• สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี

1 hour ago

 

Applied
 • 5 years experience in Testing Engineer Background
 • Knowledge of Electrical backgroud
 • Knowledge of Testing and process in manufacturing

7 hours ago

 

Applied
 • สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน Server และ Network

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • วางแผนบริหารจัดการระบบการติดต่อประสานงานในอาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

7 hours ago

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลห้องพัก
 • สรุปจำนวนห้องทำความสะอาดให้แม่บ้าน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน คีย์ข้อมูลในระบบ

7 hours ago

 

Applied
 • เข้าใจหลักการตลาดเป็นอย่างดี ในการเช่า-ขายอสังหา
 • ทำการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า เพื่อสื่อสารองค์กร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถทำงานด้านการตลาด โฆษณา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด
 • มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางได้

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถทำงานด้านการตลาด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด การขายอสังหา
 • มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางได้

7 hours ago

 

Applied
 • เพศ - ชาย อายุ - 25 - 40 ปี
 • เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
 • ประสบการณ์การทำงาน - 1 ปี ขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • เข้าใจงานเกี่ยวกับคุณภาพดิน , คอนกรีต, เหล็กเส้น
 • เพศ - ชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Excel , AutoCad.

7 hours ago

 

Applied
 • เสนอขายคอนโด และรายละเอียดโครงการ ปิดการขาย
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป บุคลิคดี มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์การขายอสังหาริมทรัพย์มาก่อน

7 hours ago

 

Applied
 • รับเหมาติตตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เช่นท่อแก๊ซ
 • เพศ ชาย , อายุ 30-40 ปี
 • ประสบการณ์ 5 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่ทำไว้
 • ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • Design Engineer
 • Process Engineer
 • Technical Automotive Engineer

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Logistics Engineer and Environment Health and Safe
 • Improve , quality standard , of the works
 • Supply chain team, and other supporting functions

03-Dec-16

 

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทางการขายในโรงงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน และ อดทน

03-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจ/วิศวกร /วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี
 • สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้า มี service-minded

03-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (วศบ.)
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมงามก่อสร้างอาคาร

03-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์,โยธา,ก่อสร้าง
 • สามารถเขียนแบบด้วย Auto CAD , Shop Drawing

03-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ Computer และ Internet

03-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ Computer และ Internet

03-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานฉีดพลาสติกอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่อง Double injection

03-Dec-16

 

Applied
 • Female / Age not over 32 Years Old
 • Degree in Arts, Humanities in Japanese Major
 • Able to speak Japanese Level N2

03-Dec-16

 

Applied
 • Master’s Degree in Organic Chemistry
 • Male / Female 22- 30 years
 • Good command on written and spoken English

03-Dec-16

 

Applied
 • degree in Marketing or Communication or other
 • 5-7 years’ experience in premium brand marketing
 • Be able to work with diverse multicultural team

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Coordinating and closely working with customers
 • Maintaining customer requirements
 • Creating source lists, scheduling agreements

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in any related field
 • Knowledge and experience of logistics
 • Good English communication skills

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขามนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาที่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการขาย
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้(N3หรือเทียบเท่า)

02-Dec-16

 

Applied
 • 3 years’ experience on SAP logistic
 • Experience in SAP Material management,
 • Strong analytical and problem solving skills

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor's degree in Accounting ,Finance
 • Experience working in accounting function

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Safety Specialist
 • Chemical, Oil & Gas, Petrochemical , Food , Pulp
 • EHS , ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001

02-Dec-16

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • 3 years up experience in Maintenance.
 • Good command of English and knowledge of TS16949.
 • Must be able to operate EDM, milling & grinding.

02-Dec-16

THB45k - 70k /month

Applied
 • 8 yrs. exp. in the field of quality management.
 • Fluent in English is a must. TS16949.
 • Knoweldge in Machining and Assembly processes.

02-Dec-16

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Plastic Injection from Automotive or related.
 • Good command of English
 • At least 3 years in Quality Control.

02-Dec-16

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ISO 9001, BRC, ISO 14001, HACCP and FSSC 22000.
 • Good command of English.
 • Activities of QMS Document Control.

02-Dec-16

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or higher in Chemical, Petrochemical Eng
 • Over 5 years experiences working in supply chain
 • Knowledge of refinery configuration, planning tool

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Engineering
 • Over 5y exp. in Technical fields, refineries
 • Good personality, Good Consultative selling skill

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in engineering field
 • 3 years experience on quality activities
 • An experience within the automotive industry

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or related fields
 • 3 years experiences in manufacturing environment
 • Experienced in automotive industry is preferable

02-Dec-16

 

Applied
 • degree in Mechanical, Electrical Engineering
 • 2 Years experience in automotive manufacturing
 • Knowledge of PLC Programming

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineer or related field
 • 3 years experience in maintenance process engineer
 • Knowledge of utility plant equipment, ISO/TS16949

02-Dec-16

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ระบบติดตามรถยนต์
 • ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
 • ผู้สนใจ และกลุ่มเป้าหมาย งานประชาสัมพันธ์

02-Dec-16

 

Applied
 • 3-5 years experience in Facility & Utility fields
 • Good command of English
 • Analyzing of Facility and utility problem

02-Dec-16

 

Applied
 • 7 years experience in accounting automotive fields
 • Good command of English
 • Knowlege in ACCPAC , TAX , VAT, month end closing

02-Dec-16

 

Applied
 • Automation project at packaging area experience
 • High project management skill is preferred
 • AutoCAD, packaging pattern simulation software

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - โท ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการทำระบบบริหารคุณภาพ 2 ปี

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Age 35-48, Male only
 • More than 10 years’ experience
 • Good labor Law

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied