applied
 • Corporate Communications
 • Marketing Integrated Communications
 • Development

01-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการสื่อสาร อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้านสื่อ online เป็นอย่างดี
 • ออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

25-Nov-16

THB16k - 20k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.