• ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทางด้านการตลาดและการขาย
 • ทัศนคติดี ขยัน อดทน ใฝ่เรียนรู้ และกระตือรือร้น

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • PR & Corporate Communications plans & projects
 • Experience in the field of Marketing Communication
 • Good communication both Thai and English

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Admin
 • At least 1-2 years working experience related
 • Fluent in English both written and verbal

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • company secretary and investor relation
 • English proficiency
 • CSR

19-Oct-16

 

Applied
 • 2 -4 yrs of tax experience
 • Strong MS Excel skill
 • Good command of English

19-Oct-16

 

Applied
 • Bachelors Degree in Law or Master in Law
 • Good communication in English and Thai
 • Able to manage multiple assignments

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 - 7 years in Corporate Finance position
 • Excellent command of English
 • Experience using SAP will be preferred

18-Oct-16

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.