• สามารถทนแรงกดดันได้ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สวัสดิการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

23 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Planning, budgeting & forecasting freight expense
 • Management and develop report covering Transport
 • Performance analysis and drive initiatives

23 mins ago

 

Applied
 • Create operating plans so that customer orders
 • Have knowledge the market, pricing & key supplier
 • Implement new way of working with TMS related

23 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Supply Chain
 • managing a large transport network
 • Knowledge of overall supply chain

23 mins ago

 

Applied
 • bachelor IT Enterprise Architecture
 • ประสบการณ์ 3 ปี
 • enterprise solution

23 mins ago

 

Applied
 • Having selling and telesale skill
 • Service minded and customer oriented
 • Able to travel, flexible working hour

23 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in food or frozen foods business
 • Knowledge in foods processing, NPD process
 • Good communication in English

23 mins ago

 

Applied
 • Male, Age between 18-25 years old
 • Diploma’s Degree or Higher in any field
 • Average Command of English

23 mins ago

 

Applied
 • Experience 5 years
 • Good knowledge in Production Engineer
 • Can Communicate in English, Japanese is preferable

23 mins ago

 

Applied
 • Male, Age between 35-45 years old
 • Have experience at Dry Food Factory.
 • Average Command of English

23 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer or related field
 • 4 - 6 years experience with SAP modules
 • Excellent in communication and relationship

23 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 10+ years of progressively responsible global
 • degree in Business Administration, Management
 • Strategic expertise and knowledge of compensation

23 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in foods processing, NPD process
 • Leadership ability, entrepreneurial attitude
 • Excellent negotiation, presentation skill

23 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Marketing, Business Admin
 • 10 years’ experience above in Domestics market
 • Business sense and sales/Marketing experienced

23 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี - สาชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 2 - 5 ปี

23 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • To design and development packaging
 • To manage project and team
 • To find the solution for modified process line

24 mins ago

 

Applied
 • Bachelor Degree from Engineering
 • 3 years of sales experiences in Industrial field.
 • Working with analytical problems solving.

24 mins ago

 

Applied
 • Male or Female age 40 years up
 • Bachelor’s Degree Economics,Accounting,Supply Chai
 • Minimum 7 years of experience in purchasing

24 mins ago

 

Applied
 • Have experience in GMP will be advantage
 • Collect and enter data into Quality databases
 • Support internal and external audits

24 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Engineering Electrical
 • 1-2 years work experience in maintenance
 • Maintenance machines in good condition

24 mins ago

 

Applied
 • Thai nationality, Male 35 years old
 • Degree in mechanical engineering
 • In-depth understanding of the applications

24 mins ago

 

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์
 • อายุ 30-45 ปี
 • ประสบการณ์ ไม่ตำกว่า 5 ปี

24 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดและจัดเตรียมแผนงาน
 • สร้างเสริมทักษะพนักงานโดยการฝึกอบรม
 • กำหนด balance scorecard และดัชนีชี้วัดผลงาน

24 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age not over 30 -35 years old.
 • At least 7-10 years of RD in food industry
 • Good command in Written and spoken English.

25 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฟฟ้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

25 mins ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • สามารถปิดการขายได้
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการตลาด

25 mins ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • สามารถปิดการขายได้
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการตลาด

25 mins ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • สามารถปิดการขายได้
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการตลาด

25 mins ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • สามารถปิดการขายได้
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการตลาด

25 mins ago

 

Applied
 • ติดต่อหน่วยงานต่างเพื่อขอประชาสัมพันธ์โครงการ
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ตามสถานที่ต่างๆ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาการตลาด

25 mins ago

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีรถยนต์สามารถนำมาใช้งานได้ พร้อมใบอนุญาตขับขี่

25 mins ago

 

Applied
 • เพศหญิง - ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • กระตือรือร้น รักงานด้านบริการ

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เข้าใจรายละเอียดงานประกัน/ควบคุมคุณภาพ
 • มีความรู้ด้านGMP/HACCP/ISOISO9001/ISO/IEC17025
 • มีทักษะด้านการจัดการบริหารบุคลากร

25 mins ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Industrial Engineer
 • 3 - 5 years work experience of industrial engineer
 • Good command of written and spoken English

25 mins ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

25 mins ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

25 mins ago

 

Applied
 • ทำงานระบบภายใน ซ่อมบำรุง ระบบเมนไฟฟ้า
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการผลิตในโรงงาน
 • ตรวจ ปรับปรุงแก้ไข ระบบเครื่องจักรกล

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการผลิต ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวิเคราะห์และปรับแผน
 • จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องตามระบบ
 • ควบคุมดูแลอุปกรณ์ ดูแลทรัพย์สินเครื่องมือและพื้นที
 • รายงานการปฏิบัติการและปัญหาต่างๆให้ผู้บังคับบัญชา

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแล ขบวนการผลิตในไลน์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช - ปวส
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการทำงานไลน์ผลิตสินค้า

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ขับรถส่งสินค้า ส่งเอกสาร และงานอื่นๆ
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Production
 • Engineer
 • Ayutthaya

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล/ซ่อมบำรุง
 • ควบคุมและจัดเตรียมอะไหล่/อุปกรณ์ของเครื่องจักร
 • จัดทำกิจกรรม Kaizen, 5 ส

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Discuss with customers on technical issue
 • Handle Quotation and Part Sales.
 • Contact vendor for customer issue until close loop

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

26 mins ago

 

Applied
 • Chemical Engineer / Processs Engineer
 • วิศวกรเคมี
 • วิศวกรการผลิต

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

26 mins ago

 

Applied