• ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

21 hours ago

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

21 hours ago

 

Applied
 • Age : 22-30 Years / Male or Female
 • degree in Accounting, Business Administration
 • 0-5 years’ experience in audit function, SOX

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • serious
 • clean
 • motivate

21 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 30-45 ปี
 • ประสบการณ์ ไม่ตำกว่า 5 ปี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 30-45 ปี
 • ประสบการณ์ ไม่ตำกว่า 5 ปี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดและจัดเตรียมแผนงาน
 • สร้างเสริมทักษะพนักงานโดยการฝึกอบรม
 • กำหนด balance scorecard และดัชนีชี้วัดผลงาน

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์
 • อายุ 30-45 ปี
 • ประสบการณ์ ไม่ตำกว่า 5 ปี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เป็นล่ามภาษาอังกฤษกับภาษาจีน (ช่าง/เครื่องจักร)
 • การศึกษา ปริญญาตรี
 • อายุ 22 - 35 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

21 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • จัดทำและทบทวนเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ

21 hours ago

 

Applied
 • 10 years of working in HRM in Manufacturing
 • Good Communication in English
 • Experience ER, HRM, Union negotiation.

29-Apr-17

 

Applied
 • 10 years of working in Purchasing in manufacturing
 • Good Communication in English
 • Strong project management skills.

29-Apr-17

 

Applied
 • 10 years of working in maintenance and engineering
 • Good Communication in English
 • Good skills of project management

29-Apr-17

 

Applied
 • 10 years of working in project management.
 • Good Communication in English
 • Good skills of project management

29-Apr-17

 

Applied
 • 10 years of plant manufacturing and process expert
 • Good Communication in English
 • Proven problem solving skills.

29-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female, Age 30-38 years old
 • Bachelor's Degree or higher in IT or related field
 • Minimum 5 years experience in a related field

29-Apr-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีใจรักในงานบริการ
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เข้าประจำศูนย์ฯ และจัดส่งสินค้าตามที่ทางศูนย์กำหนด
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์

29-Apr-17

 

Applied
 • เข้าประจำศูนย์ฯ และจัดส่งสินค้าตามที่ทางศูนย์กำหนด
 • ส่งเอกสารให้ถึงมือลูกค้า
 • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์

29-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 21-35 ปี
 • ส่งงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ
 • มีรถจักรยานยนต์ของตนเอง

29-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน45 ปี
 • วุฒิ ม.3 -ปริญญาตรี
 • รับผิดชอบงานติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติบ้าน

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Electronics, Electrical
 • At least 5 years of work experience in IC assembly
 • Good command of written and spoken English

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • QES supervisor QA Supervisor
 • customer support team in Thailand
 • quality assurance team complaint

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Factory’s Facilities Management
 • Client Management / Self Motivated
 • 7-10 years relevant working experiences

29-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์ และจัดทำโปรแกรม

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องไฮโดรลิค

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree/Diploma in Mechanical/ Mechatronics.
 • Experience in Project and Customer management.
 • SAP knowledge a added advantage.

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree/Diploma in Electrical & Electronic.
 • Experience in automation tooling.
 • Able to write and communicate in fluent English.

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree / Diploma in Electrical / Mechatronics
 • Good design experience
 • Good knowledge on Solid Works and AutoCAD.

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Occupational & Health
 • Hazardous substance control certificate
 • safety initiatives and regulations

29-Apr-17

 

Applied
 • Fluent in English.
 • Excellent communication skills.
 • Industry experience with water pumps

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • working experience in software engineering
 • Knowledge of OS coding techniques
 • Good documentation and writing skills.

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experience in online Sales and Marketing
 • Knowledge of the online marketplace
 • Fluent in English

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Mechanical Engineer
 • Experience in Air condition system is preferred
 • Strong presentation/sales/negotiation skills.

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Attractive remuneration
 • Development opportunities
 • Dynamic environment

28-Apr-17

 

Applied
 • 8-10 years in experience in export and logistic
 • Good Communication in English
 • SAP/ERP system knowledge

28-Apr-17

 

Applied
 • 8-10 years in experience in Warehouse management
 • Good Communication in English
 • SAP/ERP system knowledge

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree field all concern
 • 0- 3 years and above in PC
 • Planing, Purchasing, Warehouse

28-Apr-17

 

Applied
 • Age 20-30 years old
 • Diploma of Technical,Electrician ,Mechanical
 • 0-5 year related field experience

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical / Mechanical.
 • At least 5 years of exp in Power Plant/ Biomass
 • Good command of English.

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering
 • 3 years of experience in Electrical maintenance,
 • Able to work “On Call” on weekends and holidays

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering.
 • 0-2 years of experience in Electrical maintenance.
 • Good command of English and computer literacy.

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering.
 • Proficiency in Auto CAD, PLC , DCS, Scada.
 • Experience in Powerplant, good command in English

28-Apr-17

 

Applied
 • สามารถใช้เครื่องมือวัด และสือสารภาษาอังกฤษได้
 • ประสบการณ์ : 0-3 ปี
 • เงินเดือน : 16,000บาท หรือมากกว่าตามความสามารถ

28-Apr-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • To work in big Japanese manufacturing company
 • Opportunity to work as a key parson
 • Opportunity to learn of Japanese manufacturing

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in Business Administration or related
 • Working experience in service 2 – 3 years
 • Experience of heavy truck market

28-Apr-17

 

Applied