• ปวส. สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิกส์
 • มีลักษณะเป็นผู้นำและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • .Net / Java / Scala Full Stack Engineer
 • eCommerce Web Development
 • Full SDLC and core coding

8 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Industrial Engineer
 • 3-5 years experiences in the assembly line
 • Project management skill is required

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถปิดยอดขายได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 hours ago

 

Applied
 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์โรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ 7-8 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering or plastic
 • 1 year experience in Plastic Injection
 • Age between 23 – 25 years old.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มลมอุตสาหกรรม
 • ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักร ซ่อม Control Brand
 • เดินท่อ เดินสายไฟ ระบบไฟฟ้า

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานขายและผู้ดูแลระบบงานขาย
 • มีประสบการณ์ในการปิโตรเคมีหรืออุตสาหกรรมเคมี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกและศูนย์บริการ
 • ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกและศูนย์บริการ
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจ/วิศวกร /วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี
 • สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้า มี service-minded

8 hours ago

 

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทางการขายในโรงงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน และ อดทน

8 hours ago

 

Applied
 • เสนอขายสินค้า และปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • เสนอขายสินค้า และปิดการขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด

8 hours ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 324 ปีขึ้นไป
 • สาขาวิทยาศาสตร์เคมี, สิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 23 - 35
 • ปริญาตรีวิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญาตรีวิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ

8 hours ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • บริญญาตรีด้านวิศวกรรมเคมี,เคมีวิเคราะห์
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office ได้

8 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 27 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ในเรื่อง QC

8 hours ago

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
 • ทำรายงาน failure report
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี

8 hours ago

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ม. 6 / ปวส
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ MS-Office

8 hours ago

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เข้าใจหลักการตลาดเป็นอย่างดี ในการเช่า-ขายอสังหา
 • ทำการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า เพื่อสื่อสารองค์กร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด

8 hours ago

 

Applied
 • เสนอขายคอนโด และรายละเอียดโครงการ ปิดการขาย
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป บุคลิคดี มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์การขายอสังหาริมทรัพย์มาก่อน

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถทำงานด้านการตลาด โฆษณา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด
 • มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางได้

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถทำงานด้านการตลาด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด การขายอสังหา
 • มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางได้

8 hours ago

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลห้องพัก
 • สรุปจำนวนห้องทำความสะอาดให้แม่บ้าน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน คีย์ข้อมูลในระบบ

8 hours ago

 

Applied
 • Manage process mixing, cooking and packing
 • Food Since or Chemical Engineer with GPA 2.75 up.
 • GMP, HACCP, ISO 9001:2000, Internal Audit

8 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Experience in automotive industry
 • Good command of spoken and written English

8 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

8 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • At least 3 years in Sales
 • Possess strong negotiation, and closing skills
 • Have own vehicle

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Chemistry
 • 1-4 years experienced in QC, RD Polymer
 • Good command in English.

8 hours ago

 

Applied
 • Male, age 22-30
 • Bachelor Degree in Electrical, Electronic
 • Computer skill in MS Office

8 hours ago

 

Applied
 • Secretary or Administor
 • English proficiency certificate like TOEIC
 • Oil & Gas Project

8 hours ago

 

Applied
 • Taking full responsibility to ensure company
 • Being a focal point to work with stakeholders
 • Leading or facilitate team to work on improvement

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี

8 hours ago

 

Applied
 • สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี

8 hours ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการในการควบคุมงานทางด้าน QA/QC Incoming
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO.

8 hours ago

 

Applied
 • Preparing jigs and equipment for supporting
 • Improving processes for increasing productivity
 • Improving quality issues concerning & equipment

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for providing HR Support
 • Acting as a key member of the management
 • As this is a “Greenfield Site” recruitment

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบขับขี่
 • บันทึกบัญชีเบื้องต้นได้

8 hours ago

 

Applied
 • HR Generalist, ensuring the accuracy
 • Ensure the relevant HR database is up to date
 • Assist in recruitment process

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Import and Export arrangement
 • Understanding BOI process
 • Coordinate shipping agent to arrange custom

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมีเดีย
 • สามารถวาดการตูนได้ ทำแอนมิเนชั่นได้
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบด้านออกแบบ งานป้าย งานสื่อสิ่งพิมพ์
 • จิตใจดี ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • วางแผนการตลาดรายไตรมาส
 • เพศชาย ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • Perform and support any testing in automotive
 • Validate methods as customer requirement
 • Establish working instruction method

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Industry Engineer
 • 2-5 years experience in kaizen supervisor
 • knowledge ISO9001, TS16949, ISO14001

8 hours ago

Salary negotiable

Applied