• เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์ และจัดทำโปรแกรม

11 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องไฮโดรลิค

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Thai Nationality
 • 28-35 Years old
 • Degree in Marketing, Business Administration

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี
 • ปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 10 ปีขึ้นไป

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18-40 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานยืนได้

4 hours ago

 

Applied
 • Design control circuit of machines
 • Improve production system
 • Analysis and improvement Productivity

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลบำรุงรักษาระบบเว็ปไซต์ขององค์กร
 • เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน Network & Server 3 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและจัดการโครงการงานปรับปรุงเชิงวิศวกรรมทั้งหมด
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
 • วางแผนและควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หาตลาดและชิ้นส่วนใหม่
 • จัดทำรายงานการตลาดและยอดขาย
 • การจัดการการตลาด มาแล้ว 3 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ต้องมีประสบการณ์(TPS) ไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี
 • เป็นผู้นำในการดำเนินการจัดทำระบบการผลิตแบบ TPS.

5 hours ago

 

Applied
 • จัดทำรายงานสถิติการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน
 • จัดทำรายงานสาเหตุการลาออกของพนักงาน
 • เยี่ยมเยือนพนักงาน (ภายในและนอกองค์กร)

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารและการสื่อสาร
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา (IE,ME,IM,EE)
 • มีประสบการณ์ตามสายงานประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ในการควบคุม Operator ใน Line ได้ดี

5 hours ago

 

Applied
 • Minimum of 8 years solid training experience.
 • Well versed in written and verbal Thai and English
 • Good command of MS office applications.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years in compensation and benefits.
 • Good communicative skills in English.
 • Possess a good understanding of Local law.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor‘s or Master‘s degree in Engineering.
 • Experience in electronics/Optical/Automotive.
 • Good understanding of purchasing, production.

15 hours ago

 

Applied
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าหรือแมคคาทรอนิกส์
 • เพศชาย
 • อายุงาน 1-3 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • Excellent command of written and spoken English
 • Able to travel & working outstation
 • Experience in sales and business development

15 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • วางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning)

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop applications with using C# .NET.
 • Develop applications with using SQL server tools.
 • A good command of English is required.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-40
 • 3 - 5 years working experiences
 • Good command of English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รักการทำอาหาร
 • รักความเป็นระเบียบ รักความสะอาด
 • รักงานบริการ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ Audit งานบัญชี
 • มีความทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมาย

15 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • มีทักษะการบริการ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 32-40 years old.
 • 5 years up experiences in Purchasing, Procurement.
 • Goon in English and Japanese is advantage

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To manage and control the production process
 • To ensure final product quality
 • To meet delivery times, quality and safety

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master's degree in Mechanical Engineer
 • Experience in CNC machine in electronics industry.
 • Able to work in Rojana Plant (Ayutthaya).

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • นิสัยดี
 • จิตใจดี
 • การศึกษาพอดี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Engineer or related field.
 • 2 years in line production and CNC improvement.
 • Good command in english and computer litercy.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master's degree in Mechanical Engineer
 • Positive thinking and work under pressure.
 • Able to work in Rojana Plant (Ayutthaya).

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปี
 • บริหารระบบพัฒนาบุคลากรด้วย ICDP
 • ประสานงาน TPM Project ของกลุ่มธุรกิจพลังงาน

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female / Age of 35 - 40 years old.
 • 3 years up experience in Recruitment & Training
 • Good command in English

15 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Age 24-30 Years old
 • Mechanical/Electrical Engineer, 1-5 y exp design
 • Good in Solid Work and Auto CAD, Good in English

15 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age 35-40 years old.
 • 5 years up experiences in Purchasing, Procurement.
 • Goon in English and Japanese JLPT N2 / N1

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 28-30 years old
 • Bachelor’s degree in Law, HR, Business Admin
 • 3-5 yrs’ exp in Employee Relation

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบระบบงาน HRM
 • รับผิดชอบระบบงาน HRD
 • กำหนดกลยุทธด้านทรัพยากรบุคคล

15 hours ago

 

Applied
 • รับออเดอร์ เสิร์ฟ เปิด-ปิดร้าน รวมทั้งงานอื่นๆ
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านแคชเชียร์จะได้รับการพิจารณา
 • จิตใจดี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รายละเอียดของงาน
 • จัดเตรียมเครื่องปรุง ส่วนผสม วัตถุในการปรุงอาหาร
 • ปรุงอาหารให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบดูแลการรับเงินสด/ทอนเงินลูกค้า
 • ต้องมีบุคคลค้ำประกันการทำงาน
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านแคชเชียร์จะได้รับการพิจารณา

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานของครัวอาหาร
 • จัดเตรียมวัตถุดิบ ส่วนประกอบ และทำอาหาร
 • มีประสบการณ์ทางด้านร้านอาหาร

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Export Material
 • Supply Chain Management
 • experience in Production Planning and MRP

15 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age 24-30 years old.
 • 1 years up experiences in Purchasing, Procurement.
 • Goon in English and Japanese JLPT N2 / N1

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 22-27 Years old
 • Mechanical/Electrical Eng, 0-3 y exp Production
 • Good in Solid Work and Auto CAD, Good in English

15 hours ago

 

Applied
 • Female only, age 24-35 years old
 • Fluent in Japanese (JLPT N1-2)
 • 1-3 years experience in Japanese Interpreter

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female , Age 25 years old up
 • 2 years up exp in Marketing
 • Good in Japanese with JLPT N3 Up

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in Marketing, Business Admin, Engineering
 • TOEIC Score 500 up is preferable
 • Minimum 1 year experience in Motor/vehicle field

15 hours ago

 

Applied