• เพศ : ชาย
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส.สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ MS-OFFICE ได้ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาวิศวอุตสาหการ,วิศวเคมี,วิศวเครื่องกล
 • ความรู้เกี่ยวกับสถิติประยุกต์ SPC

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบ่อบำบัดน้ำเสีย 0-2 ปี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
 • มีประสบการณ์ด้านเส้นทางในการขับรถ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance Manager
 • Thailand
 • Accounting

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in any field.
 • Strong presentation/sales/negotiation skills.
 • Own vehicle/Able to travel upcountry.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in mechanical engineering.
 • Industry experience with water pumps
 • Fluent in English.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in the solar and energy industry.
 • 5 years’ leadership and management experience.
 • Play a key role in the company’s growth

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or Industrial
 • 3 -10 year in electronic manufacturing
 • Experience in Overall program manage skill

7 hours ago

 

Applied
 • 10 years in the solar energy business
 • Five years’ experience in management
 • Play a key role in the company’s growth

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน

7 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน

7 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน

7 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน

7 hours ago

 

Applied
 • เสนอขายสินค้าให้กับร้านค้า
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • Dgree or higher in Accounting, Finance
 • Experience in Accounting, manufacturing
 • Good knowledge in taxation

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต/อุตสาหกรรม
 • สือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

7 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 33 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร , สาขาบัญชี
 • สือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต/อุตสาหกรรมศาสตร์

7 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช - ป.ตรี ทุกสาขา
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช - ป.ตรี ทุกสาขา
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

7 hours ago

 

Applied
 • 2 or more years working experience
 • Good understanding of Cat.5E UTP
 • Holding a valid CCNA or HCNA, CCNP or HCNP

7 hours ago

 

Applied
 • Proven experience as secretary or similar
 • Proficient in Ms office and back office software
 • Excellent communication skill and time management

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศกรควบคุม
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

7 hours ago

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

7 hours ago

 

Applied
 • ดูแลกระบวนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
 • พิจารณาคัดเลือกและประเมินผู้ขาย (Vendor List)
 • เจรจาต่อรองราคา

7 hours ago

 

Applied
 • Degree in Engineering, Science
 • 1- 3 years of work experience in pre-assembly IC
 • Good English communication

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experience in Order management
 • Experience user in ERP / SAP system
 • Be able to base in Petchburi Province

7 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, age between 22-30 years old
 • degree or higher in Safety Engineer, Occupational
 • 1-2 years of experience in safety manufacturing

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 23-28 years old
 • Chemical Engineer or Polymer Engineer
 • New graduated we are welcome

7 hours ago

 

Applied
 • สามารถพูดคุยตอบโต้ภาษาอังฤษได้เป็นอย่างดี
 • ติดต่อประสานงานขายสินค้ากับลูกค้า
 • มีความขยัน อดทนในการทำงาน

7 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การขายอย่างน้อย2ปีขึ้นไป
 • แชร์และขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
 • มีใจบริการและเป็นผู้ฟังที่ดี

7 hours ago

 

Applied
 • Male, Thai nationality, Age 35-43
 • 6 - 8 years working experience
 • Good command of English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Basic knowhow about testing technologies
 • Understanding C/C++,C#,Java, SQL and OOP
 • Understanding SDLC and passion to product qualit

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานขายสินค้ากับลูกค้า
 • หาลูกค้าใหม่ และรักษายอดลูกค้าเดิม
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • Sale ขายสินค้าตามหน่วยงานราชการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานราชการ
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor / Master degree on Computer Science
 • 2-3 years experiences on .net programming
 • Experiences on manufacturing applications

7 hours ago

 

Applied
 • level of leadership skill and interpersonal skills
 • strong leadership and motivation skill
 • ability in making decision in any situations

7 hours ago

 

Applied
 • 5 years for NDT Lv2 / 3 years for NDT Lv1
 • Experience in onshore pipeline inspection
 • Good command of written English and Thai

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ working experience
 • experience for Skilled Technician/ Technician
 • Experience in trouble shooting & failure analysis

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or higher in Instrument or related field
 • 5 years of experience for Skilled Technician
 • 3 years for Technician on Automation maintenance

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experiences for in-service inspection
 • Responsible equipment of petroleum production
 • Qualified Valid API 510 and API570

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or higher in Electrical, Instrumentation
 • Experience in electrical or instrumentation
 • Good command of written English and Thai

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or higher in Instrumentation
 • Experience in Instrument maintenance
 • Experience in trouble shooting & failure analysis

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or higher in Electrical or related field
 • Experience in electrical equipment maintenance
 • Experience in trouble shooting and failure

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or higher in Instrumentation
 • Experience in Instrument maintenance
 • Experience in trouble shooting & failure analysis

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or higher in related filed
 • 10 years of experiences for in-service inspection
 • Experience in supervision of mechanical isolation

7 hours ago

Salary negotiable

Applied